У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Сторінка 12

При комплексному внутрішньому аудиті оцінюється якість виконання різних функцій у їхньому взаємозв'язку й взаємодії.

Організаційний аудит виражає проведений внутрішніми аудиторами контроль різних ланок систем бюджетної установи й керування з метою виявлення організаційної ефективності їхнього функціонування.

Комплексний аудит всіх систем бюджетної установи й керування їм - це контроль, що виражає в органічній сукупності організаційного, функціонального аудита систем установи й керування й контролю елементів і процесів, які зв'язують бюджетну установу із зовнішнім середовищем. При цьому оцінюються сильні й слабкі сторони його діяльності, перспективи розвитку.

Аудит на відповідність розпорядженням виражає процедури контролю на предмет дотримання законів, підзаконних актів , зовнішніх інструкцій вищих органів керівництва, внутрішніх інструкцій, положень і наказів, запропонованих апаратом керування.

Аудит на відповідність доцільності виражає процедури аудиторського контролю на предмет раціональності й обґрунтованості.

Пропонується класифікувати внутрішній аудит за джерелами формування дохідної частини, що складається з доходів загального й спеціального фондів, з урахуванням специфіки діяльності (проведених витрат) бюджетної установи. Аудит за джерелами доходів із метою вдосконалювання передбачає об'єктивне обстеження й всебічний аналіз здійснюваних витрат загального й спеціального фондів із метою їхнього скорочення, доцільного перерозподілення.

Пропонується розподіл внутрішнього аудиту за часом проведення на попереднього, поточного й наступного аудита.

Попередній аудит виражає процедури контролю, здійснюваного до здійснення господарської операції.

Поточний аудит виражає процедури контролю, здійснюваного в ході здійснення різних господарських операцій. У силу цих причин поточний аудит називають оперативним. І дійсно, цьому аудитові властиве максимальна оперативність і гнучкість.

Наступний аудит виражає процедури контролю, здійснюваного після здійснення господарських операцій. Наприклад, аудит фінансової звітності.

Дана класифікація не претендує на закінченість, може змінюватися або доповнюватися з урахуванням змін зовнішнього середовища.

Підбиваючи підсумок дослідженню й огляду законодавчих актів, сформулюємо наступні висновки:

- внутрішній аудит організаційно призначений для обслуговування інтересів керівництва й органів державного контролю;

- до служб внутрішнього аудита бюджетної установи ставляться служби, створювані в установі, призначувані керівництвом , діяльність яких, повинна регулюватися державними законами й нормативними актами;

- функції внутрішнього аудита бюджетної установи, залежно від характеру діяльності бюджетної установи, можуть поширюватися до рівня функцій контролювання інформаційного забезпечення, регулювання й контролю (моніторингу), завдання якого шляхом підготовки управлінської інформації орієнтувати керівництво на прийняття оптимальних управлінських рішень.

2.5.2. Аудиторська перевірка та її результати

Перед проведенням аналізу видатків ПТУ-33, я вирішила встановити їх доцільність та правомірність. Розглянемо проведення вибіркової аудиторської перевірки в бюджетній сфері, а саме правильність здійснення касових видатків у квітні 2002 року

Оскільки підчас написання перших двох розділів моєї дипломної роботи, я вже ознайомилась обліковим процесом видатків в даній установі, то я відразу приступила до аудиторської перевірки, першим аспектом проведення якої є складання програми аудиту, по якій я здійсню аудит.

Аудитор: Григорчук Ніна Петрівна

Установа: Отинянське ПТУ-33

Період перевірки: квітень 2002 року

Терміни перевірки: з 1.04.06р. по 1.05.06р.

Програма аудиту касових операцій.

№  

Перелік аудиторських

процедур

Виконавець

Метод

перевірки

Примітки

аудитора

1.

2.

3.

4.

5.

1

Перевірка готівки в касі

Григорчук

Фактична перевірка

 

2.

Перевірка касової

документації

Григорчук

Документальна перевірка

 

2.1.

Перевірка оформлення касової книги

Григорчук

Документальна, Формальна перевірка

 

2.2.

Перевірка наявності всіх ПКО і ВКО, відображених у касових звітах

Григорчук

Документальна, Формальна перевірка

 

2.3.

Перевірка відповідності дат ПКО і ВКО датам касових

Продовження таблиці

звітів

Григорчук

Документальна, Формальна перевірка

 

2.4.

Перевірка заповнення всіх реквізитів у касових ордерах і звітах

Григорчук

Документальна, Формальна перевірка

 

2.5.

Перевірка наявності всіх касових звітів

Григорчук

Документальна, Формальна перевірка

 

2.6.

Перевірка залишків у касових звітах

Григорчук

Документальна, Арифметична перевірка

 

2.6.

Перевірка підсумків платіжних відомостях

Григорчук

Документальна, Арифметична перевірка

 

2.7.

Звірка оборотів і залишків касовій книзі і журналах ордерах

Григорчук

Документальна, Арифметична перевірка

 

3.

Перевірка повноти оприбутку-

вання готівки

Григорчук

Документальна, Арифметична і перевірка по суті

 

4.

Перевірка дотримання ліміту каси і здачі понадлімітних коштів в банк

Григорчук

Документальна, Арифметична і по суті

 

5.

Перевірка цільового використання готівки

Григорчук

Документальна, Арифметична і перевірка по суті

 

6.

Перевірка витрачання готівки на виплату зарплати і повноти здачі депонованої зарплати

Григорчук

Документальна, Арифметична і перевірка по суті

 

7.

Перевірка видачі і своєчасності повернення підзвітних сум

Григорчук

Документальна, Арифметична перевірка

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com