У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

ВИВЧЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра охорони праці

вивчення порядку розслідування та обліку

нещасних випадків на виробництві

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання практичної роботи з дисципліни “Охорона праці” для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей

Затверджено

на засіданні кафедри охорони праці

Протокол №8 від 24 квітня 2003 року

Львів – 2002

вивчення порядку розслідування та обліку

нещасних випадків на виробництві

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання практичної роботи з дисципліни “Охорона праці”

для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей

Укладачі: Н.В. Ступницька, канд. техн. наук, ст. викладач,

О.Є.Федевич, канд.техн.наук, ст. викладач.

Рецензенти: Гогіташвілі Г.Г., д. техн. наук, проф.,

Яцюк Р.А , канд техн. наук, доцент

МЕТА РОБОТИ

Ознайомити студентів з постановою №1094 Кабінету Міністрів України “Про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” від 21 серпня 2001 р.

Навчити студентів самостійно заповнювати акт форми Н-1, надати навички з послідовності ведення ходу розслідування нещасних випадків. на виробництві.

Вміти застосовувати на практиці отримані знання з курсу “Охорона праці” в ході розслідування та обліку нещасних випадків.

порядок виконання роботи

Мета даних методичних вказівок полягає в допомозі студентам в організації самостійного вивчення матеріалів, передбачених програмою курсу. При цьому потрібно дотримуватись наступного порядку:

· отримати у викладача завдання на виконання роботи (вихідні дані про зміст та наслідки нещасного випадку);

· самостійно вивчити та законспектувати у звіті основні положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві Користуючись додатками 1-4 самостійно заповнити форми Н-1 та Н-5 для заданих викладачем вихідних даних.

· оформити звіт по роботі.

5. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звіт необхідно оформити на листах формату А-4. Звіт повинен містити всі розділи, вказані у методичних вказівках, необхідні розрахунки, ілюстрації або креслення, виконані олівцем або тушшю, та висновки. За змістом звіт повинен бути коротким, технічно грамотним та акуратно оформленим.

Основні методичні положення

про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

професійних захворювань і аварій на виробництві

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків встановлено в Положенні про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві , яке регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1094.

Дія Положення поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (далі - підприємства), на осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними особами, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - роботодавці), на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також на осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які працюють на умовах трудового договору (контракту), проходять виробничу практику або залучаються до праці (далі - працівники).

Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордон, Державний департамент з питань виконання покарань, МНС встановлюють за погодженням з Держнаглядохоронпраці порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підвідомчих підприємствах, у військових частинах, підрозділах, організаціях з урахуванням вимог цього Положення щодо осіб, які не перебувають з ними у трудових відносинах.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з учнями і студентами навчальних закладів під час навчально-виховного процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі, визначається МОН.

1. Розслідування та облік нещасних випадків.

Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров’я, поранення, травми, у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі професійні захворювання і гострі професійні та інші отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори, що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення на легшу роботу, а також випадки смерті на підприємстві (далі - нещасні випадки). До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягом не більше однієї робочої зміни) впливу небезпечних факторів, шкідливих речовин.

Гострі професійні захворювання спричиняються дією хімічних речовин, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, значним фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання тощо. Гострі професійні отруєння спричиняються в основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

За висновками роботи комісії з розслідування визнаються пов’язаними з виробництвом і складається акт за формою Н-1 про нещасні випадки (додаток 1), що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов’язків, у тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час:

- перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, або за дорученням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

- приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни;

- проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства або на транспортному засобі іншого підприємства, яке надало його згідно з договором (заявкою), за наявності розпорядження роботодавця;

- використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до встановленого порядку;

- провадження дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не входять до кола виробничого завдання чи прямих обов’язків працівника (надання необхідної допомоги іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства, інші дії за наявності розпорядження роботодавця тощо);

- ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

- надання підприємством шефської допомоги;

- перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов’язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків або з дією на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;

[1] 2 3 4 5 6 7 8

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com