У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Вплив приватизації на розвиток фондового ринку

Вплив приватизації на розвиток фондового ринку

У Фонді державного майна України 14 червня 2005 року відбулася нарада щодо посилення ролі фондового ринку та корпоративного управління у підвищенні капіталізації підприємств та збільшенні надходжень від приватизації. Під час заходу була підписана Угода про взаємодію в напрямі розвитку фондового ринку між Фондом держмайна та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На сьогодні виникла нагальна необхідність ВЗАЄМОДІЇ між цими двома впливовими структурами держави. На даний час основними цілями у діяльності Фонду держмайна є: підвищення ефективності управління об’єктами державної власності шляхом перетворення ФДМУ із органу приватизації в орган управління корпоративними правами держави та іншим майном; виконання завдань із забезпечення надходжень від приватизації до державного бюджету без втрати керованості корпоративним сектором економіки; залучення реальних коштів у розвиток підприємств з державною часткою через механізми продажу (емісії) акцій. Досягненню даних цілей заважають запроваджена у попередні роки ідеологія приватизації, слабо розвинений фондовий ринок та низька корпоративна культура, що існує в Україні. У приватизації інвестиційно привабливих підприємств переваги надавались конкурсам з продажу крупних пакетів акцій, в тому числі контрольних і блокуючих. У той же час на організаторах торгівлі цінними паперами (фондових біржах та ПФТС), як правило, продавались неліквідні пакети акцій. Так, наприклад, за 2004 рік на фондових біржах і ПФТС пропонувалося 256 пакетів акцій 226 ВАТ загальною номінальною вартістю 641,6 млн. грн. З них було продано 100 пакетів акцій на суму 202,3 млн. грн. Все це призвело до фактичного занепаду фондового ринку.

Недостатній рівень розвиненості фондового ринку та корпоративної культури породжують проблеми, які впливають на приватизаційні процеси. Такими проблемами є: корпоративні захвати; паралельне ведення реєстрів акціонерів одного акціонерного товариства декількома реєстроутримувачами; втрата реєстру акціонерів; ненадання або несвоєчасне надання реєстраторами та зберігачами інформації про власників цінних паперів. Для вирішення проблем фондового ринку необхідна постійна координація зусиль Фонду державного майна та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Крім того, потрібна взаємодія цих центральних органів виконавчої влади, відповідальних за підготовку та здійснення державної політики у сфері приватизації та ринку цінних паперів, і найбільш досвідчених та впливових операторів фондового ринку.

Фонд державного майна України та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку уперше за весь час свого існування, враховуючи зазначені чинники, підписали Угоду про взаємодію в напрямі розвитку фондового ринку в Україні. Також фахівцями цих установ та представниками фондового ринку підготовлено проект Заходів щодо посилення ролі фондового ринку та корпоративного управління у підвищенні капіталізації підприємств та збільшенні надходжень від приватизації. Зокрема, передбачається: вирішити концептуальні питання стратегії приватизації державних підприємств (здійснення переходу від продажу контрольних пакетів акцій стратегічним інвесторам до продажу невеликих пакетів портфельним інвесторам через фондовий ринок); прийняття нових законодавчих актів (“Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності”, “Про Державну програму приватизації”, змін до Законів “Про судоустрій” та “Про оподаткування прибутків підприємств”); прийняття нових та внесення змін до чинних нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Фонду державного майна України; зміна стратегії управління державними корпоративними правами (прийняття закону “Про Фонд державного майна України”, створення спеціалізованого підрозділу Фонду – Агенції з управління корпоративними правами держави, тощо); удосконалення технологій продажу акцій через організований фондовий ринок (продаж на фондових майданчиках невеликих держпакетів акцій АТ при збереженні на них державного контрольного пакету; збільшення пропозиції акцій на організаторах торгівлі за рахунок цінних паперів підприємств, частина акцій яких продана стратегічним інвесторам, але значна частка яких перебуває у держвласності; продаж на організаторах торгівлі не менш як 5% акцій підприємств, контрольні пакети яких продаватимуться на конкурсі стратегічним інвесторам). Зазначений документ обговорювався на спільній нараді та буде затверджений після опрацювання.

Як відзначила голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК, метою спільних дій Фонду та Комісії є необхідність підвищення прозорості фондового ринку та рівня корпоративного управління, що в кінцевому випадку сприятиме залученню інвестицій як на підприємства з державними частками, так і на приватні компанії. Співпраця двох установ має сприяти уникненню проблем, які останнім часом спостерігалися у сфері приватизації та ринку цінних паперів. В Україні повинна існувати ідеологія розвитку сильного фондового ринку, який би дозволяв достатньо прозоро проводити приватизацію державного майна. На думку голови ДКЦПФР Анатолія БАЛЮКА, зростання економіки не може відбуватися без існування ефективних механізмів залучення капіталу. Комісія та Фонд є одними з основних державних органів, які регулюють правовідносини у сфері власності, їх співпраця сприятиме упорядкуванню державної та приватної власності, а також стимулюватиме розвиток ринку цінних паперів. Поряд із цим необхідно вирішити питання оновлення законодавства щодо функціонування фондового ринку, вдосконалювати його інфраструктуру, підвищувати ефективність судової системи.

У роботі наради прийняли участь та виступили зі своїми міркуваннями і пропозиціями відомі та поважні представники державної влади і професіонали фондового ринку.

Так, народний депутат України Володимир ДЕМЬОХІН вважає підписання Угоди між ФДМУ та Комісії неординарною подією. На його думку, останніми роками фондовий ринок в Україні був практично забутий. Натомість, продавати державне майно доцільно саме на ринку цінних паперів, що забезпечить його розвиток та підвищить прозорість приватизаційних торгів. Необхідно стимулювати внутрішнього інвестора та зменшувати відтік капіталів з країни. При цьому має бути підвищений рівень оцінки підприємств та застосований системний підхід щодо їх передприватизаційної підготовки.

Голова НДУ Віктор ІВЧЕНКО зазначив, що на поточному етапі змінюється роль приватизаційних процесів та Фонду держмайна. Однією з основних функцій Фонду стає облік державного майна, а також стимулювання спільно з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку розвитку корпоративного управління. При цьому ефективний розвиток фондового ринку слід пов’язувати зі створенням центрального депозитарію, розвитком інфраструктури, концентрацією організованого ринку, а також залучення до обігу на ринку немайнових прав.

На думку президента ПФТС Ірини ЗАРІ, до основних чинників, які негативно вплинули на розвиток фондового ринку, слід віднести: концепцію приватизації, яка передбачала продаж великих пакетів стратегічним інвесторам; недосконале законодавство та практику його застосування; судову систему, що не захищала інтереси дрібних власників. Останніми роками основними інструментами на ринку цінних паперів є боргові зобов’язання. Сьогодні треба змінити концептуальні підходи та акценти розвитку ринку, зокрема: продавати держмайно виключно на організованому фондовому ринку; удосконалити систему оподаткування та механізми проведення приватизаційних торгів. Доцільно здійснити показові продажі держпакетів на організованому ринку та презентувати діяльність публічних компаній, акції яких виходитимуть на ринок. За словами президента ФГ “Автоальянс” Анатолія ОТЧЕНАША, підписання Угоди між ФДМУ та ДКЦПФР є визначальним кроком, що стимулюватиме розвиток фондового ринку. Його фактично породила масова приватизація. Однак в кінці 90-х років минулого століття відбулася зміна акцентів процесу зміни власності у бік конкурсних торгів. Зараз ситуація кардинально змінюється, що породжує позитивні очікування в учасників ринку.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com