У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування

Довгі хвилі в економіці і теорії, що пояснюють їхнє існування

Основні положення гіпотези

Н. Д. Кондратьєва про існування великих циклів економічної кон'юнктури

Н. Д. Кондратьєвим була проаналізована динаміка зміни наступних показників з кінця XVIII століття по початок XX століття:

А) по Англії: цін, відсотків на капітал, заробітної плати сільськогосподарських і текстильних робітників, зовнішньої торгівлі, виробництва вугілля, чавуна, свинцю.

Б) по Франції: цін, відсотка на капітал, зовнішньої торгівлі, споживання вугілля, посівної площі вівса, портфеля Французького банку, внесків в ощадних касах, споживання бавовни, кава, цукру.

В) по Німеччині: виробництва вугілля і сталі.

Г) по США: цін, виробництва вугілля, чавуна і сталі, кількості веретен бавовняної промисловості, посівних площ бавовни.

Д) світового виробництва вугілля і чавуна.

Показники виробництва і споживання - не загальні, а в розрахунку на душу населення.

Після обробки отриманих кривих залежностей зазначених показників від часу по методах математичної статистики виявлені добре виражені цикли економічної динаміки довжиною 48 - 55 років. На переважній більшості кривих ці цикли чітко видні без усякої математичної обробки. Періоди коливань і основні (верхньої і нижні) крапки кривих залежностей різних показників збігаються ((3 роки).

Таблиця 1.

Хронологія великих циклів економічної динаміки по Кондратьєв (складена в 1925 р.).

I висхідна хвиля

1785-1790 по 1810-1817

I низхідна хвиля

1810-1817 по 1844-1851

II висхідна хвиля

1844-1851 по 1870-1875

II низхідна хвиля

1870-1875 по 1890-1896

III висхідна хвиля

1890-1896 по 1914-1920

III низхідна хвиля

1914-1920 по ?

Кондратьєвим також було зроблено 4 важливі спостереження щодо характеру цих циклів - «4 емпіричні правильності».

Спостереження перше.

Перед початком і на початку висхідної хвилі кожного довгого економічного циклу спостерігаються глибокі зміни в умовах економічного життя суспільства. Ці зміни виражені в значних змінах у техніку (чому передують у свою чергу значні технічні відкриття і винаходи), залученні у світові економічні зв'язки нових країн, зміні видобутку золота і грошового обігу.

Спостереження друге.

На періоди висхіднаої хвилі кожного великого циклу приходиться найбільше число соціальних потрясінь (воєн і революцій).

Приведемо список самих основних подій.

I висхідна хвиля: Велика французька революція, наполеонівські війни, війни Росії з Туреччиною, війна за незалежність США.

I низхідна хвиля: французька революція 1830 р., рух чартистів в Англії.

II висхіднаа хвиля: революції 1848-1849 р. у Європі (Франція, Угорщина, Німеччина), Кримська війна 1856 р., повстання сипаїв в Індії 1867-1869 р., громадянська війна в США 1861-1865 р., війни за об'єднання Німеччини 1865-1871 р., французька революція 1871 р

II низхідна хвиля: війна Росії з Туреччиною 1877-1878 р

III висхіднаа хвиля: англо-бурська війна 1899-1902 р., російсько-японська війна 1904 р., перша світова війна, революції 1905 р. і 1917 р. і громадянська війна в Росії.

Ясно видно, що соціальні потрясіння висхідних хвиль набагато перевершують такі низхідних хвиль як по числу подій, так і (що більш важливо) по числу жертв і руйнувань.

Спостереження третє.

Періоди низхідної хвилі кожного великого циклу супроводжуються тривалою й особливо вираженою депресією сільського господарства.

Спостереження четверте.

У періоди висхідної хвилі великого циклу середні капіталістичні цикли характеризуються стислістю депресій і інтенсивністю підйомів, у періоди низхіднаої хвилі великого циклу спостерігається зворотна картина.

Таблиця 2.

Короткі підйоми і депресії на фоні «довгих хвиль» Кондратьєва.

Періоди

Число років підйому

Число років депресії

1822-1843

9

12

1843-1874

21

10

1874-1895

6

15

1895-1912

15

4

Хоча Кондратьєвим був розглянутий період довжиною 140 років (усього 2.5 довжини хвилі великого циклу), він робить висновок, що наявність таких циклів досить імовірно, і їхнє існування не може бути пояснено випадковими величинами. На його думку, їхньої причини необхідно шукати в особливостях, властивій капіталістичній системі господарства. Однак, при побудові пояснення причин наявності таких циклів він зустрівся з дуже великими труднощями. Його гіпотезу про причини цих циклів їсти зміст привести цілком [1].

«Тривалість функціонування різних створених господарських благ і продуктивних сил різна. Так само для їхнього створення потрібне різний час і різні засоби. Як правило, найбільш тривалий період функціонування мають основні види продуктивних сил. Вони ж вимагають найбільшого часу і найбільших акумульованих засобів для їхнього створення.

Звідси необхідність для економіки поняття про різні види рівноваги стосовно до різних періодів часу (дивися рівноваги короткого і довгого періодів у Маршалла).

Великі цикли можна розглядати як порушення і відновлення економічної рівноваги тривалого періоду. Основна їхня причина лежить у механізмі нагромадження, акумулювання і розсіювання капіталу, достатнього для створення нових основних продуктивних сил. Однак дія цієї основної причини підсилює дія вторинних факторів.

Відповідно до викладеного розвиток великого циклу одержує наступне висвітлення.

Початок підйому збігається з моментом, коли нагромадження й акумулювання капіталу досягає такої напруги, при якому стає можливим рентабельне інвестування капіталу з метою створення основних продуктивних сил і радикального переустаткування техніки.

Підвищення темпу, що почалося, господарського життя, ускладнене промислово-капіталістичними циклами середньої тривалості, викликає загострення соціальної боротьби, боротьби за ринок і зовнішні конфлікти.

У цей період темп нагромадження капіталу слабшає і підсилюється процес розсіювання вільного капіталу. Посилення дії цих факторів викликає перелом темпу економічного розвитку і його уповільнення. Тому що дія зазначених факторів сильніше в промисловості, то перелом звичайно збігається з початком тривалої сільськогосподарської депресії.

Зниження темпу сільськогосподарського життя обумовлює, з одного боку, посилення пошуків в області удосконалення техніки, з іншого боку - відновлює процес акумулювання в руках фінансово-промислових і інших груп значною мірою за рахунок сільського господарства.

Усе це створює передумови для нового підйому великого циклу, і він повторюється знову, хоча і на новій ступіні розвитку продуктивних сил».

Варто згадати, що гіпотеза Кондратьєва піддавалися в СРСР суворій критиці. Його опоненти намагалися заперечувати існування «довгих хвиль» у динаміку багатьох показників, використовуючи методи математичної статистики. Якщо ж наявність «довгих хвиль» у динаміку якого-небудь показника було незаперечно, то пояснення наявності таких коливань виводилося з більш ранніх робіт інших учених, зокрема, із праць М. И. Туган-Барановського (див. [1]) .

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com