У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Сторінка 7

Правильність обліку доходів та витрат бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основу якої покладено бюджетну класифікацію, введену в дію Постановою ВРУ “Про структуру бюджетної класифікації України” від 12.07. 1996 року №327\96-ВРУ з 1 січня 1998 року [затверджена наказом Міністерства фінансів України за №604 від 27.12.2001 року “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”].

Порядок складання кошторисів бюджетними установами України регламентує “ Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетними установами ” [затверджений Постановою КМУ № 228 від 28 лютого 2002 року].

Постанова КМУ від 17.05.2002 року "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання".

З метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних установ Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання

2. Державному казначейству внести до нормативно-правових актів з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності бюджетними установами зміни, що випливають з цієї постанови.

3. Центральним органам виконавчої влади підготувати за погодженням з Міністерством фінансів і подати до 1 липня 2002 р. Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення або внесення змін до затверджених для відповідних галузей переліків платних послуг, які надаються бюджетними установами згідно з додатком

Розділ № 2. Облік видатків у бюджетній сфері

2.1. Видатки загального фонду

2.1.1. Облік касових видатків

При обліку виконання кошторису видатки поділяються на касові і фактичні.

Касові видатки – це кошти, перераховані Державним казначейством або фінансовими органами та видані безготівково або готівкою міністерствам, відомствам, установам.

Під касовими видатками розуміють суми, отримані установами з реєстраційних або поточних рахунків для використання.

Як приклад касових видатків можна навести такі операції: отримання готівки в касу на виплату заробітної плати, коштів на відрядження, для придбання матеріальних цінностей через підзвітних осіб, перераховані постачальникам тощо.

Порядок ведення обліку касових і фактичних видатків регулюється “Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ” та “Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”, затвердженими ДКУ 10.12.1999 р. № 114.

Облік касових видатків дає змогу контролювати загальний стан виконання бюджету і порівняння з фактичними видатками показує хід виконання бюджету за видатками.

Облік касових видатків ведеться на синтетичних рахунках 31 “Рахунки в банках” та 32 “Рахунки в казначействі” у розрізі відповідних субрахунків. По дебету фіксуються суми грошових коштів, що були отримані у вигляді фінансування і плати за деякі послуги, по кредиту фіксуються факти використання вказаних грошових коштів чи повернення плати, тобто здійснені касові видатки.

Облік операцій з руху грошових коштів при меморіально-ордерній формі обліку ведеться в меморіальному ордері № 2, 3, 3а (затвердженій наказом Державного казначейства від 27.07.2000 р. № 68. У випадку, коли установа має незначний обсяг операцій за вказаними рахунками, облік ведеться на картках ф. 292-а або в книзі ф. 292.

До касових видатків належать також суми грошових коштів, переведених з поточних чи реєстраційних рахунків для наступних розрахунків з постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок з поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих реєстрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках. Аналітичний облік касових видатків ведеться по кожному поточному чи реєстраційному рахунку в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації.

Касові видатки накопичуються по кредиту цих рахунків, а по дебету записуються суми, спрямовані на відновлення касових видатків, суми фінансування, що надійшли.

Аналітичний облік касових видатків ведеться у Картці аналітичного обліку касових видатків, затвердженій наказом Державного казначейства від 06.10.2000 р. № 100, у розрізі КЕКВ. За кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, щодо кожного виду грошових коштів спецфонду ведуться окремі картки.

Картка відкривається на місяць і заповнюється щодня на підставі виписок з рахунків. Суми відшкодованих касових видатків записують на зворотному боці.

Малюнок № 2.1.1.

Схема обліку касових видатків бюджетних установ.

Первинні документи, виписки банків (ДКУ)

 

Меморіальні ордери №2, 3, 3а

 

Журнал-головна книга

 

Картки аналітичного обліку касових видатків  

Звітність про виконання кошторису видатків

Таблиця № 2.1. 3.

Бухгалтерські проводки з обліку касових видатків згідно даних обліку ПТУ-33 за серпень 2002 року.

П.п.

КЕКВ

Зміст господарських операцій

Дт.

Кт.

Сума, грн.

1.

 

Надійшло фінансування від ДКУ на погашення заборгованості

311

681

91760

2.

 

Перераховано заборгованість по внесках у Пенсійний фонд

651

311

22425

3.

 

Перераховано до бюджету суми заборгованості по прибутковому податку

641

311

9659

4.

 

Продовження таблиці 2.1.3.

Перераховано заборгованість по внесках в фонд соціального страхування.

652

311

2363

5.

 

Перераховано профспілкові внески

666

311

693

6.

 

Перераховано в касу грошові кошти для виплати зарплати.

301

311

56560

   

ВСЬОГО ЗА МІСЯЦЬ

   

183460

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com