У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Особливості здійснення операцій з інструментами ринку цінних паперів

Особливості здійснення операцій з інструментами ринку цінних паперів

Вступ.

Ринок цінних паперів є багатосистемною соціально-економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин.

В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого становлення. З січня 1992 року працює Українська фондова біржа (УФБ) з Центральним депозитарієм цінних паперів, мережею філій та брокерських контор по всій територій України. З грудня 1993 року на біржі введена в дію система електронного обліку цінних паперів, яка не виключає можливості котирування матеріалізованих цінних паперів. Зростає кількість позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів і компаній. Збільшується число емітентів, які зареєстрували випуск своїх цінних паперів у Міністерстві фінансів України, невпинно зростає загальний обсяг їх емісій.

В квітні 1994 року Кабінет міністрів України затвердив “Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні”. Указом Президента України від 25 травня 1994 року “ Про електронний обіг цінних паперів і Національний депозитарій” законодавчо закріплене переміщення фінансових активів у дематеріалізованій формі та створення всеукраїнського Національного депозитарію на базі Центрального депозитарію цінних паперів УФБ.

В той жа час розвиток національного фондового ринку стримується рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів.

З іншого боку вихід України з кризи, стабілізація економічного становища, підвищення добробуту людей неможливе без розвиненого ринку цінних паперів.

Розділ 1. Цінні папери та операції з ними.

До купівлі-продажу на фондовій біржі, позабіржовому ринку допускаються лише ті цінні папери, які визначено в чинному законодавстві.

Цінні папери, що котируються на Українській фондовій біржі, розподіляються на три групи.

До першої групи входять цінні папери емітентів з високим економічним потенціалом, високорентабельних і фінансово стійких компаній. При цьому емітент відповідає зо достовірність повідомленої ним економічної та юридичної інформації.

До другої групи належать цінні папери емітентів, економічне становище яких оцінюється як достатнє для допуску до офіційного котирування. У цьому разі емітент може обмежитися мінімальним обсягом інформації, яку необхідно подати на фондовий ринок.

Третю групу становлять цінні папери. Які не були прийняті обо емітенти яких не вимагали офіційного котирування. При цьому УФБ не несе відповідальності за достовірність інформації про такі цінні папери.

Така система котирування дає змогу гарантувати повну безпеку інвесторів, прозорість ринку цінних паперів, ефектовно зіставляти попит і пропонування, чітко здійснювати кліринговий процес.

До котирування і обліку (зберігання) в Центральному депозитарії приймаються фізичні цінні папери, іменні та на пред’явника, а також папери у дематеріалізованій формі на пред’явника. На перехідний період зберігається і матеріалізована форма обігу цінних паперів.

Система електоронного обігу цінних паперів має ряд суттєвих переваг: повна безпека їх зберігання, скорочення темпів розрахунків, можливість впровадження стандартних бухгалтерських процедур. Вона дає змогу без додаткових матеріальних витрат здійснювати будь-які операції з цінними паперами: нові емісії, збільшення номіналу, об’єднання цінних паперів при злитті акціонерних товариств, дроблення акцій, їх асиміляцію тощо. Головні характеристики системи — надійність, дешевизна, швидкість випуску та обіг цінних паперів.

Форма цінних паперів на пред’явника спрощує їх облік та укладання угод. В будь-який момент емітент, який обрав таку форму, може отримати від Центрального депозитарію повний перелік власників його цінних паперів. У той же час котируються і іменні цінні папери, як це перпедбачено чинним законодавсвтвом. Котирування цінних паперів на УФБ відбуваєть методом фіксингу: їх курс всатновлюється шляхом порівняння попиту і пропонування на даний момент і залишається незмінним протягом періоду між торгами. В подальшому може бути запроваджене безперервне котирування найбільших активних паперів.

