У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Сторінка 15

Як бачимо з даних таблиці залишок видатків на кінець року від’ємний. Ця ситуація виникла внаслідок недофінансування на суму 7400 гривень (згідно кошторису передбачено 640918 гривень, а профінансували тільки в сумі 633518, на що вказують просумовані касові видатки за рік) та перевищення фактично здійснених видатків над встановленою плановою сумою фінансування згідно кошторису на 28448 гривень (669366 - 640918). Отже, в результаті ми одержали невиконання кошторису в сумі -35848 гривень.

Тепер проаналізуймо як вплинули поточні видатки та капітальні на одержаний результат. Згідно кошторису була затверджена сума поточних видатків в розмірі 594088 гривень. Додали згідно кошторису 40830 гривень, тому по плану асигнувань, на нашу установу для здійснення поточних видатків передбачено 634918 гривень. При цьому профінансували в сумі 633518 гривень, тобто недофінансували 1400 гривень. Також бачимо, що фактичні видатки нашої установи перевищують встановлений план асигнувань в сумі 30298 гривень. В результаті -31698 гривень.

В розрізі поточних видатків спостерігаємо: перевищення фактичних видатків над касовими, тобто невиконання кошторису по видатках на товари та послуги

По капітальних видатках спостерігаємо таку ситуацію: по плану передбачено фінансування в сумі 6000 гривень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, за рік здійснено фактично капітальних видатків на 4150 гривень, при цьому вони залишилися не профінансованими. Сумарний від’ємний залишок поточних та касових видатків дає вище вказаний результат по видатках вцілому (-31698 + (-4150) = 35848 гривень).

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що училище станом на 1 січня 2003 року мало кредиторську заборгованість в сумі 35848 гривень. Ця заборгованість перед контрагентами даної установи виникла внаслідок перевищення фактичних видатків установи над запланованими по кошторису на 302978 гривень та недофінансування в розмірі 5550 гривень. Але ця ситуація не є чимось надзвичайним, тому що в сучасних умовах через дефіцит Державного бюджету, який спостерігається в тенденції останніх років, та недостатню законодавчу захищеність бюджетної сфери, фактичні видатки перевищують касові, бо не завжди фінансування з бюджету дозволяє вчасно погасити заборгованість по видатках бюджетних установ.

Проведений аналіз, а саме порівняння фактичних та касових видатків із сумами одержаного фінансування за відповідними кодами економічної класифікації видатків загального фонду створює можливість контролю з боку держави ( в особі відповідних розпорядників коштів, фінансових органів та органів ДКУ) за станом виконання кошторису доходів та видатків, розрахунків з працівниками, постачальниками, різними кредиторами, за доцільністю використання виділених коштів згідно з цільовим призначенням. Також таке порівняння дає можливість виявити факти порушення фінансової дисципліни, безпідставного, нецільового використання бюджетних державних коштів.

3.2. Аналіз видатків спецфонду

Кошти спеціального фонду – це кошти, які установа самостійно заробляє протягом року, за допомогою надання платних послуг, реалізації продукції власних виробничих майстерень, здачі майна в оренду. З кожним роком зростають ціни, тому збільшується як фінансування із загального фонду так і кошти нашого спеціального фонду.

Таблиця 3.2.9.

Дані для аналізу кошторису видатків в динаміці за два рокипо спеціальному фонду.

Показники  

КЕК

2002рік

2003рік

Відхилення,

Грн.  

 

1

2

3

4

5

 

ВИДАТКИ -всього

X

35997

45260

+9263

 

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1000

31997

44260

+12263

 

Видатки на товари і послуги

1100

31997

44260

+12263

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

2006

2010

+4

 

Заробітна плата

1111

2000

2000

0

 

Грошове утримання військовослужбовців

1112

       

Виплати по тимчасовій непрацездатності

1113

6

10

+4

 

Нарахування на заробітну плату

1120

744

750

+6

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ

1130

25147

33000

+7853

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

8000

9000

+1000

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Продовження таблиці 3.2.9.

1132

0

0

0

 

Продукти харчування

1133

500

3000

+2500

 

М'який інвентар та обмундирування

1134

0

1000

+1000

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

1000

1000

0

 

Оренда

1136

   

Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель

1137

1000

8000

+7000

 

Послуги зв'язку

1138

2647

2000

-647

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

8000

5000

-3000

 

Видатки на відрядження

1140

3000

4500

+1500

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення

1150

       

Оплата комунальних послуг енергоносіїв

1160

1100

4000

+2900

 

Оплата теплопостачання

1161

0

0

0

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

0

1000

+1000

 

Оплата електроенергії

1163

1100

3000

+1900

 

Оплата природного газу

1164

0

0

0

 

Оплата інших комунальних послуг енергоносіїв

1165

0

0

0

Оплата інших носіїв

1166

0

0

0

+700

Дослідження і розробки, державні програми

1170

0

0

0

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

       

Субсидії і поточні трансферти

1300

0

0

0

 

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

       

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

       

Поточні трансферти населенню

1340

0

0

0

 

Продовження таблиці 3.2.9.

Виплата пенсій і допомоги

1341

0

0

0

 

Стипендії

1342

0

0

0

 

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг

1343

0

0

0

 

Поточні трансферти за кордон

1350

       

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

2000

4000

1000

-3000

 

Придбання основного капіталу

2100

4000

1000

-3000

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

4000

1000

-300

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

0

0

0

 

Будівництво житла

2121

       

Будівництво виробничих об'єктів

2122

       

Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення

2123

       

Капітальний ремонт

Реконструкція та реставрація

2130

0

0

0

 

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2131

       

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання

2132

       

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення

2133

0

0

0

 

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів

2134

       

Створення державних запасів і резервів

2200

       

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

       

Капітальні трансферти

2400

0

0

0

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

       

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

       

Капітальні трансферти населенню

2430

       

Капітальні трансферти за кордон

2440

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com