У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Сторінка 2

Уведенню страхування цивільної відповідальності передувало встановлення в законодавстві відповідальності підприємців. Вони вимушені були відшкодовувати збиток, заподіяний каліцтвом або смертю робітника на виробництві навіть у тому випадку, якщо провини їх в спричиненні даного збитку не було.

Договір страхування відповідальності, укладений страхувальником і страховою компанією, захищає насамперед інтереси страхувальника від фінансових витрат, які можуть бути покладені на нього законом або судом у зв'язку з причиненими ним збитками третій особі. Отже, страхування відповідальності як явище і як послуга страхового ринку виникло передовсім з метою захисту інтересів потенційних спричинювачів збитків.

З іншого боку, система страхування відповідальності захищає інтереси третіх осіб, оскільки винна в заподіянні збитків особа може виявитись неспроможною відшкодувати спричинені нею збитки [30, c. 34-37].

Тому страхування відповідальності займає особливе місце в системі страхування більшості країн.

Страхування відповідальності має певні особливості порівняно з майновим та особистим страхуванням [14, c. 87-89]:

- третьою стороною (третьою особою) можуть виступати будь-які, не обумовлені наперед, особи;

- попередньо не встановлюються страхова сума та застрахований;

- одержувачем страхової суми виступає абсолютно невідома до настання страхового випадку фізична особа, а у разі смерті - її правонаступники або юридична особа, якій заподіяна шкода страхувальником.

Страхування відповідальності залежно від характеру (виду) відповідальності охоплює дві підгалузі.

По-перше, страхування цивільної відповідальності, яке пов'язане з необхідністю відшкодування збитків за цивільно-правовими відносинами. Воно охоплює такі види.

По-друге, страхування заборгованості, яке пов'язане із борговими зобов'язаннями страхувальника перед третіми особами. Воно охоплює: страхування експортно-імпортних кредитів, страхування товарних кредитів, страхування банківських кредитів та ін., які об'єднуються в систему кредитного страхування.

Специфічна особливість страхування цивільної відповідальності полягає в тому, що тут об'єктом страхування є не конкретна особиста власність громадян або власність організацій, як в майновому страхуванні, і не настання певних подій, пов'язаних з життям і працездатністю громадян, що уклали договори, що характернодля особистого страхування, а відповідальність перед третіми особами [12,c.67].

Таким чином, безпосереднім об'єктом страхування відповідальності є економічні інтереси потенційних заподіювачів шкоди, які в кожному конкретному страховому випадку знаходять конкретне грошове вираження.

На відміну від інших видів страхування при страхуванні цивільної відповідальності страхова сума визначається у кожному окремому випадку у розмірі фактично заподіяної шкоди, оскільки тут страхується економічний інтерес, який неможливо оцінити заздалегідь.

Страхування цивільної відповідальності передбачає вірогідність спричинення шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб (рисунок 1.1)[25,с. 112].

Рисунок 1.1 – Учасники страхування відповідальності

Крім того, страхувальник у цьому випадку, як правило, нічого не отримує при настанні страхового випадку; страхове відшкодування виплачується третій особі (або її правонаступникам), потерпілому від шкідливих дій страхувальника. Проте тут слід обмовитися, що і сам страхувальник може опинитися в ролі «третьої особи».

Проте головним для страхувальника є те, що при страхуванні цивільної відповідальності він звільняється від виплати відшкодування даній третій особі у зв'язку з покладеною на нього законом відповідальністю, якщо його дії не були умисними для спричинення шкоди. В останньому випадку його дії підпадають вже під кримінальне право.

Страхування відповідальності перевізників, судновласників, власників транспортних засобів,туристичних організацій, імпортерів фармацевтичної продукції вже широко здійснюється українськими страховиками як в обов'язковій, так і в добровільній формі [27, с. 95].

Видами добровільного страхування відповідальності можуть бути:

- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

- страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

- страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

- страхування відповідальності перед третіми особами;

- страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок і правила його здійсненням, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум і максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.

В обов'язковій формі в Україні здійснюються такі види страхування відповідальності [9,c. 45-46]:

- страхування відповідальності морського перевізника і виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту, і третіх осіб;

- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок і умови цього страхування визначаються спеціальним законом України);

- страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, що може бути заподіяна пожежами й аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти й об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

- страхування цивільної відповідальності інвестора, у тому числі за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу, здоров'ю людей, за згодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачене такою угодою;

- страхування відповідальності експортера й особи, що відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яка може бути завдана здоров'ю людини, власності і навколишньому природному середовищу при трансграничному перевезенню й утилізації (видаленні) небезпечних відходів;

- страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

-страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних із підготуванням до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її в космічному просторі;

- страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок пояаи негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

- страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, установленим Кабінетом Міністрів України;

- страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, якої може бути завдано третім особам;

- страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності або іншому законному володінні зброю, за шкоду, що може бути заподіяна третій особі або його майну внаслідок володіння, зберігання або використання цієї зброї;

- страхування тварин на випадок загибелі, знищення, змушеного забою, від хвороб, стихійних лихта нещасних випадків у випадках і відповідно до переліку тварин, установленими Кабінетом Міністрів України;

- страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю або здоров'ю туриста або його майна;

- страхування відповідальності морського судновласника.

Перераховані особливості страхування цивільної відповідальності дозволяють виділити його як представника самостійної галузі страхування.

Основні характеристики страхування відповідальності узагальнимо за допомогою рисунка 1.2.

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com