У нашій онлайн базі вже 23511 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23511 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

" Ведення документів документів, що містять конфіденційну інформацію з грифом "Для службового користування

" Ведення документів документів, що містять конфіденційну інформацію з грифом "Для службового користування

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

" ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА "

кафедра " Інформаційна безпека"

ЛЕКЦІЯ:

" Ведення документів документів, що містять конфіденційну

інформацію з грифом "Для службового користування ".

2010 р.

Питання лекції:

Вступ.

1. Зміст поняття " конфіденційна інформація, що є власністю держави ".

2. Сутність і особливості конфіденційного документообігу

-

- Приймання і облік документів з грифом для "Для службового користування";

- Розмноження і розсилання ( відправлення документів )з грифом для "Для службового користування";

- Формування виконаних документів у справи з грифом для "Для службового користування."

- Використання документів. Зняття грифа з грифом для "Для службового користування";

- Відбір документів з грифом для "Для службового користування." для зберігання і знищення;

- Забезпечення схоронності документів з грифом для "Для службового користування."

Перевірка їх наявності.

3. Центральний орган державної влади, функції якого пов"язані із захистом кофіденційної інормації, що є власністю держави.

Висновки.

Час: 6 годин

Список рекомендованої літератури:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопода 1998р. № 1893 " Про затвердження

Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та

інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є

власністю держави ".

- Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом:

Підручник// С.М. Головань, В.Б. Дудикевич, В.С. Зачипило, Л.Т. Пархуць, В.О. Хорошко ,

Л.М. Щербак - Львів : Видавництво Національний університет " Львівська політехніка," 2005 .

- 288с.

- Кофіденційний документообіг. Навчальний посібник. / За редакцією професора В.О.Хорошка /

Укладачі А.Г. Габавич, С.М. Головань, С.І. Жлобін, В.О. Хорошко. -К.: ДУІКТ, 2005. - 264с.

- Загальне діловодство та ведення документів , що містять конфіденційну інформацію з

грифом "Для службового користування ": Навчальний-методичний посібник. С.М. Головань -

К: НАУ, 2003. - 92 с.

- Макаренко В.В. Правове регулювання захисту конфіденційної інформації, що є власністю

держави: становлення, розвиток, проблемні питання // Право України, 2006 р. - № 1 -

с.132-135

- Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом. Курс лекцій. Марущак А.І.

- К.: КНТ, 2007. -208с.

Вступ

Національне законодавство передбачає низку правових норм, якими встановлюються обмеження

щодо поширення інформації. На відміну від питань захисту секретної інформації, в якій було застосовано правові напрацювання ще радянських часів, законодавче регулювання захисту конфіденційної інформації в Україні розвинуте слабо і перебуває ще на початкових стадіях формування.

Зі здобуттям незалежності Україн починає самостійно створювати і розвивати власну систему державних органів та національне законодавство. Одним з перших законодавчів актів, який закрепив право громадян на інформацію, заклав правові основи інформаційної діяльності був принятий 02 жовтня 1992 року Закон України " Про інформацію". Саме цим законом вперше було введено в обіг термін конфіденціальна інформація .

Відповідно до ст. 28 Закону України " Про інформацію"інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом - це відомості конфіденційного або таємного характера, правовий статус яких передбачений законодавством України, які визначені такими до встановлених юридичних процедур і право на обмеження доступу до яких надано власнику таких відомостей.

Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну ( ст.30 Закону України "Про інформацію" ).Конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Таке визначення закріплене Законом України "Про інформацію ", але має недоліки.

По-перше, у перелік суб"єктів права власності не включено державну, яка володіє також відомостями конфіденційного характеру.

По-друге, визначення слід після слова "відомості" доповнити конструкцією "що не становлять передбаченої законом таємниці." Це пов"язано із встановленим законодавства поділом інформації з обмеженим доступом на таємну та конфіденційну. Конфіденційну інформацію можна поділити на таку, як яка є власністю держави, і конфіденційну, яка не належить державі. Ми з Вами будемо вивчати, як захищати конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

Термін " конфіденційна інформація, що є власністю держави" вперше на законодавчому рівні рівні було застосовано в концепції ( Основах державної політики ) національної безпеки України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року № 3/97. Витік такої інформації визнавався однією з загроз національній безпеці вінформаційній сфері. На той час чинне законодавство не давало визначення данного терміну.

Другим законодавчим актом, у якому застосовувався термін "конфіденційна інформація, що є власністю держави" став принятий 05 квітня 2001 року Кримінальний Кодекс України. Кримінальна відповідальність встановлювалась за передачу іноземній стороні конфіденційної іноформації, що є власністю держави, особою якій ці відомості були довірені у зв"язку з виконанням службових обов"язків ( ст. 330 ) Ця крімінальна-правово норма майже повністю відтворювала аналогічну норму, яка була закріплена у КК УРСР (1960 ). Зміст статті 330 практично залишився без змін. Лише 11 травня 2004 року до Закону України " Про інформацію " було внесено зміни, завдяки яким в в законодавче поле вписуються основи правового регулювання конфіденційної інформації, а саме доповнено статтю 30, згідно з якою інформація, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної.

До конфіденційної інформації що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, не можуть бути віднесені відомості:

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com