У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економічний і соціальний розвиток України в 2006 році

Економічний і соціальний розвиток України в 2006 році

Економічний і соціальний розвиток України в 2006 році:

здобутки, проблеми, перспективи.

Цифри і факти

1. ГОЛОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНІ ЗРУШЕННЯ

Попередня інформація про господарські та соціальні підсумки 2006 року переконливо свідчить: цей рік ознаменувався подальшим нарощуванням економічного потенціалу країни та підвищенням добробуту українського народу. Обсяг реального валового внутрішнього продукту (ВВП) протягом січня – листопада збільшився порівняно з відповідним періодом 2005 року на 6,7 відсотка, реальні наявні доходи населення – на 17 відсотків (дані січня – жовтня), що наочно характеризує соціальну спрямованість економічного розвитку.

Новий імпульс розвитку одержала економіка із завершенням виборчої кампанії до Рад усіх рівнів, створенням коаліції депутатської більшості у Верховній Раді України та формуванням персонального складу Кабінету Міністрів, що користується її підтримкою.

Кабінет Міністрів узяв курс на реалізацію таких структурних пріоритетів економічного зростання, які відповідають завданням побудови пізньоіндустріальної, інвестиційно-інноваційної економіки, посилення національної конкурентоспроможності, продукування та впровадження високих технологій.

Вже протягом перших місяців своєї роботи новий Уряд здійснив ряд невідкладних заходів щодо вирішення найбільш гострих питань функціонування народного господарства, поліпшення умов для провадження підприємницької діяльності, забезпечення країни імпортним природним газом за економічно прийнятною ціною, відновлення взаємовигідних відносин із стратегічним партнером — Російською Федерацією та розблокування експорту до неї українських товарів.

Розпочато практичну роботу із запровадження енергозберігаючих технологій, скорочення надмірної енергоємності виробництва та побутової сфери. Практично завершено законодавчу підготовку до вступу до Світової організації торгівлі. Укладено угоду з нафтовими компаніями про розвиток виробництва нафтопродуктів та економічне обґрунтування цін на них. Упорядковано ціни на товари та послуги, які істотно залежать від вартості нафтопродуктів.

Забезпечено виконання затверджених призначень, передбачених Законом України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” щодо фінансування інвестиційних проектів та програм підтримки пріоритетних галузей економіки. Лише за три місяці – з серпня по жовтень – збільшено порівняно з січнем – липнем витрати на економічну діяльність майже в 1,6 раза, з них на сільське господарство в 2,2 раза, житлово-комунальне господарство – в 2 рази. При цьому країна мала за підсумками січня – жовтня профіцит зведеного бюджету в розмірі 0,4 відсотка ВВП.

Нові, прагматичні підходи до розбудови відносин влади і бізнесу швидко знайшли підтримку в ділових колах всередині країни та за кордоном, про що свідчать насамперед збільшення продуктивного попиту на фінансові ресурси та адекватні йому рекордні показники росту прямих іноземних інвестицій та внутрішньої кредитної пропозиції. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України досяг станом на 1 жовтня 2006 р. 19,9 млрд. доларів США, їх чистий приріст протягом січня – вересня збільшився порівняно з відповідним періодом 2005 року в 3,3 раза. Кредитні вкладення в економіку зросли протягом 11 місяців на 61,6 відсотка.

Результати таких зрушень безпосередньо позначилися на прискоренні економічного зростання. Так, середньомісячні темпи приросту реального ВВП по відношенню до відповідного періоду минулого року протягом серпня – листопада в 1,6 раза перевищили ці темпи у січні – липні.

Вагоме зростання реальних доходів домашніх господарств відзначається за усіма їх джерелами. Доходи від заробітної плати підвищилися на 20,1 відсотка, прибуток та змішаний дохід від самозайнятої діяльності та некорпоративних підприємств, що належать домашнім господарствам – на 21, доходи від власності (відсотки, дивіденди, рента) – на 17,3, соціальні трансферти в грошовій формі (пенсії, допомога, інші соціальні виплати) – на 15,1 відсотка.

Уряд вживає заходів до інтенсивного погашення накопиченої в минулі роки заборгованості з виплати заробітної плати. У період з 1 серпня по 1 листопада така заборгованість за економічно активними підприємствами скорочена майже на 110 млн. гривень, або на 20 відсотків, у тому числі шахтарям за рахунок бюджетних коштів – на 74,8 млн. гривень, або на 73,2 відсотка.

Одним з аспектів позитивного впливу досягнутого економічного зростання на соціальний розвиток країни є збільшення обсягів соціальних послуг, що надаються громадянам за фінансовою участю бюджетної системи та державних соціальних фондів. Протягом січня – листопада приріст валової доданої вартості в галузі освіти збільшився порівняно з відповідним періодом 2005 року на 3,8 відсотка, охорони здоров'я та соціальної допомоги – на 2,6 відсотка.

Додаткові кошти використано насамперед на усунення диспропорцій у рівнях соціального обслуговування жителів міста і села, фінансово самодостатніх та соціально вразливих верств населення. За останні два роки на 17,7 відсотка зріс цільовий прийом до вищих навчальних закладів сільської молоді, на 6,1 відсотка – сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Регіональні заклади охорони здоров'я краще, ніж у попередні роки, забезпечувалися імунобіологічними препаратами, тест-системами для діагностики донорської крові, медикаментами для лікування хворих на цукровий діабет, туберкульоз та онкологічних хворих. Створено 1936 самостійних амбулаторій сімейної медицини, в тому числі 1855 – у сільській місцевості, 74 нових дитячих будинки сімейного типу та 384 прийомні сім'ї.

Зламано минулорічну тенденцію до скорочення темпів приросту суспільного виробництва, зумовлену згасанням експортної та інвестиційної діяльності. У будівництві, де у 2005 році відбувся спад обсягу валової доданої вартості на 6,9 відсотка (січень – листопад), досягнуто його приросту на 8,8 відсотка. У сфері торгівлі та послуг з технічного обслуговування і ремонту побутових товарів додана вартість зросла на 15,6 відсотка, на транспорті та в галузі зв'язку – на 9,8, в енергетиці – на 7, в обробній промисловості – на 5,6, добувній – на 5,8 відсотка.

У цілому темпи приросту ВВП утричі перевищили показник 2005 року. Зазначені темпи випереджають відповідні показники Російської Федерації та країн ЄС.

При цьому майже удвічі – з 2,9 до 5,6 відсотка прискорилися темпи приросту промислового виробництва, з'явилися незаперечні ознаки поліпшення його структури у напрямі випереджаючого розвитку галузей, що забезпечують технічний прогрес економіки в цілому та визначають місце України в міжнародному поділі праці. Темпи приросту обсягів виробництва продукції машинобудування підвищилися з 6,1 відсотка у січні – листопаді 2005 р. до 11,5 відсотка у відповідному періоді 2006 року. В металургії обсяги виробництва збільшилися на 8,5 відсотка, тоді як в 2005 році галузь весь час здавала позиції і закінчила рік із спадом виробництва на 1,5 відсотка.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com