У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Сторінка 12

Продовження додатку Б

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

з бюджетом

170

1,2

14

за виданими авансами

180

0

0

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

10,2

53,5

Поточні фінансові інвестиції

220

150

30

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

в національній валюті

230

65,1

6,1

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0,1

Усього за розділом II

260

245,9

106,4

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

Баланс

280

7 827,2

7 688,6

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

7 000

7 000

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

32,7

32,7

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

753,4

632,1

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

7 786,1

7 664,8

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

40,9

18,5

III. Довгострокові зобов'язання

     

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

     

Кінець додатку Б

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0,2

0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

0

0

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

0

0

з оплати праці

580

0

0

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0

5,3

Усього за розділом IV

620

0,2

5,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

7 827,2

7 688,6

Примітки: д/н

Керівник: Долга К.С.

Головний бухгалтер: Очеретнюк Л.В

Додаток В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com