У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Вартість цінних паперів, її визначення

Сторінка 2

У зв’язку з поліцентричним характером загальноринкової взаємодії, а також існуванням взаємозв'язків між економічними і неекономічними факторами, говорити про існування абсолютної визначеності практично неможливо. Вона існує лише як відносна. Інвестор, вкладаючи кошти в цінні папери, не завжди має можливість вірогідно думати про те, чи вдасться йому повернути свій внесок і одержати доход по ньому. Тобто він перебуває в стані більшої чи меншої невизначеності. З урахуванням цього, інвестор визначає свою готовність вкласти кошти в цінні папери або утриматися від цього. Як правило, інвестори не бажають здобувати що-небудь на ринку цінних паперів, якщо майбутня доля їхніх вкладень є у великій мірі невизначеною. Тому, чим більше визначеність, тим меншою є вартість конкретних цінних паперів, і навпаки.

Тривалість “життя” цінних паперів

Тривалість "життя" цінних паперів, як вартісний фактор, більше значення має для боргових цінних паперів, однак він також враховується і при визначенні вартості цінних паперів, що підтверджують участь (членство).

Усі цінні папери мають визначений цикл "життя". Емітенти випускають їх (тобто "дають їм життя"), потім вони є в обігу або зберігаються (тобто "живуть"), і нарешті, вилучаються з оберту або погашаються (тобто "припиняють життя"). Навіть ті цінні папери, що випущені на невизначений термін, є лише теоретично безстроковими.

При випуску боргових цінних паперів у переважній більшості випадків емітент вказує термін, на який вони випускаються, і по настанні якого він зобов'язується цілком виконати свої зобов'язання перед інвестором. При випуску акцій і інших цінних паперів, що підтверджують участь, навіть якщо емітент і не називає термін, на який вони випускаються, період їхнього "життя" звичайно обмежується перерахуванням випадків, при настанні яких емітент припинить своє існування. Разом з ним припинять "життя" і випущені їм цінні папери.

Вартість конкретних цінних паперів завжди знаходиться в прямій залежності стосовно тривалості їх "життя". Це означає, що чим більша вартість "життя" цінних паперів, тим більшою є їх вартість.

Наприклад, той самий емітент випускає облігації з тривалістю "життя" у 1 рік і 10 років. Вартість останніх звичайно буде вище в порівнянні з вартістю перших. Це означає що відсоток по 10-річних облігаціях буде вище, ніж відсоток по облігаціях, випущеним на 1 рік.

Ліквідність цінних паперів

Під ліквідністю цінних паперів звичайно мають на увазі здатність цінних паперів перетворюватися в гроші. Іншими словами, ліквідність означає швидкість, з якою визначені цінні папери можуть бути продані на ринку.

Зазначена здатність може бути більшою в одних цінних паперів і меншою в інших. Тобто одні цінні папери швидко продаються і купуються на ринку, інші - більш повільно. У першому випадку говорять про ліквідні цінні папери, у другому - неліквідні.

Ліквідні цінні папери легко переходять із власності одних інвесторів у власність інших. Можна сказати, на них у будь-який момент часу існує попит та пропозиція.

Неліквідні цінні папери, як правило, складно і повільно переходять із власності одних інвесторів у власність інших

У зв'язку з цим ліквідні і неліквідні цінні папери розрізняються по вартості. Для будь-якого інвестора, крім інших критеріїв оцінки конкретних цінних паперів, велике значення має наявність можливості продати ці цінні папери в потрібний йому момент. Чим більше така можливість, тим краще інвестору. Він може в будь-який момент одержати гроші від продажу цінних паперів і вжити їх за своїм розсудом. За такий привілей інвестору приходиться платити. Тому ліквідні цінні папери звичайно є менш дохідними для нього.

Таким чином, вартість цінних паперів знаходиться стосовно ліквідності в зворотному взаємозв'язку. Чим більш ліквідними є визначені цінні папери, тим меншою є їхня вартість.

3. Цінові фактори вартості цінних паперів та теорія внутрішньої вартості цінних паперів

Основним фактором, що впливає на коливання цін на визначені цінні папери, є фактор попиту-пропозиції.

