У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Алгебра в системі DERIVE

Алгебра в системі DERIVE

Цей розділ присвячений тому, як вводити, спрощувати та розв'язувати алгебраїчні вирази. Для демонстрації вказаних можливостей системи DERIVE завантажте файл ALGEBRA.MTH, використовуючи команду Transfer Demo (або Transfer Load).

Введення змінних

Для позначення змінних звичайно використовуються літери латинського алфавіту, які вводяться в будь-якому регістрі (великі або малі). Після введення змінні завжди відображаються у вікні Algebra малими літерами. Можливе також використання деяких літер грецького алфавіту, які вводяться при натиснутій клавіші Alt натисканням клавіші з відповідною латинською літерою. Ця відповідність приводиться у наступній таблиці:

Alt+A

Alt+M

Alt+B

Alt+P

Alt+G

Alt+S

Alt+D

Alt+T

Alt+N

Alt+F

Alt+H

Alt+O

Зауважимо, що при завантаженому драйвері кирилиці на моніторі замість грецьких літер будуть відображатися інші символи (зокрема, літери українського алфавіту)!

Використовуючи команду OptionsInput, можна вибрати режим введення змінних. У режимі введення символів (characterinputmode) кожна змінна позначається однією літерою, у режимі введення слів (word input mode) ім'я змінної може бути будь-якої довжини.

У будь-якому режимі введення вирази, що містяться у подвійних лапках ("), розглядаються як коментарі.

Імена резервованих в DERIVE функцій та констант (ABS, SQRT, PI і т.п.) та імена функцій і констант, що визначені користувачем, не можна використовувати як імена змінних!

Спрощення виразів

Для спрощення алгебраїчних виразів застосовується команда Simplify головного меню. Перетворення, що використовуються цією командою, включають:

обчислення чисельних підвиразів: 2 3 x 6 x

приведення подібних членів у добутку: x2 y x x3 y

приведення подібних членів у сумі: 3 x + 7 + x 4 x + 7

піднесення до цілого степеня добутку: (x y2)3 x3 y6

скорочення поліномів у чисельнику та знаменнику на найбільший загальний дільник:

розкладання добутків і цілих степеней поліномів з метою виключення змінних або пониження їх степені:

x2 (x + (y + 1)50)(x (y + 1)50) (y + 1)100

приведення до спільного знаменника з метою виключення змінних або пониження їх степені:

Нижче приводяться класи математичних виразів, які DERIVE може спрощувати:

поліноми від однієї та декількох змінних;

раціональні вирази, що використовують поліноми та ділення;

раціональні вирази, що використовують дробові степені змінних;

алгебраїчні вирази, що використовують дробові степені раціональних виразів;

тригонометричні поліноми, що використовують поліноми разом з функціями SIN та COS.

Як і раніше, виділяючи частину виразу, можна спростити тільки її. Якщо спрощення триває багато часу, його можна перервати натисканням клавіші Esc. Результат спрощення (якщо він не задовольняє вас) можна видалити, використовуючи команду Remove головного меню.

Упорядкування змінних

Упорядкування змінних виконується командою ManageOrdering. Спочатку DERIVE пропонує список трьох змінних у такому порядку: x, y, z. Ви можете змінити змінні та їх порядок.

Розкладання виразів

Розкладання виразів або їх частин за однією чи декількома змінним можна здійснити за допомогою команди Expand головного меню. Наприклад, якщо виділено весь вираз

2 x (x 3)2,

то вказана команда перетворює його до вигляду

2 x3 12 x2 + 18 x ,

якщо ж виділено підвираз (x 3)2, то результат буде такий:

2 x (x2 6 x + 9) .

Вираз, що містить більше однієї змінної, може бути розкладено за деякими з них або за всіма одразу. Команда Expand виводить на екран список змінних і пропонує визначити змінні, за якими буде виконуватись розкладання. Як приклад приведемо розкладання виразу

(x + 2 y + 1)3 .

Розкладання за x:

x3 + 3 x2 (2 y + 1) + 3 x (2 y + 1)2 + (2 y + 1)3 .

Розкладання за y:

8 y3 + 12 y2 (x + 1) + 6 y (x + 1)2 + (x + 1)3 .

Розкладання спочатку за x, а потім за y:

x3 + 6 x2 y + 3 x2 + 12 x y2 + 12 x y + 3 x + 8 y3 + 12 y2 + 6 y + 1 .

Вибір комплексних віток

Для введення уявної одиниці ( ) використовують клавіші Alt+I або #i. На моніторі цей символ відображається як .

DERIVE спрощує комплексні вирази в алгебраїчній формі. Наприклад, (1+)3 при спрощенні дає 2+2.

На комплексній площині точка визначається віддаллю r від початку координат (magnitude) і кутом між віссю OX та прямою, що проходить через початок координат і згадану точку (phase). За визначенням має місце: 180o<180o. Якщо z точка комплексної площини і n ціле, то z1/n може бути будь-якою з n різних точок, які називаються вітками і рівномірно розташовані на колі радіуса r=|z|1/n. Головною віткою (principal branch) виразу z1/n є та точка, фазовий кут якої дорівнює просто n.

Для вибору віток можна скористатись командою Manage Branch, при виконанні якої на екран виводиться підменю:

BRANCH: Principal Real Any

Ви можете вибрати головну, дійсну або будь-яку вітки.

Розкладання виразів на множники

Для розкладання виділеного виразу або його частини на множники (факторизації) за деякими або всіма змінними використовується команда Factor головного меню.

Якщо вираз є числом, то вказана команда розкладає його на прості співмножники. Наприклад, число

1234567890

приводиться до вигляду

2 33 5 3607 3803

При виконанні команди Factor на екран виводиться підменю:

FACTOR: Amount: Trivial Squarefree Rational raDicals Complex

Тривіальна (Trivial) факторизація приводить вираз до спільного знаменника. Наприклад, факторизація виразу

дає

.

За допомогою тривіальної факторизації можна також винести за дужки числа та найменші степені змінних.

Вільна від квадратів (Squarefree) факторизація виконує тривіальну факторизацію та розкладує степені сум або добутків на різні степені сум. Наприклад, вираз

x4 + 2 x3 3 x2 8 x 4

перетворюється до вигляду

(x + 1)2 (x2 4) .

Раціональна (Rational) факторизація виконує попередній вид факторизації та факторизує добутки або суми без введення нових дробових степеней або комплексних чисел. Наприклад, попередній вираз факторизується при цьому таким чином:

(x 2) (x + 1)2 (x + 2) .

Факторизація в радикалах (raDical) має додаткову можливість введення дробових степеней чисел. Наприклад, вираз

x2 2

розкладається на співмножники

.

Комплексна (Complex) факторизація допускає розкладання, що містить комплексні числа. Наприклад, вираз

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com