У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Сторінка 5

Як вважають експерти, ситуації підвищеного ризику для директорів найчастіше виникають під час злиття та поглинання, при випуску цінних паперів, тобто при спробі компанії залучити додаткові активи. Збиток може бути заподіяний внаслідок помилок, бездіяльності, невиправданих інвестицій, помилкової політики щодо угод злиттів та поглинань, розтрати коштів компанії, використання інсайдерської інформації, порушень трудового та антимонопольного законодавства, а також в результаті необережних публічних висловлювань [10, c. 20-21].

Здійснюється також обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності зброю з метою забезпечення відшкодування збитків, заподіяних третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

Систематизована та чітко структурована класифікація страхування відповідальності має стати надійною методологічною основою для удосконалення державного регулювання страхування відповідальності в Україні, створення сприятливих умов для інтеграції вітчизняного страхового ринку у міжнародний, наближення умов договорів страхування відповідальності вітчизняних страховиків до умов, прийнятих в світовій практиці, підвищення загальної конкурентоспроможності страховиків України.

1.3 Перспективи розвитку страхування відповідальності в Україні

Перспективи розвитку страхової галузі вимагають докорінних змін у системі підготовки та забезпечення кадрами учасників страхового ринку. Збільшення обсягу страхових платежів вимагає додаткового збільшення чисельності працюючих на ринку страхування, залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів (менеджерів, актуаріїв, брокерів, страхових експертів, фінансових аналітиків, бухгалтерів, юристів та інших), добре обізнаних з теорією та передовою технологією страхування.

У разі позитивної тенденції розвитку економіки обсяги надходження страхових платежів збільшуватимуться. Буде забезпечено зростання частки добровільного страхування з одночасним збільшенням масштабів обов'язкового страхування. Найбільш швидкі темпи прогнозуються для розвитку майнового страхування та страхування відповідальності. Зростання попиту на страхові послуги, активна державна підтримка страхування, розвиток інфраструктури ринку страхування сприятиме підвищенню інвестиційного потенціалу страхового ринку за рахунок збільшення розміру страхових резервів.

Найважливішим принципом розвитку страхового ринку, відповідно до чинного законодавства України є мотивація діяльності учасників ринку, створення державою умов, за яких споживачі зацікавлені у страхових послугах, а страховики - в наданні цих послуг. Податкова система є методом забезпечення зовнішньої мотивації по відношенню до страхування відповідальності. Одним з результатів податкового регулювання є встановлення джерела витрат на страхування відповідальності. Так, згідно з статтею 5.4.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", до складу валових витрат відносяться всі витрати зі страхування цивільної відповідальності, пов'язані з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних фондів платника податку; екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам за винятком страхування, обов'язковість якого не передбачена законодавством . Цим перелік видів добровільного страхування відповідальності, які дозволено сплачувати до нарахування податку на прибуток, вичерпується.

Якщо оцінити чинну систему оподаткування потенційних страхувальників-юридичних осіб, то можна стверджувати, що вона лише частково відповідає потребам суб'єктів страхування. Вітчизняні страховики намагаються часткового вирішувати цю проблему за допомогою включення страхування відповідальності до комерційних ризиків, оскільки стаття 5.4.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" дозволяє відносити платежі зі страхування комерційних ризиків платника податку до складу валових витрат. У зв'язку з цим слід визнати суперечливою позицію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, викладену в листі № 638/07/3-2-11 від 24.07.2003р., в якому, зокрема, зазначається, що включення страхування різних видів відповідальності до страхування комерційних ризиків призводить до необґрунтованого укладення договорів страхування, які мають на меті не захист майнових інтересів страхувальника, а ухилення від оподаткування суб'єктів підприємництва. На підставі таких аргументів Комісія вважає доцільним виключити витрати платників податку на страхування комерційних ризиків з числа валових. З нашої точки зору, виходячи зі змісту листа, позиція Комісії є необґрунтованою, оскільки достатні підстави для ототожнення страхування відповідальності з договорами, які "мають на меті не захист майнових інтересів страхувальника, а ухилення від оподаткування суб'єктів підприємництва" відсутні.

Невизнання витрат на страхування відповідальності суспільно необхідними є невиправданим з точки зору захисту майнових інтересів громадян та держави. Це об'єктивно обмежує платоспроможний попит на послуги страховиків та позбавляє суспільство джерел формування фінансових ресурсів для ліквідації наслідків промислових аварій, техногенних катастроф. До Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" слід внести ряд змін. На нашу думку, треба включити до валових витрат платників податку всі витрати на добровільне та обов'язкове страхування відповідальності.

На мою думку, при встановленні джерела витрат на страхування відповідальності платника податку (фізичної особи) має використовуватись підхід, аналогічний запропонованому при оподаткуванні прибутку підприємств.

Окрім податкового стимулювання, прискоренню розвитку страхування відповідальності сприятиме й реалізація внутрішньогалузевих фінансових стимулів - формування умов, що забезпечують виконання страховиками своїх зобов'язань за договорами страхування відповідальності. До таких фінансових стимулів слід віднести, в першу чергу, особливості договору страхування відповідальності, які впливають на забезпечення платоспроможності страховика і, з нашої точки зору, потребують удосконалення.

Підвищення платоспроможності вітчизняних страховиків можливо здійснити за рахунок розширення переліку дозволених для формування страхових резервів. Ймовірність значного розриву у часі між завданням шкоди третій особі та датою її виявлення вимагає формування розгорнутої системи специфічних страхових резервів. Тільки за умов наявності такої системи страховики мають фінансові можливості гарантувати виконання своїх обов'язків своєчасно і в повному розмірі.

Розвиток українського страхового ринку об’єктивно супроводжува-тиметься хворобами росту, які на різних етапах були характерні для провідних страхових ринків зарубіжних країн. Це в першу чергу недостатній фінансовий потенціал українських страховиків, низька технологічність здійснення страхових операцій, відсутність нормального конкурентного середовища як фактора постійного підвищення якості страхових послуг.

Одним з найважливіших напрямів розвитку і ефективного функціонування страхового ринку є забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності страховиків і страхувальників.

Важливим напрямом залишається впровадження зарубіжного досвіду організації страхування і ефективного функціонування страхового ринку.

У перспективі розвитку страхування в Україні є запровадження екологічного страхування. Ретельніше висвітлення цієї проблеми має зайти своє відображення у Законі України "Про екологічне страхування", прийняття якого ще тільки очікується.

Необхідність запровадження екологічного страхування зумовлюють такі чинники:

- посилення негативних впливів господарської діяльності на стан екосистем, що проявляється в зменшенні біологічного різноманіття в рослинному та тваринному світі;

- створення господарською діяльністю ситуацій, які зумовлюють глобальні зміни в довкіллі;

- ростання кількості техногенно-екологічних аварій та катастроф;

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com