У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 11

За значної зміни якісних та кількісних показників у характеристиці в результаті реконструкції (модернізації), добудови та дообладнання попередню інвентарну картку в разі неможливості відобразити в ній всі показники, що характеризують реконструйований (модернізований, дообладнаний, добудований) об’єкт в цілому, замінюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ.

Інвентарні картки заповнюють на підставі наступних первинних документів з обліку руху основних засобів: ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”; ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів”; ОЗ-3 “Акт на списання основних засобів” (при цьому картка вилучається); ОЗ-4 “Акт на списання автотранспортних засобів” (при цьому картка вилучається).

На підставі інвентарних карток заповнюють наступні регістри обліку: ОЗ-7 “Опис інвентарних карток по обліку основних засобів”; ОЗ-8 “Картка обліку руху основних засобів” (заповнюється в кінці місяця); ОЗ-9 “Інвентарний список основних засобів” (крім випадку внутрішнього переміщення основного засобу).

Дані карток сумарно звіряють з регістрами синтетичного бухгалтерського обліку. Кожна картка традиційно ведеться в одному примірнику в бухгалтерії, але існує варіант обліку з веденням двох примірників цих форм: один примірник – в бухгалтерії, інший – в місці експлуатації основного засобу, замість форми ОЗ-9. Підприємства, які мають невелику кількість основних засобів, можуть вести їх пооб’єктний облік.

На орендовані основні засоби картка форми ОЗ-6 не заводиться. Для аналітичного обліку таких засобів використовується копія інвентарної картки орендодавця, яка повинна бути отримана разом з орендованими основними засобами.

Форма ОЗ-7 «Опис інвентарних карток по обліку основних засобів» ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» використовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику з метою контролю за зберіганням карток. Зареєстровані у цьому описі картки розміщують у картотеці основних засобів, де їх групують за видами, а всередині видів – за місцезнаходженням.

Типова форма № ОЗ-8 “Картка обліку основних засобів” застосовується для помісячного та квартального обліку основних засобів за видами класифікаційних груп. Картка ведеться протягом року та заповнюється на підставі наступних форм: ОЗ-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів”; ОЗ-14 “Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”; ОЗ-16 “Розрахунок амортизації по автотранспорту”.

Типова форма ОЗ-9 “Інвентарний список основних засобів” використовується у місцях експлуатації основних засобів (цехах, відділах) для обліку кожного об’єкту за матеріально відповідальними особами.

Типова форма ОЗ-14 “Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”, ОЗ-16 “Розрахунок амортизації по автотранспорту” використовується для розрахунку амортизації основних засобів та заповнюється на підставі інвентарних карток форми ОЗ-6 з урахуванням змін, внесених актом форми ОЗ-2 при прийманні-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів.

Типова форма № В-1 “Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу)” застосовується як регістр синтетичного обліку невеликими підприємствами .

Отже, основним видом носіїв облікової інформації на етапі первинного обліку є документ (доказ). До бухгалтерських документів ставлять такі вимоги: наявність обов’язкових спеціальних реквізитів, забезпечення контролю за господарськими фактами складання звітних даних, зручність обробки, чіткість, компактність тощо. На вибір матеріальних носіїв документів впливають наявність технічних засобів, обчислювальних машин, методика сприйняття первинних даних (ручним, машинним, автоматичним способами тощо).

Отже, вміння бухгалтера розробляти облікові номенклатури та складати перелік носіїв облікової інформації по всіх ділянках обліку та для кожного етапу облікового процесу є фундаментом організації первинного обліку на підприємстві будь-якої форми власності. Розробка технічного процесу дасть можливість організувати документообіг, який визначає послідовність складання документів, чіткість заповнення необхідних реквізитів первинних документів та строки їх передачі до інших структурних підрозділів, що стане запорукою своєчасного отримання та відображення у повному обсязі господарських фактів діяльності підприємства відразу після їх здійснення. Це дає змогу користувачам отримати фінансово-економічну інформацію про стан підприємства, що відповідає певним правилам, вимогам і нормам, є зрозумілою та прийнятою, тобто такою, яка визначена за єдиною методологією з використанням однакових типових форм документів.

2.2 Облік руху основних засобів

Облік надходження основних засобів. Надходження основних засобів в ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» здійснюється кількома способами:

— безоплатне одержання;

— придбання за плату (купівля),будівництво (спорудження) власними силами;

- одержання як внеску до статутного капіталу;

— інші випадки зарахування на баланс.

Безоплатне одержання основних засобів в обліку відображають проводками:

а) на вартість безоплатно одержаних та оприбуткованих основних засобів:

Дт 10 «Основні засоби»;

Кт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»;

б) на суму визнання доходу одночасно з нарахуванням амортизації:

Дт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»;

Кт 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів».

Придбання основних засобів за плату (купівля); будівництво (спорудження) власними силами в ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» обліковують на активному рахунку 15 «Капітальні інвестиції», який має такі субрахунки:

151 «Капітальне будівництво»;

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»;

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

155 «Формування основного стада».

На дебеті рахунка 15 «Капітальні інвестиції» в ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» відображають збільшення понесених витрат на придбання чи створення основних засобів, на кредиті — їхнє зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених основних засобів та ін.).

На субрахунку 151 «Капітальне будівництво» відображають витрати на будівництво, що здійснюється господарським і підрядним способом, для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку обліковують і обладнання, що потребує монтажу в процесі будівництва.

На субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» обліковують витрати на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» (крім об'єктів будівництва та основного стада).

У разі придбання устаткування, яке потребує монтажу, будівельних матеріалів і конструкцій, роблять такі бухгалтерські проводки (табл. 2.2) .

У випадку придбання основних засобів, що не потребують монтажу роблять такі бухгалтерські проводки (табл. 2.3).

Таблиця 2.2

Головні бухгалтерські проводки щодо придбання основних засобів, які потребують монтажу

п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

   

Дебет

Кредит

1.

Відображено суму згідно з рахунком постачальника, без ПДВ

205

631 632

2.

Відображено суму транспортних витрат на доставку та інших витрат, що пов'язані з придбанням основних засобів, без ПДВ

205

685

631

632

3.

На суми ПДВ, які включено в рахунок постачальником (транспортною організацією)

641

631

632

685

4.

На вартість придбання (оп. 1 + оп. 2) під час передання для монтажу

152

205

5.

На суму згідно з рахунком підрядника за виконані роботи з монтажу обладнання

152 641

631 632

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com