У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 10

Організацію первинного обліку починають з вивчення складу облікових номенклатур. Насамперед визначають господарські факти, які слід відобразити в системі бухгалтерського обліку та зафіксувати у первинних документах – носіях обліково-економічної інформації. На склад облікових номенклатур впливають система звітності, об’єкти проміжного контролю їх формування. Тому перш ніж почати формування облікових номенклатур первинного обліку, слід ознайомитись із системою фінансової статистичної та внутрішньої звітності підприємства. Для того щоб визначити перелік облікових номенклатур топологічного підрозділу бухгалтерського обліку основних засобів, складають перелік усіх об’єктів, які мають бути зафіксовані в первинних документах.

Одиниця обліку основних засобів – це окремий інвентарний об’єкт, яким вважається закінчена будова з усіма до нього пристосуваннями відповідно до технічної документації або окремий конструктивно відокремлений предмет, який виконує самостійні функції згідно з паспортом чи іншою технічною документацією.

Перелік первинних документів з обліку основних засобів, які доцільно використовувати промисловим підприємствам, наведено в таблиці 2.1.[16 c,163].

Таблиця 2.1.

№ форми

Назва

03-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

03-2

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів

03-3

Акт на списання основних засобів

03-4

Акт на списання автотранспортних засобів

03-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

03-7

Опис інвентарних карток по обліку основних засобів

03-8

Картка обліку руху основних засобів

03-9

Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації)

03-14

Розрахунок амортизації основних засобів

03-16

Розрахунок амортизації по автотранспорту

Для побудови обліку, забезпечення контролю і виконання інших економічних функцій управління кожному інвентарному об’єкту присвоюють інвентарний номер.

Інвентарний номер зберігається за об’єктом протягом усього періоду його експлуатації на підприємстві. Його проставляють у всіх первинних документах, якими оформляють наявність і рух об’єкта

Розглянемо документи, що використовують на підприємствах усіх форм власності.

Типова форма № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” застосовується для:

- оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів;

- введення їх в експлуатацію, за винятком тих випадків, коли введення об’єктів у дію з чинним законодавством оформляють в особливому порядку;

- оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, дільниці) в іншій, передачі основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію;

- виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству.

Приймання основних засобів оформляють актом (накладною), який складає в одному примірнику на кожний об’єкт приймальна комісія, призначена розпорядженням (наказом) керівника підприємства (організації). Загальний акт, яким оформлюють приймання кількох об’єкті основних засобів, складають лише при обліку господарського інвентарю, інструменту, обладнання, якщо ці об’єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці. Акт (накладну) після його оформлення з доданою технічною документацією щодо цього об’єкта передають до бухгалтерії підприємства, його підписує головний бухгалтер та затверджує керівник підприємства, організації чи особи, на те уповноважені. Склад комісії, яка складає акт, визначено в наказі про облікову політику ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова»

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт (накладна) виписується у двох примірниках працівником відділу (цеху) здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передають до бухгалтерії, а другий – відділу (цеху) здавальника.

В разі безоплатного передання основних засобів іншому підприємству акт складають у двох примірниках (для підприємств: один – що здає, другий – що приймає основні засоби).

Передачу основних засобів іншому підприємству за плату оформляють актом, який складають у трьох примірниках: перші два – для підприємства, що здає (де перший примірник додається до звіту, а другий – до повідомлення на передачу та для акцепту), третій примірник передається особі, яка приймає основні засоби.

Акти зберігаються протягом всього терміну експлуатації об’єкта і протягом трьох років та одного місяця після списання об’єкту з обліку за умови, що на цей період була проведена документальна ревізія.

Типова форма № ОЗ-2 “Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” застосовується для оформлення приймання-здавання основних засобів, що надійшли з ремонту, реконструкції та модернізації. Акт, підписаний працівником цеху (відділу), який уповноважений на приймання основних засобів, та представником цеху (підприємства), що виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, здають до бухгалтерії підприємства (організації). Акт підписує головний бухгалтер та затверджує керівник підприємства, організації чи особи, на те уповноважені. До технічного паспорту відповідного об’єкта основних засобів повинні бути внесені необхідні зміни до характеристики об’єкту, пов’язані з капітальним ремонтом реконструкцією та модернізацією.

Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, що виконує ремонт, реконструкцію, модернізацію.

На підставі акту вносяться зміни до: ОЗ-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів”; ОЗ-14 “Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”; ОЗ-16 “Розрахунок амортизації по автотранспорту”.

Типова форма № ОЗ-3 “Акт на списання основних засобів” та Типова форма № ОЗ-4 “Акт на списання автотранспортних засобів” використовують при списанні об’єкта основних засобів внаслідок старіння чи зносу на підприємстві.

На кожний об’єкт основних засобів на підставі “Акта (накладної) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № ОЗ-1) заповнюють інвентарну картку (форма № ОЗ-6) в одному примірнику.

Типова форма № ОЗ-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” ведеться в бухгалтерії на кожний об’єкт чи групу об’єктів. У разі групового обліку картку заповнюють позиційними записами окремих об’єктів основних засобів.

У розділі “Коротка індивідуальна характеристика об’єкта” записують тільки основні якісні та кількісні показники основного об’єкта, а також найважливіші прибудови, пристосування та приладдя, що відносяться до нього, з обмеженням двома-трьома найбільш важливими для цього об’єкта якісними показниками, виключаючи дублювання даних, що є на підприємстві (організації) чи в технічній документації на цей об’єкт.

Коротку індивідуальну характеристику в разі групового обліку основних засобів дають не по кожному об’єкту окремо, а в цілому по всій групі об’єктів, що враховуються в інвентарній картці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com