У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Сторінка 18

5. МСА 530 “Аудиторська перевірка та інші процедури вибіркової перевірки”;

6. Новий план рахунків, затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №890\4183 із змінами і доповненнями.

7. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №890\4183 із змінами і доповненнями.

8. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетними установами ”, затверджений Постановою КМУ № 228 від 28 лютого 2002 року.

9. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ. Затверджено ДКУ 06.10.2000 р., № 100 // Баланс.—2000.— Грудень, спецвипуск.— С. 4—5.

10. Положення “Про ведення касових операцій у національній валюті Україні” затвердженим постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001 року №72 із змінами і доповненнями;

11. Постанова ВРУ “Про структуру бюджетної класифікації України” від 12.07. 1996 року №327\96-ВРУ з 1 січня 1998 року,затверджена наказом Міністерства фінансів України за №604 від 27.12.2001 року “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”.

12. Постанова КМУ від 17.05.2002 року "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання".

13. Постанова КМУ «Про впорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери» від 29.05.1996 р. № 565 (зі змінами і доповненнями) // Баланс.— 2000.— Травень, спецвипуск. С. 43—51.

14. Про операції по річному закриттю рахунків. Лист ДКУ від 22.12,2000 р. № 07-04/1219-9396//Баланс— 2001.— № 4 (337).— С. 25—26.

15. Інструкція про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України. Затверджена ДКУ 09.04.1997 р., № 32. 10. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних уста­нов та порядок їх складання. Затверджено ДКУ 27.07.2000 р., № 68 // Фінанси і право.— 2000.— № З.— С. 23—27.

16. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджена ДКУ 10.07.2000 р., № 61 // Баланс— 2000. — Ве­ресень, спецвипуск.— С. З—13.

17. Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджені ДКУ 06.06.2001 р., № 97 // Все про бухгалтерський облік.— 2001,— № 63 (609). - С. 17—18.

18. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник.—К.: КНЕУ, 2001,- 250 с.

19. Учет в бюджетних органнзациях.— К.: Универсал-бизнес. 2001. — 352 с.

20. Атамас П,Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навч. Посібник. – Центр навчальної літератури, 2003. – 284 с.

21. Бутинець Т.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП“Рута”, 2000. – 637с.

22. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.—Київ, 2000, 578 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік. - Київ:А.С.К., 2000. – 770с.

23. Давидов Г.М. “Аудит”:. - К:. “Знання” 2002р.

24. Гончарук Я.А.,Рудницький В.С.,Аудит: Навч.посібник .- Львів:Світ,2002р.

25. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту:. – К: “Каравелла”2002р.

26. Рудницький В.С. Внутрішній аудит :методологія ,організація – Тернопіль 2000р.

27. Купченко Е.А., Залицькова О.І. «Аудит» - 2000р.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К: “Знання”, КОО, 2001р.

28. Усач Б.Ф. “Аудит”: - К: “Знання-Прес”, 2002р.

29. Журнал “Все про бухгалтерський облік” – видання №36(897) 28 квітня 2002р.

30. Журнал “Бухгалтерський тиждень” – видання № 20, 4 березня 2007рік

Назва реферату: Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
Опубліковано: 2007-10-28 15:22:55
Прочитано: 186000 раз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com