У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Сторінка 8

Отже загальна сума касових видатків за серпень 2002 року становила 183460 гривень.

2.1.2. Облік фактичних видатків

Фактичні видатки – це видатки, проведені за рахунок бюджету тим чи іншим установам. До них включаються видатки, які проведені, але не оплачені через відсутність коштів, і такі, які обліковуються за місцем проведення видатків. Фактичні видатки дають повну уяву про витратну частину бюджету.

Під фактичними видатками розуміють дійсні видатки установ для виконання кошторису. Ці видатки повинні бути підтверджені відповідними первинними документами. Прикладами фактичних видатків є: нарахована заробітна плата працівникам; витрати на продукти харчування; затверджено авансовий звіт по видатках на відрядження та ін.

Фактичні видатки обліковуються на рахунку 80 “Видатки із загального фонду”, а також на рахунку 81 “Видатки спеціального фонду” у розрізі відповідних субрахунків. Обидва рахунки є активними. По дебету фіксуються суми фактичних видатків, проведених протягом року, по кредиту наприкінці року відбувається списання сум фактичних видатків за рахунок джерел їх фінансування.

Облік видатків із загального фонду ведеться на субрахунках 801“Видатки з Державного бюджету на утримання установи та інші заходи” та 802“Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи”.

Аналітичний облік фактичних видатків за рахунком 80 “Видатки із загального фонду” в установах, що здійснюють облік виконання кошторису самостійно, ведеться за кожним субрахунком в Картці аналітичного обліку фактичних видатків, затвердженій наказом Державного казначейства від 06.10.2000 р. № 100, у розрізі КЕКВ. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, щодо кожного виду фактичних видатків спецфонду ведуться окремі картки.

Картка відкривається на місяць і заповнюється щодня на підставі даних меморіальних ордерів і доданих до них первинних документів. Суми відшкодованих фактичних видатків записують на зворотному боці.

Синтетичний облік ведеться в меморіальних ордерах №5, 6, 8,12, 13.

Малюнок № 2.2.2.

Схема обліку фактичних видатків бюджетних установ.

Первинні документи

 

Меморіальні ордери № 5, 6, 7, 8, 12, 13

 

Журнал-головна книга

 

Картки аналітичного обліку фактичних видатків  

Звітність про виконання кошторису видатків

При здійсненні фактичних видатків дебетуються рахунки 801, 802 і кредитуються різні субрахунки залежно від роду здійснюванних фактичних витрат.

В кінці року всі накопичені фактичні витрати з наростаючим підсумком з початку року списуються в дебет субрахунку 681 ”Внутрішні розрахунки за загальним фондом ”, 701 ”Асигнування з Державного бюджету на видатки установи та інші заходи” і 702 ” Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи”. Субрахунок 681 “Внутрішні розрахунки за загальним фондом” залежно від того, у розпорядника коштів якого ступеня він застосовується, може бути активним, пасивним і активно-пасивним.

У ПТУ-33, яке є нижчим розпорядником коштів третього рівня, тобто таким, що не має підвідомчих установ, субрахунок 681 “Внутрішні розрахунки за загальним фондом” пасивний і використовується для обліку сум загального фонду, отриманих від вищого розпорядника коштів.

Сальдо наростаючим підсумком протягом року показує отримані суми загального фонду, а сальдо на кінець року – суму невикористаних коштів загального фонду. Закривається рахунок Дт.431- Кт.801.

Якщо сума фактичних видатків за загальним фондом перевищує залишок фінансування, то списання здійснюють в сумі рівній залишку на субрахунках 681, 701, 702. Не списуються в кінці року, а переводяться в баланс наступного року, суми нарахованої зарплати за драгу половину грудня, якщо її виплата іде за рахунок асигнувань нового року.

Таблиця № 2.2.4.

Бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків по загальному фонду ПТУ-33 за серпень 2002 року.

П.п.

КЕКВ

Зміст господарських операцій

ДТ.

Кт.

Сума,

Грн.

1.

1110

Нарахована зарплата

801

661

5950.77

2.

1120

Нараховані внески в Пенсійний фонд та фонди соціального страхування

801

65

2564.73

3.

1130

Списано матеріали

801

23

212.33

4.

1135

Списано використане паливо

801

235

238.99

5.

1130

Списано МШП

801

221

386.09

6.

1130

Придбано матеріали

23

631

200

7.

1150

Використано матеріали на ремонт даху

801

23

7389.06

2.1.3. Розподіл та взаємозв’язок касових та фактичних видатків

Касові і фактичні видатки на практиці здебільшого не збігаються у часі, тому що в їх основу покладено різні принципи запису бухгалтерських операцій: касовий метод (коли запис доходів і видатків здійснюється в момент отримання коштів незалежно від періоду, до якого вони належать) і метод нарахувань (за яким запис операцій відбувається в момент їх здійснення).

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com