У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Сторінка 13

Склала: Григорчук Н.П.

За результатами проведеної перевірки касових операцій Отинянського ПТУ-33, на основі вище вказаної програми аудиту, я склала наведені нижче підсумкові документи, які вказують на результати проведеної перевірки

Аудиторський звіт.

Керівнику Отинянського ПТУ-33

Іванківу Петру Степановичу

В ході проведеної перевірки я виявила такі порушення в роботі касира:

1. касова книга ведеться неподневно, записи у ній здійснюються тільки у дні руху готівки;

2. в касовій книзі відсутні позначки, які вказують на закінченість записів, що дає можливість здійснювати незаконні операції;

3. зафіксована неправильна реєстрація розхідних касових ордерів в журналі їх реєстрації;

4. порушений порядок нумерації розхідних і прихідних касових ордерів – виявлені два ПКО під однаковим номером (№13), не виявлено РКО №5, №6, №14, №15, №47;

5. зафіксована невідповідність нумерації РКО і їх нумерації наведеної у касовій книзі;

6. порушений ліміт каси за 18.04.2002 року в сумі 502.18 гривень;

7. виявлені факти нецільового використання готівки, яка була одержана 18.04.02р з казначейства на оплату за пальне, ксерокопії, відрядження в сумі 499.08 гривень.

На виявлені порушення слід вказати касиру, щоб уникнути штрафних санкцій в майбутньому.

Аудитор Григорчук Н.П.

01 травня 2006 року смт. Отинія

01 травня 2006 року смт. Отинія

Аудиторський висновок

про достовірність касових операцій

Отинянського ПТУ-33

Аудитор Григорчук Н.П.

Замовник Отинянське Професійно-технічне училище №33

Термін перевірки 01.04.06р. - 01.05.06р.

Я провела перевірку касового обліку, яку попередньо спланувала відповідно до вимог нормативів аудиту, з метою підтвердження достовірності ведення касових операцій в даній установі. В ході перевірки я зібрала інформацію, на основі якої склала об’єктивний аудиторський висновок, який відображає реальний стан касового обліку.

Умовно-позитивний аудиторський висновок.

В результаті проведеної перевірки касових операцій я встановила, що касир веде касовий облік відповідно до встановленого Положення “Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” затвердженим постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001 року №72. Проте в результатах роботи касира виявлені порушення вимог даного положення:

1. неподневне ведення касової книги;

2. порушення нумерації касових ордерів;

3. неправильна реєстрація розхідних касових ордерів;

4. невідповідність нумерації первинних касових документів і їх нумерації наведеній у касовій книзі;

5. порушений ліміт каси за 18 число даного місяця;

6. нецільове використання готівки за 18 число даного місяця.

Виявлені порушення не перекручують загальний фінансовий стан справ у даній установі, але порушують вимоги вищевказаного положення. На перелічені порушення слід вказати касиру з метою уникнення штрафних санкцій в майбутньому.

01.05.2006 року. Григорчук Н.П.

Розділ № 3 Аналіз видаткової частини кошторису доходів та видатків ПТУ-33

3.1. Аналіз видатків загального фонду

Таблиця №3.1.6.

Дані для аналізу кошторису видатків в динаміці за два роки

Показники  

КЕК

2002рік

2003рік

Відхилення,

Грн.  

Відхилення

, %.

1

2

3

4

5

6

ВИДАТКИ -всього

X

600088

715772

+115684

83.83

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1000

594088

711622

+1175345

83.48

Видатки на товари і послуги

1100

450908

575172

+124264

78.40

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

279174

355290

+77590

78.58

Заробітна плата

1111

277700

353130

+75430

78.64

Грошове утримання військовослужбовців

1112

       

Виплати по тимчасовій пнепрацездатності

1113

1474

2160

+686

68.24

Нарахування на заробітну плату

1120

103314

131338

+28024

78.66

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ

1130

26700

23614

-3086

113.07

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

0

0

0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

 

Продукти харчування

1133

22790

20440

-2350

111.50

М'який інвентар та обмундирування

1134

3110

1574

-1536

197.59

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

Продовження таблиці 3.1.6.

1135

600

800

+200

75.00

Оренда

1136

 

Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель

1137

 

0

0

0

Послуги зв'язку

1138

 

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

200

800

+600

25.00

Видатки на відрядження

1140

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення

1150

       

Оплата комунальних послуг енергоносіїв

1160

41720

64930

+23210

64.25

Оплата теплопостачання

1161

26100

44150

+18050

59.17

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

1500

2200

+700

68.18

Оплата електроенергії

1163

13620

18380

+4760

74.10

Оплата природного газу

1164

0

0

0

Оплата інших комунальних послуг енергоносіїв

1165

500

200

-300

250.00

Оплата інших носіїв

1166

0

0

0

0

Дослідження і розробки, державні програми

1170

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

       

Субсидії і поточні трансферти

1300

143180

136450

-6730

104.93

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

       

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

       

Поточні трансферти населенню

1340

143180

136450

-6730

104.93

Виплата пенсій і допомоги

1341

       

Стипендії

1342

143180

136450

-6730

104.93

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг

1343

       

Поточні трансферти за кордон

1350

       

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

2000

6000

4150

-1850

144.58

Придбання основного капіталу

Продовження таблиці 3.1.6.

2100

6000

4150

-1850

144.58

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

6000

4150

-1850

144.58

Капітальне будівництво (придбання)

2120

0

0

0

0

Будівництво житла

2121

       

Будівництво виробничих об'єктів

2122

       

Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення

2123

       

Капітальний ремонт

Реконструкція та реставрація

2130

0

0

0

0

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2131

       

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання

2132

       

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення

2133

0

0

0

0

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів

2134

       

Створення державних запасів і резервів

2200

       

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

       

Капітальні трансферти

2400

0

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

       

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

       

Капітальні трансферти населенню

2430

       

Капітальні трансферти за кордон

2440

       

НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ

3000

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com