У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Нейтралізація загроз транспортному комплексу

Нейтралізація загроз транспортному комплексу

Нейтралізація загроз транспортному комплексу

Автор: -- от 7-02-2013, 19:35

В.І. Красновский.

Боротьба тероризмом на транспорті, на жаль, і сьогодні продовжує залишатися вкрай актуальним в усьому світі, зокрема нашій країні. Основною причиною відома – міжнародний тероризм давно став у руках певних сил інструментарієм вирішення їх політичні й економічні завдань.

Три взаємозалежних і взаємодіючих чинника продовжують ускладнювати в нас у країні цю боротьбу:

– відсутність єдиної державної пенсійної системи забезпечення транспортної безпеки;

– хронічне недофінансування транспортної безпеки;

– відсутність у діяльності з забезпечення транспортної безпеки чіткої правова база.

Практика показує, основою взаємодії цих факторів є вади на правової сфері.

З огляду на це обставини розміняє президент країни ще 2004 р. наказав підготувати закону про транспортної безпеки, проект якого викликав чимало нарікань вчених і громадськості країни, головною з яких була цілком неприйнятна трактування основного поняття «транспортна безпеку», за якою воно ссужается до захищеності об'єктів транспортної інфраструктури транспортних засобів від актів незаконного втручання (п. 10 ст. 1 Закону), залишаючи поза свого полем зору інші реально існуючі загрози транспортному комплексу, долю яких, при цьому, доводиться, як свідчить статистика останніх, більш 95% загальної кількості аварій, надзвичайних ситуацій та інших подій на транспорті. Хоча зауваження Фонду транспортної безпеки, Торгово-промисловій палати Загальносуспільної палати РФ у проекті Закону були оприлюднено засобах масової інформації та було передано до Державну Думу, ними не звернули уваги. У результаті було ухвалено закон, які вже повністю став потребуватимуть серйозного коректування. Подальші події зробили очевиднішими необхідність внесення змін до діючий Основний Закон докорінних змін і доповнень, оскільки вона не вирішив які стоять проти нього завдання: не усунув протиріччя, та прогалини у чинному законодавстві, встановив механізм взаємодії усіх суб'єктів, відповідальних за транспортну безпеку, стане правовими підвалинами до створення єдиної державної фінансової системи забезпечення транспортної безпеки, яким він покликаний бути, нарешті, не визначив лад і систему фінансування всієї діяльності з забезпечення транспортної безпеки. І це можна пояснити, оскільки Закон «Про транспортної безпеки» покликаний регулювати суспільні відносини, які творяться у процесі дій, вкладених у нейтралізацію будь-який загрози транспортному комплексу країни, тоді як прийнятий Закон регулює суспільні відносини, що у процесі дій, вкладених у припинення лише актів незаконного втручання у діяльність транспортного комплексу.

За всього величезному соціально-психологічному, політичному і економічним значенні боротьби з міжнародним тероризмом на транспорті ми повинні пам'ятати, що тероризм є лише одне з підвидів социогенных загроз, які на транспортний комплекс. Поруч із ним існують як інші підвиди социогенных загроз, що з людським чинником, але такі, як техногенні, природогенные загрози, що у сукупності породжують, як зазначалось, більш 95% позаштатних подій на транспорті. Саме тому Закон «Про транспортної безпеки» немає права, ні залишати ці загрози поза свого полем зору. Без нейтралізації від цього комплексу загроз, який застерігає транспортний комплекс, реально забезпечити транспортну безпеку неможливо, і це з дня на день дедалі очевиднішою. Розглянемо ці погрози та їхнього впливу рівень транспортної безпеки.

Так, аналіз техногенних загроз, спектр яких надзвичайно широкий і включає як вади в матеріально-технічному стану всієї транспортної інфраструктури, і транспортних засобів, що є основним показником рівня технічного стану транспортного комплексу, зазначає, що це рівень у нашій країні, попри великих зусиль, які робляться останніми роками, безумовна наявність певні здобутки, залишає бажати кращого.

На підтвердження пошлюся певні дані у пресі, наведені у відповідях стосовно питань газети «Транспорт Росії» заступником міністра транспорту РФ Олександра Мишарина.

