У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Сторінка 6

- ядерні інциденти;

- загострення проблем зберігання та знешкодження екологічно небезпечних відходів;

- наявність об'єктів та видів діяльності, які є джерелами підвищеної небезпеки для навколишнього природного середовища і, як наслідок, для життєдіяльності та здоров'я людини тощо.

Інтерес держави у запровадженні та розвитку екологічного страхування полягає в тому, що резерви держави перестають бути єдиним джерелом покриття збитків, пов'язаних з техногенними аваріями та катастрофами за шкоду, завдану життю та здоров'ю громадян, майну юридичних і фізичних осіб, стану довкілля тощо. Запровадження системи страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання на об'єктах підвищеної небезпеки, держава зменшує тиск на державний і місцевий бюджети, посилює відповідальність господарюючих суб'єктів на цих об'єктах за можливі негативні наслідки їх діяльності.

Підприємства зацікавлені у цьому виді страхування тому, що у разі настання техногенних аварій, підприємства, які є об'єктами підвищеної небезпеки, не в змозі фінансово осилити своє власне виживання і відшкодувати збитки постраждалим. Екологічне страхування полегшує їм виконання цих завдань.

Оскільки страхові суми в екологічному страхуванні досить значні і цей вид страхування передбачає досить вагомі збитки та виплати з їх відшкодування, якісне виконання страховиком, що бере на себе відповідальність зі страхування екологічних ризиків, своїх зобов'язань не можливе без інституту перестрахування.

Стабільний розвиток, високий рівень економічної безпеки, конкурентоздатність сучасних страховиків визначаються переважно двома факторами: їх зваженою ціновою політикою та широтою асортименту послуг, які вони готові надати клієнтам. Нині кожна страхова компанія повинна забезпечити гарантію свого виживання в непростій конкурентній боротьбі кількох сотень вітчизняних страховиків, що точиться на страховому ринку України. У такій ситуації доцільним буде розширити пакет послуг страхування відповідальності, як нового і перспективного напряму провадження страхової діяльності.

Провівши моніторинг страхових пакетів низки великих страхових компаній, які є прямими конкурентами і чия цінова політика зможе стати орієнтиром для будь-якого учасника ринку страхових послуг, можна рекомендувати для запровадження у практику діяльності всіх вітчизняних страхових компаній страхування цивільної відповідальності при здійсненні медичної діяльності. Вибір саме цього виду страхування пояснюється тим, що він поки що малопоширений в Україні, тобто ринкова ніша в цьому сегменті страхування є відносно вакантною; водночас чимало компаній уже освоїли практику страхування відповідальності медичних працівників, тому існують методичні розробки, якими можна керуватися при організації надання зазначеного виду страхових послуг.

Важливими стимулюючий чинником щодо розвитку ринку автострахування є збільшення кількості транспортних засобів, при якому вірогідніший ризик настання страхового випадку, а отже, і вища потреба у якісному і доступному страхуванні. Тому, важливо визначити основні перспективи розвитку страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні, серед яких наступні:

- cтворення розвинутої та платоспроможної системи страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, здатної компенсувати збитки від непередбачених подій;

- запровадження програм інформування населення через засоби масової інформації про стан і перспективи страхового ринку;

- розшити міжнародне співробітництво в області обміну інформацією про діяльність страхових компаній, які надають послуги щодо даного виду страхування;

- підвищення платоспроможного попиту на страхові послуги шляхом запровадження нових систем заохочення;

- відкриття центрів врегулювання збитків з розгалуженою мережею та повномасштабного впровадження власної інформаційної системи з персоніфікованим веб-доступом салонів, банків, страхових компаній до бази даних компаній-посередників.

В досі залишається добровільним Україні страхування професійної відповідальності аудиторів, тому для більшості аудиторів страхування своїх ризиків скоріше маркетинговий хід, спрямований на залучення клієнтів. Отже, в Україні необхідне введення обов'язкового страхування професіональної відповідальності аудиторів, що водночас дасть можливість ефективного розвитку ринку страхових послуг, підвищить довіру суспільства до результатів аудиторських перевірок.

Таким чином, основні напрями розвитку і ефективного функціонування страхування відповідальності громадян і взагалі національного страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням його організаційної структури.

2 Розрахункова частина

Закрите акціонерне товариство “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ” ” працює на страховому ринку України з 1995 року.

ЗАТ Акціонерної страхової компанії “ Європоліс” має філії в великих містах України, обслуговуючи багато корпоративних клієнтів. Головний офіс страхової компанії знаходиться в м. Києві по вулиці Генерала Наумова, 33.

Компанія належить до галузі недержавного страхування і займається відповідним видом діяльності. Форма власності “Європолісу” колективна.

Держкомісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) схвалила рішення про видачу ліцензії (Протоколи засідання Комісії від 10 лютого 2004 року № 44) Закритому акціонерному товариству “Акціонерна страхова компанія “ЄВРОПОЛІС” (ідентифікаційний код 16293990; м. Київ, вул. Ген. Наумова, 33, кв. 122) на провадження страхової діяльності, зокрема таких видів страхування:

а) у формі обов`язкового страхування:

- авіаційне страхування цивільної авіації;

- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;

- страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

- страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

б) у формі добровільного страхування:

- страхування залізничного транспорту;

- страхування наземного транспорту (крім залізничного);

- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

- страхування інвестицій;

- страхування від нещасних випадків.

Закрите акціонерне товариство “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ” ” є членом Ядерного страхового пулу України. Проте страховой пул розглядає можливість виключення із свого складу страхової компанії, тому що компанія тривалий час не відповідає вимогам пулу і відповідно не утримує ризик ядерного страхування. Якщо компанія в міру своєї фінансової ситуації не вийде на нормальний рівень, то буде виключена із Ядерного страхового пулу.

Проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз балансу Акціонерної страхової компанії “ Європоліс” за 2004-2006 роки, використавши дані, що наведені в додатках.

Джерелом інформації для аналізу фінансового стану є бухгалтерській баланс страхової компанії. Тому що баланс містить сукупність взаємопов’язаних показників, які являють собою групування інформації на початок та кінець звітного періоду, і є результатом господарських операцій на певну звітну дату.

Спочатку здійснимо аналіз активів досліджуваної компанії.

Активами страхової компанії являються ресурси, контрольовані страховою компанією, які виникли в результаті минулих подій та використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

За даними додатків побудуємо талицю, в якій відображатиметься і структура активів, і абсолютне їх відхилення, і темпи росту протягом 2004-2006 років (таблиця 2.1).

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com