Укладання угоди здійснюється за принципом “поставка проти оплати”, що забезпечує взаємодію УФБ, Центрального дипозитарію і клірингового банку. Цей принцип гарантує найвищу надійність, бо виключає ситуацію, коли один з партнерів угоди може мати на руках і цінні папери, і сплачені за них кошти. Постійний контроль за обліковими балансами (сума випущених паперів дорівнює сумі паперів, що стоять на обліку в реєстах; сума паперів, що стоять на обліку в кожному реєстрі в Центральному депозитарії, дорівнює сумі паперів на рахунках клієнтів) дозволяє запобігти “подвійній бухгалтерії”.

Електронна система обігу цінних паперів дає змогу простежити за кожною угодою всі етапи руху цінних паперів і коштів — від банківських розпоряджень і угод між брокерами на ринку до стандартизованих розрахунків. Усі торги здійснюються на дату торгів — Т, а угоди завершуються в межах часових рамок Т+4. Згодом буде здійснено перехід до завершення угод у межах Т+3, що відповідає рекомендаціям “Групи Тридцяти”.

У процесі здійснення державної програми приватизації УФБ надає пріоритет в допуску на торги, у прийманні на облік, зберігання та до виконання опреацій у дематеріалізованій формі в Центральному депозитарії приватизаційним паперам (сертифікатам), акціям та облігаціям корпоративних підприємств для визначення дійсної вартості власності, яка підлягає приватизації.

Посередником між емітентом та інвестором на біржовому ринку є брокер. Він виступає контрагентом, що забезпечує рівністьусіх клієнтів та однакові умови для них. Брокер несе повну відповідальність за правильне і своєчасне виконання замовлень клієнтів.

Розділ 2. Режими котирування та здійснення торгівлі цінними паперами.

Кожна фондова біржа, з огляду на чинне в певній країні законодавство, визначає режим котирування цінних паперів у процесі біржової торгівлі. Оскільки Українська фондова біржа створювалася в умовах, коли інші фондові біржі вже накопичили значний досвід проведення біржових торгів, то вона сприйняля прогресивні й позитивні моменти такого досвіду.

Основним правовим документом УФБ , який регулює порядок допуску акцій до котирування на зазначеній біржі, а також вилучення їх з котирування, є Правила Української фондової біржі. Згідно з Правилами, торгівля акціями на УФБ може відбуватися в режимі офіційного та позаофіційного котирування. Офінійне котирування здійснюється котирувальними відділеннями К-1 та К-2; позаофіційне — відділенням К-3. Як у випадку офіційного, так і позаофіційного котирування рішення про допуск цінних паперів до обігу на Українській фондовій біржі приймаються керівним біржовим органом.

Встановлення на Україенській фондовій біржі офіційного та позаофіційного режимів котирування є наслідком вивчення досвіду функціонування деяких зарубіжних фондових бірж. Зокрема, такі системи котируванння існують на Паризькій фондоввій біржі (Франція), Франкфуртській фондовій біржі (Німеччина), Лондонській фондовцій біржі (Великобританія).

Торгівля цінними паперами на Українській фондовій біржі здійснюється трьома способами: а) шляхом задоволення зустрічних замовлень; б) шляхом аукціону “з голосу”; в) шляхом комп’ютерних торгів.

Задоволення зустрічних замовлень. Зустрічними замовленнями визнаються замовлення, у яких пропозиції продажу та придбання акцій конкретного акціонерного товариства співпадають повністю щодо кількості, виду та курсової вартості. Акції, які реалізуються шляхом виконання зустрічних замовлень, повинні бути внесені в біржовий бюлетень.

До біржового бюлетня заносяться замовлення, подані не пізніше 2 днів напередодні торгів. Зміни, що сталися, а також замовлення, які не ввійшли до бюлетня, але були подані не пізніше ніж за 1 годину до початку торгів, вносяться до біржового бюлетня як доповнення. Зустрічні замовлення виконуються без внесення їх на аукціонну торгівлю “з голосу” або на комп’ютерні торги. Курсовою вартістю при задоволенні зустрічних замовлень є ціна, зазначена в зареєстрованій угоді купівлі-продажу.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com