У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Науково-технічний прогрес і безпека праці

Науково-технічний прогрес і безпека праці

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Інститут заочного навчання

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

з дисципліни

«ОСНОВЫ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ»

на задану тему

«Науково-технічний прогрес і безпека праці»

Выполнил студент:

Острицов Сергій Іванович саме

курс 2

№ групи УП-3-2-2001/2

Керівник проекту:

_

Москва - 2003

Зміст:

Запровадження 3

1. Теоретична частина.

Людина й середовище проживання. Негативні чинники техносфери 6

1.1. Розвиток науково-технічного прогресу і актуальність захисту життєдіяльності і охорони праці 6

1.2. Питання безпеки праці користувачів персональних ЕОМ 15

2. Практична частина.

Дослідження негативної дії ЕОМ на персонал

(з прикладу ЗАТ «ЭРИП») 21

2.1 Загальні відомостей про організації 21

2.2. Дослідження обстановки на робочих місць в аналітичному відділі ЗАТ «ЭРИП» 21

2.3. Розробка заходів щодо зниження впливу впливу ПЕОМ 25

2.4. Організація робочого місця оператора 27

Укладання 33

Список літератури 36

Запровадження

Сучасне суспільство характеризується високий рівень ис користування технічних засобів, виділені на удовлетво ренію життєвих потреб людини. Сучасні технічні засоби стають дедалі більше энергонасыщенными і автоматизиро ванними. Однак він досі ключовим елементом на производ стве залишається людина, покликаний обслуговувати, управляти, контро лировать технічні системи та технологічні процеси.

Природна середовище — біосфера — все інтенсивніше перетвориться людиною у його інтересах держави й перетворюється на техносферу. Завдання чого ловечества у тому, щоб ці неминучі преобразова ния не погіршили умови існування Землі. Завершившийся XX століття було століттям особливо інтенсивного виконання нових технічних засобів, об'єктів, технологій. І, що сумно — мно гие нововведення були завжди обдуманими і найчастіше не сопро вождались аналізом наслідків. Лише на самій порозі століття чого ловечество дійшло до розумінню те, що подальше безоглядне прагнення до задоволення своїх все зростаючих життєвих потреб можуть призвести до негативних наслідків для на ши планети й людину.

Це у зміні пріоритетів у розвитку суспільств, створення нових об'єктів техніки, запровадженні нових технологій. Нині вимоги безпеки і екологічності явля ются визначальними під час створення і запровадження нових техниче ских об'єктів і технологій. Жоден новий проект, не відповідаю щий нормам безпеки і охорони навколишнього середовища, може бути реалізований.

Безпека життєдіяльностіце наука про комфорт ном і безпечному взаємодії людини з техносферою, метою котрої є збереження здоров'я і життя людини, захист його від небезпек техногенного, антропогенного і природного про исхождения й створення комфортних умов життя та банківської діяльності.

Діяльність людини основою його існування. На діяльність з виробництва, у побуті доводиться не ме неї 50 % життя. Як-от у процесі трудовий діяльно сти людина піддається найбільшої небезпеки. Трудова діяч ность з виробництва — виробнича діяльність характеризується найбільшим рівнем небезпеки, оскільки сучасне виробництво насичено безліччю різноманітних енергоємних технічних засобів.

Аналіз виробничих аварій, травм, нещасних випадків, професійних захворювань показує, що його причи іншої їх є недотримання вимог безпеки, незнання людиною техногенних небезпек і методів захисту від нього. До чого людський чинник у часто є главенствую щей причиною виникнення небезпек.

Тому вивчення небезпек праці, причин їх виникненню, методів і засобів захисту повинно бути од них із основних елементів, сприяють дієвою організації заходів з охорони праці співробітників, що зумовлює актуальність обраної теми.

Метою роботи є підставою дослідження науково-технічного прогресу на безпеку праці людини.

До завдань роботи входить розгляд негативних факторів техносфери, які впливають людину і довкілля її проживання, і навіть питань що стосуються неправильної розстановки і експлуатації комп'ютерна техніка, особливо у непристосованих при цьому приміщеннях, що змінює умови і характеру праці фахівців, веде до несприятливого впливу на функціональне стан і душевному здоров'ї працюючих. Своєчасне виявлення порушень у створенні роботи з комп'ютерною технікою дозволяє усунути несприятливий вплив фізичних чинників для здоров'я користувачів.

У практичній частини досліджувана стан робочих місць у ЗАТ «ЭРИП», у яких використовується персональні комп'ютери.

1. Теоретична частина.

Людина й середовище проживання.

Негативні чинники техносфери

1.1. Розвиток науково-технічного прогресу і актуальність захисту життєдіяльності і охорони праці

У життєвому циклі чоловік і навколишня його середовище проживання утворюють яка діє систему «людина — середовище обі тания».

Діючи у цій системі, людина безупинно вирішує, принаймні, дві основні завдання:

Вернуться00

Категория: Безопасность жизнедеятельности

Назва реферату: Науково-технічний прогрес і безпека праці
Розділ: БЖД, охорона праці, валеологія
Опубліковано: 2013-02-08 19:37:50
Прочитано: 1564 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com