У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз використання виробничих запасів

Аналіз використання виробничих запасів

ЗМІСТ

Стор.

Вступ

1. Характеристика та склад виробничих запасів

2. Аналіз наявності та структури виробничих запасів

3. Аналіз надходження виробничих запасів

4. Аналіз використання виробничих запасів

5. Аналіз результатів інвентаризації виробничих запасів

6. Узагальнення результатів аналізу та шляхи

удосконалення аналітичної роботи

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

 

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до основного засобу контролю за веденням господарської діяльності підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції.

Вирішення цих завдань можливо при забезпеченні підприємств необхідними матеріальними цінностями, без яких неможливий виробничий процес.

Виробничі запаси - важлива складова частина національного багатства країни. Матеріали - предмети, які є матеріально-речовою основою виготовленої продукції. Вони беруть участь у виробничому процесі одноразово і переносять свою вартість на кінцеву продукцію повністю.

Аналіз надходження матеріальних цінностей та їх використання і реалізація є основою ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точності та об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності.

Важливим інструментом виявлення внутрішньовиробничих резервів економії та раціонального використання матеріальних ресурсів є економічний аналіз.

Метою дослідження є розкриття методики аналізу виробничих запасів та надання пропозицій щодо вдосконалення виробничих запасів, а також пошук резервів підвищення ефективності використання виробничих запасів.

Отже, аналітичне дослідження виробничих запасів актуальне і має практичне значення.

Під час аналізу матеріальних запасів підприємства досліджується рух матеріалів, їх оцінка, а також правильне відображення в реєстрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Над даною темою працювали такі економісти: Савицька Г.В., Петрова В.І., Стражева В.І. та інші видатні вітчизняні та зарубіжні автори.

Аналіз надходження та руху матеріалів є дуже актуальним, адже ефективне використання матеріалів призведе до зменшення витрат, собівартості продукції, підвищення рентабельності, матеріального та фінансового становища підприємства.

Основними завданнями даної курсової роботи є аналіз наявності та руху виробничих запасів. А саме: аналіз змін у структурі виробничих запасів, порядку їх надходження та ефективного використання, вплив на рух виробничих запасів результатів інвентаризації та переоцінки, узагальнення результатів аналізу шляхом виявлення внутрігосподарських резервів та розробка аналітичних альтернатив удосконалення даної ділянки діяльності підприємства.

Курсова робота ґрунтується на матеріалах базового підприємства ТОВ „Рембудсервіс”. Дане підприємство займається виробничою та торгівельною діяльністю.

При написанні курсової роботи для проведення економічного аналізу за даною темою використовуються такі методи: діалектичний метод пізнання, метод наукової абстракції, методи конкретного і абстрактного, логічного та історичного дослідження, системного та порівняльного аналізу. Дані методи аналізу дають змогу зробити всебічний економічний аналіз, що дасть змогу зробити більш достовірні дані, на основі яких можна зробити висновок про діяльність підприємства.

Аналіз діяльності підприємства приведено в табл. 1.

Таблиця 1

Основні економічні показники

діяльності ТОВ „Рембудсервіс” за 9 місяців 2002 - 2003 рр.

Показники

9 місяців

Темп

росту, %

2002 р.

2003 р.

Статутний капітал, тис. грн.

75,0

74,7

-0,40

Дохід (виручка) від реалізації продукції, грн.

4865,0

3212,3

-33,97

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

4004,0

1790,8

-55,27

Валовий прибуток (збиток), тис. грн.

611,0

1097,2

+79,57

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

523,0

900,3

+72,14

Витрати на оплату праці, тис.грн.

792,0

672,3

-15,11

Виробничі запаси, тис. грн.

192,0

195,6

+1,87

Аналізуючи основні економічні показники діяльності ТОВ „Рембудсервіс” за 9 місяців 2002 року та 9 місяців 2003 року ми можемо зробити висновок, що статутний капітал підприємства практично не змінився. Дохід від реалізації продукції за 9 місяців 2003 склав 3212,3 грн. що на 33,97 % менше ніж за аналогічний період минулого року. В свою чергу зменшилася собівартість реалізованої продукції на 55,27% Але незважаючи на це валовий прибуток підприємства у звітному періоді збільшився на 79,57%, а також на 72,14 % збільшився чистий прибуток підприємства. А витрати на оплату праці зменшилися на 15,11 %. це свідчить про не досить рівномірну роботу підприємства в 2003 році. Якщо така тенденція буде зберігатися до кінця року то підприємство може отримати збитки за результатами фінансового року.

Тут спостерігається пряма залежність одного показника від іншого, і це призводить до коливань в показників діяльності підприємства, і в свою чергу маже викликати нестабільність в діяльності підприємства в цілому.

Керівництво ТОВ „Рембудсервіс” постійно стежить за змінами своїх економічних показників і робить все можливе для їх покращення та підвищення ефективності виробництва.

Основними джерелами інформації для аналізу матеріалів ТОВ „Рембудсервіс” слугують бухгалтерські документи про надходження, вибуття, списання (журнали, виписки з банку, рахунки-фактури, платіжні доручення та вимоги, видаткові та прибуткові касові ордери, об’яви, касову книгу та інше), а також показники фінансової звітності: “Баланс підприємства” (форма № 1), “Звіт про фінансові результати підприємства” (форма № 2)., матеріальний звіт.

Для більш поглибленого аналізу окремих показників використовуються також дані поточного бухгалтерського обліку (матеріали внутрішнього аудиту, висновків різних експертиз, інформація про рух матеріалів, баланси на відповідні дати, картки складського обліку, лімітно забірні картки, накладні).

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com