Відповідно до цих даним, в залізничної галузі країни середній рівень зношеності основних фондів російських залізниць початку 2007 р. становив 58,6%, а значна їхня частина знаходиться поза нормативних термінів служби. Критичних величин досяг рівень зношеності рухомого складу, котрий за вантажним вагонах дорівнює 85,9%, по электровозам – 72,5%, по тепловозам – 84,2%, по пасажирським вагонах – 74,1%, а, по дорожнім машинам важкого типу – 72%.

На залізницях загального користування свій ресурс вичерпали 70% мостів. З перевищенням нормативного терміну експлуатується: 74% стрілок електричної централізації, 47% автоблокировок. Потребує заміни понад половина лінійних пунктів систем диспетчерського контролю. Заміни потребує більш 45% всіх ліній зв'язку. Становище поглиблюється тим, що у нормі щорічна заміна об'єктів інфраструктури має здійснюватися у тих ділянках протяжністю до 3 тис. км, але в справі оновлюється трохи більше 1 тис. км на рік.

Неважко уявити, яких аварій можуть призвести такий темп відновлення основних фондів залізничного транспорту, враховуючи існуючий рівень їхнього зносу.

Системным обмеженням модернізації парку рухомого складу та інших основних фондів є недолік потужностей та низький технічний рівень розвитку вітчизняного транспортного машинобудування. Останні 20 років технологічна оснащеність галузі істотно відставала рівня передових країн. І це розрив, на жаль, продовжує наростати. У результаті технічні характеристики серійної продукції залишилися лише на рівні 60–70 рр. XX в., а виробничої бази багатьох підприємств Демшевського не дозволяє оперативно збільшувати об'єми та переорієнтувати виробництво на випуск сучасної продукції, відповідної світових стандартів. Це як рухомого складу, і вагонного парку.

Понад те, має серйозні вади суспільства і знову що виходить продукція. Так було в результаті конструкційних недоробок, які мають загрозу безпеці руху, відкликані з експлуатації ЧАЕС близько двох тис. нових платформ, кілька десятків рейкових автобусів та іншій техніці. Усе свідчить у тому, що технічного і технологічного паритету із головними країнами світу вітчизняна залізнична галузь зможе досягти лише шляхом інноваційного прориву у вітчизняному машинобудівному комплексі.

За збереження зазначених темпів модернізації інфраструктури протяжність «вузьких місць» на залізниці до 2015 р. сягне 13 тис. км, що українці призведе погіршення стану транспортної безпеки, а й створить обмеження при транспортуванні майже 80% вантажів, перевезених залізничним транспортом Росії.

Головною проблемою, котра перешкоджає прискореному оновленню та розвитку залізничного транспорту, є його хронічне недоінвестування. Власних коштів у залізничної галузі вочевидь не досить, а частка залучених ресурсів невисока внаслідок тривалого терміну повернення вкладених коштів. Головними перешкодами по дорозі збільшення власних інвестицій у галузь є низька рентабельність галузі й відсутність інвестиційної складової у тарифі.

Аналогічний стан існує й інших галузях транспортного комплексу країни.

Ненайкраща технічний стан інфраструктури транспортних засобів у галузі морського і річковий транспорт. Так, морські порти Росії було побудовано 60–70 рр. та значною мірою не задовольняють сучасним вимогам, зокрема за проектною потужністю портових об'єктів, у зв'язку з зростанням інтенсивності судноплавства. Існуюча система забезпечення безпеки морського транспорту в морські порти і подходных шляхах не задовольняють пред'явленим вимогам навігаційно-гідрографічного забезпечення, забезпечення нанесення аварійно-рятувальної готовності, зокрема через застарілого оснащення судів і участі літальних апаратів, які включаємо у складі сил аварійно-рятувальної готовності, через їх нечисленності і незабезпеченість, і навіть готовності до ліквідації аварійних розливов нафти. У незадовільний стан перебуває система навігаційного устаткування морів, що прилягають до узбережжю РФ, застаріла колекція морських навігаційних карт Росії за свої прибережні води. Нарешті, застаріла і сформована повному обсязі нормативна правову базу навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавання.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com