У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Сторінка 7

Таблиця 2.1 – Склад, структура та динаміка активів ЗАТ “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ”” за 2004-2006 роки.

АКТИВИ

Роки

Структура

активів

Зміна показника 2005/2004

Зміна показника 2006/2005

Зміна показника 2006/2004

2004

2005

2006

2004

2005

2006

абсол. відхил

темп росту

абсолют. відхил.

темп росту

абсолют. відхил.

темп росту

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Необоротні активи

                       

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

0,00

0,00

0,00

первісна вартість

0,1

0,1

0,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

накопичена амортизація

0,1

0,1

0,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Незавершене будівництво

0

0

0

Основні засоби:

залишкова вартість

3,6

3

2,6

0,05

0,04

0,03

-0,60

-16,67

-0,40

-13,33

-1,00

-27,78

первісна вартість

21,7

21,7

21,7

0,28

0,28

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Знос

18,1

18,7

19,1

0,23

0,24

0,25

0,60

3,31

0,40

2,14

1,00

5,52

Довгострокові фінансові

інвестиції:

які обліковуються за

методом участі в капіталі

інших підприємств

5 494

5495,50

5495,50

70,19

71,48

71,76

1,50

0,03

0,00

0,00

1,50

-0,03

інші фінансові інвестиції

2083,70

2083,70

2083,70

26,62

27,10

27,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Довгострокова дебіторська

заборгованість

0

0

0

Відстрочені податкові

активи

0

0

0

Інші необоротні активи

0

0

0

Усього за розділом I

7581,30

7582,20

7581,80

96,86

98,62

99,00

0,90

0,01

-0,40

-0,01

0,50

0,01

II. Оборотні активи

Запаси (всього)

0,3

0

0

0,00

0,00

0,00

-0,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Векселі одержані

0

0

0

Дебіторська заборгованість

за товари, послуги:

чиста реалізаційна вартість

19,1

2,7

0,3

0,24

0,04

0,00

-16,40

-85,86

-2,40

-88,89

-18,80

-98,43

первісна вартість

19,1

2,7

0,3

0,24

0,04

0,00

-16,40

-85,86

-2,40

-88,89

-18,80

-98,43

резерв сумнівних боргів

0

0

0

Дебіторська заборгованість

за розрахунками:

з бюджетом

1,2

14

10,2

0,02

0,18

0,13

12,80

1066,67

-3,80

-27,14

9,00

750,00

за виданими авансами

0

0

0

з нарахованих доходів

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

0

0

0

Інша поточна дебіторська

заборгованість

10,2

53,5

27,6

0,13

0,70

0,36

43,30

424,51

-25,90

-48,41

17,40

170,59

Поточні фінансові

інвестиції

176

30

32,1

2,25

0,39

0,42

-146,00

82,95

2,10

7,00

-143,90

-81,76

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

39,1

6,1

6,4

0,50

0,08

0,08

-33,00

-84,40

0,30

4,92

-32,70

-83,63

в іноземній валюті

0

0

0

Інші оборотні активи

0

0,1

0

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за розділом II

245,9

106,4

76,6

3,14

1,38

1,00

-139,50

-56,73

-29,80

-28,01

-169,30

-68,85

III. Витрати майбутніх

періодів

0

0

0

Баланс

7827,20

7688,60

7658,40

100

100

100

-138,6

-1,77

-30,20

-0,39

-168,80

-2,16

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com