Даний фактор є одним з найбільш важливих законів функціонування ринкового механізму. Ціна на визначений товар, роботу, послугу, цінний папір у кожен даний момент часу на даній території залежить від співвідношення між попитом та пропозицією на даний товар, роботу, послугу, цінний папір. Причому, у випадку, коли попит перевищує пропозицію, ціна має тенденцію збільшуватися; коли пропозиція перевищує попит, ціна має тенденцію зменшуватися.

Дія фактора попиту-пропозиції на ринку цінних паперів має деякі особливості. На відміну від інших ринків (товарів, послуг і так далі) на яких відносини попиту та пропозиції відбивають, здебільшого, стан реального взаємозв'язку між виробництвом і споживанням, на зазначеному ринку дане співвідношення може залежати як від об'єктивних умов, так і чисто ігрових (іноді останні також називають спекулятивними). На ринку цінних паперів всі учасники переслідують свої цілі, для досягнення яких вони змушені постійно приймати визначені рішення і втілювати їх у життя.

При прийнятті рішень оцінюються поточний стан і перспективи конкретних цінних паперів. Розходження в рішеннях приводять до того, що в одних випадках кількість бажаючих продати конкретні цінні папери є більшою, ніж бажаючих купити; в інших - навпаки. Постійна взаємодія попиту та пропозиції протягом того самого дня на розвинутому ринку цінних паперів здатна багато разів схиляти чашу ваг то в одну, то в іншу сторону. Таким чином, у кожен даний момент співвідношення попиту та пропозиції в сутності являє собою складну сукупність незалежно прийнятих рішень. Результат їхньої взаємодії відбивається на динаміці цін.

Вартісні і цінові фактори цінних паперів взаємодіють один з одним і впливають на ціни на конкретні цінні папери. У кожен даний момент міра впливу визначеного фактора чи групи факторів може бути більшою чи меншою. У ряді випадків на реальну ціну конкретного цінного папера більший вплив роблять вартісні фактори, а попит-пропозиція не впливає активно; в інших - навпаки. У будь-якому випадку варто визнати, що реальна ціна конкретного цінного папера являє собою результат взаємодії безлічі факторів, що складаються на визначений момент.

Теорія внутрішньої вартості цінних паперів

У теорії і практиці розвитих закордонних ринків цінних паперів використовується поняття економічної чи внутрішньої вартості цінних паперів (economic-value or іntrіnsіе-value).

Зазначена вартість являє собою як би погляд на вартість цінних паперів, що знаходяться в даний час у обігу, з погляду майбутнього, тобто "зворотної перспективи". Сутність даної теорії полягає в наступному. Передбачається, що внутрішня вартість цінного паперу так чи інакше відбивається в його поточній ціні. Попит та пропозиція, що впливають на поточну ціну, також значною мірою ґрунтуються на урахуванні економічної (внутрішньої) вартості. Поточну ціну цінного паперу дана теорія розглядає як величину дисконтовану стосовно всієї суми доходів, що у майбутньому можна одержати по даному цінному папері. Майбутній доход можна одержати в який-небудь майбутній момент "життя" цінного паперу, або як суму доходів, що приходяться на безліч окремих періодів майбутнього "життя" цінного паперу. Після того, як буде визначена така вартість, інвестор порівнює її з існуючою ціною і приймає рішення про доцільність придбання або продажу цінного папера.

Існує кілька основних правил, яких варто дотримуватись при прийнятті таких рішень.

Зокрема, перше правило ("купуй!") говорить: якщо поточна ціна на цінний папір є меншою стосовно її внутрішньої вартості, то такий цінний папір потрібно купувати, оскільки в майбутньому ціна на нього неодмінно підніметься, і його можна буде продати з вигодою.

Друге правило ("продавай!") наказує: якщо поточна ціна на цінний папір перевищує величину його внутрішньої вартості, то такий цінний папір варто продати щоб уникнути збитків, оскільки в майбутньому ціна на нього обов'язково упаде.

1 [2] 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com