У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання і тести)

До питань Економічної теорії (узагальнені матеріали, завдання і тести)

Ринкова система і організація підприємництва

1. Ринкова система і важливі питання економіки.

2. Суб’єкти ринкової економіки.

3. Приватизація і її форми.

Література, тести, контрольні питання.

1. Ринкова система і важливі питання економіки.

Ринкова система – це система вільної підприємницької діяльності. Вона охоплює питання:

1. Скільки товарів і послуг необхідно виробляти.

2. Що треба виробляти.

3. Як треба виробляти продукцію.

4. Куди і кому реалізувати продукцію.

5. Як удосконалювати виробництво.

Ринкова система – це механізм зв’язку попиту і пропозиції через систему цін і ринків, який побудований на мотивах отримання прибутку.

Конкурентна ринкова економіка стимулює технічний розвиток.

В ринковій економіці відсутній адміністративний контроль за виробництвом і споживанням. Функції контролю виконує механізм конкуренції. Вона створює певну відповідність між приватними і суспільними інтересами. Фірми домагаються збільшити свої власні вигоди (отримання прибутків) і тим самим сприяють забезпеченню державних чи суспільних інтересів.

Що виробляти і скільки по яких цінах продавати, кому і де – визначається механізмом попиту і пропозиції, нормою прибутку, курсом акцій, курсом валют, позичковим процентом. З розвитком суспільства ринкова економіка розвивається і удосконалюється, роблячи курс на соціальний захист населення. соціальна ринкова економіка шляхом антимонопольної політики держави захищає споживачів від розгулу підприємців, резулює її, створює умови для приватного підприємництва, конкуренції, отримання прибутку.

2.Суб’єкти ринкової економіки – це відокремлені власники. Власник має право володіти, користуватися і розпоряджатись своїм майном. Існує 2 форми власності: державна і приватна.

Приватна – це одноосібні власники, група власників(різні товариства, кооперативи) і орендатори (власники своєї продукції).

Приватне підприємництво переважно існує у 3-х формах:

1. Одноосібне підприємство. Ним володіє одна людина, яка сама собі є господарем і має великий стимул до праці, але обмежена фінансовими можливостями для великого розвитку.

2. Товариства. Два або більше окремих осіб які узаконили володіння підприємством і його управлінням.

3. Корпорації. Володіння визначається в пакетах акцій. Власники корпорації називаються акціонерами.

3.Приватизація і її форми.

Приватизація – це перехід у власність громадянина або громадянина всіх або частини акцій (поїв) акціонерних товариств, товариств, підприємств.

Форми приватизації:

а) купівля-продаж підприємства продаж на аукціоні, продаж на конкурсі комерційному і некомерційному – інвестиційному.

б)перетворення підприємств у акціонерні товариства з подальшим продажем акцій.

За приватизацію відповідають державні органи.

Ринкова економіка і приватизація

Тест І-1: Ринковій економіці характерні:

а)тотожність приватних і суспільних інтересів;

б)протиріччя між приватними і суспільними інтересами.

Тест І-2: В ринковій економіці продукт розподіляється між споживачами:

а)на основі їх бажання і здатності оплати за нього існуючу ринкову ціну;

б)на основі їх бажання придбати даний продукт.

Тест І-3: Для сучасних умов характерні:

а)соціальна ринкова економіка, яка включає соціальну захищеність трудівника і гарантії нормальних умов існування для кожної людини;

б)”Дика” ринкова економіка без соціальних регуляторів і гарантій;

в)ринкова економіка при якій немає всіх умов для захисту людини і нормальних умов для проживання.

ТестІ-4: Ринкова економіка відображає:

а)систему хаосу і анархії;

б)складний механізм координації, який діє через систему цін і ринків.

Тест І-5: Під приватизацією розуміємо:

а)процес придбання громадянами у власність або їх об’єднань всіх або частини акцій колишніх державних підприємств;

б)передача підприємств для ведення господарювання трудовому колективу.

Тест І-6: Власність – це:

а)приналежність права користування;

б)право володіння, розпорядження, користування в сукупності.

Тест І-8: Інвестиції у розвитку підприємства забезпечують:

а)ваучерну приватизацію;

б)грошову приватизацію.

Неправильну відповідь викреслити.

Література. Посібник по економічній теорії. Мочерний “Экономист” К.Маккоменлл, С.Брло. “Экономика” С.Фишер, і ін.

Контрольні питання для виступів.

1.Назвіть основні питання економіки.

2.Види підприємництва.

3.Форми приватизації.

4.Соціально орієнтовна ринкова економіка.

Попит і пропозиція

Стабільність ринкової ціни

Попит: Пропозиція:

Ціна за 1 т. в тис. грн. Загальна кількість Загальна кількість

Попиту в т. пропозиції товару в т

5 2 7

4 3 6,5

3 5 5

2 9 4

Ціна падає – попит?

Ціна збільшується – попиту?

Крива попиту (функція попиту від ціни)

ціна

Ціна падає – пропозиція?

Ціна збільшується – пропозиція?

Рівновага ціни

Ціна за 1 кг.

Загальна кількість попиту

Загальна кількість пропозицій

5

2500 кг.

15000 кг.

4

5000 кг.

12500 кг.

3

8500 кг.

8500 кг.

2

14000 кг

5000 кг.

1

20000 кг.

1000 кг.

Тес І-9: Для якої моделі ринку характерно застосування наступних прийомів зміцнення своїх позицій для збільшення прибутку?

а)маніпуляція кількістю пропозицій товару і ціною;

б)організація картерлів;

в)лідерство у цінах;

г)реклама з акцептом на особливі якості свого товару. Товарні знаки, торгові марки;

д)зниження витрат, підвищення якості.

Поставне “+” у потрібному стовпчику:

 

а

б

в

г

д

1.чиста монополія

         

2.монопольна конкуренція

         

3.олігополія

         

4.чиста конкуренція

         

Чиста монополія: одна фірма є єдиним виробником продукту, єдиний продавець диктує ціну.

Чиста конкуренція: багато підприємств-продавців, в усіх стандартна (одна і та) продукція. Продавець не може контролювати ціну.

[1] 2 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com