У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

План

1. Акціонерний капітал і акціонерні товариства.

2. Акції. Контрольний пакет акцій.

3. Умови функціонування АТ в Україні.

1. Щоб подолати суперечність (між зростаючими потребами суспільства і можливостями дрібного виробництва), необхідно було шукати таку форму організації суспільного виробництва, яка б, з одного боку дала можливість об’єднати невеликі індивідуальні капітали в єдиний великий капітал, а з іншого, зацікавити безпосередніх робітників і власників індивідуальних капіталів у ефективному функціонуванні підприємства, основаного на таких засадах, Такою формою організації виробництва й мобілізації капіталу стало АТ.

АТ – це підприємство, капітал якого утворюється за рахунок внесків його учасників (акціонерів) шляхом придбання ними акцій. Капітал утворений таким чином називається акціонерним капіталом (схема 1).

АТ в капіталістичних країнах почали виникати ще в 19 ст. В сучасних умовах практично весь великий капітал світу є акціонерним. В Україні акціонерна форма господарювання почала формуватися недавно, з моменту проголошення самостійності. Поштовхом для цього стало: а) необхідність мобілізації і концентрації індивідуальних капіталів для розбудови економіки й створення власного виробничого потенціалу; б) необхідність створення умов для тісного поєднання безпосереднього виробника з засобами виробництва шляхом перетворення його на співвласника підприємства; в) роздержавлення й приватизація власності, яка має за мету створити багатоукладну економіку й ефективного власника.

АТ бувають двох видів: а) закриті – акції розповсюджуються між засновниками; б) відкриті – акції вільно розповсюджуються за підпискою, купуються й продаються на фондовій біржі.

2. Акція – цінний папір, який свідчить про внесення певного паю в капітал АТ й дає право її власнику на отримання доходу в формі дивіденду. Функції акції.

а) акція є свідоцтвом про внесення паю до сукупного капіталу АТ;

б) акції є титулом власності й безпосередньо самою власністю.

Власник акції користується нею як власністю – він може отримувати на неї дивіденди, продати, подарувати, закласти в банку.

в) вона дає право на отримання дивіденду (доходу) пропорційно вартості акції й величині отриманого АТ прибутку;

г) акції виступають як джерело здійснення інвестиційного процесу, фінансування капіталовкладень, пов’язаних з технічним розвитком підприємств;

д) контрольна функція – людина, яка володіє акціями прямо чи безпосередньо має право контролю й участі в справах АТ.

Види акції

Привілейовані акції своїм власникам гарантують першочергову виплату дивідендів у фіксованих процентах до номінальної вартості акції. Вони забезпечують також пріоритетну участь у розподілі майна на випадок ліквідації АТ.

Прості або звичайні акції дають право участі їх власнику у справах. А підприємства: брати участь у загальних зборах акціонерів, бути обраним до складу правління, спостережницької ради або ревізійної комісії.

Акції можуть продаватися. Ціна, за якою акції продаються й купуються на біржі називаються курсом акцій.

Курс акції =

Приклад: Припустимо, що номінальна ціна акції дорівнює 100 грн.

А) дивіденд = 40 грн., позичковий % = 5%. Тоді курс акції =

Б) дивіденд = 5 грн., позичковий %=5%. Курс акцій =

Певну частину акцій засновники залишають у себе для того, щоб здійснювати контроль над акціонерним підприємством і забезпечувати собі максимум прибутку від його діяльності. Теоретично – це 50% всіх випущених акцій і плюс ще одна. Тобто, це найбільша кількість акцій, яка зосереджується в руках одного акціонера. Тому при голосуванні (кожна акція дає голос) з тих чи інших питань діяльності АТ власник такого пакету акцій, який отримав назву контрольного пакету.

3. Згідно з ЗУ “Про господарські товариства” засновниками можуть бути юридичні і фізичні особи. Засновники укладають договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню АТ, відповідальність перед акціонерами. Процес створення АТ включає певні етапи (схема).

Δ оголошення про намір створити АТ;

Δ проведення підписки на акції;

Δ проведення установчих зборів;

Δ державна реєстрація товариства.

АТ має право випускати цінні папери. Акції можна придбати: при заснуванні товариства за підпискою; при додатковому випуску акцій у зв’язку з збільшенням статутного фонду; в попереднього власника за цінами домовленості або на фондовій біржі; в спадщину, у випадку право наслідування юридичних осіб.

Органами управління АТ є: загальні збори акціонерів, спостережна рада; правління; контрольно-ревізійна комісія (схема).

Органами управління АТ є: загальні збори акціонерів, спостережна рада; правління; контрольно-ревізійна комісія (схема).

Формування акціонерного товариства

Характерні риси акціонерного товариства

Інформативна база акції

Етапи створення акціонерного товариства

Назва реферату: АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
Розділ: Фінанси
Опубліковано: 2012-08-28 13:36:13
Прочитано: 824 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com