У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Я тому письменник, що відчуваю обов’язок перед народом (Улас Самчук)”

Сторінка 8

Так можна завершити розповідь про Уласа Самчука — людину, громадсько­го діяча, письменника, а насамперед — вірного сина України.

Домашнім завданням для учнів, буде написання письмової роботи «Духов­ний світ Уласа Самчука - який він?» чи підготовка відповідей на запропоновані на початку уроку запитання.

ПРЯМУЄМО ДО ВИТОКІВ ДУХОВНОСТІ

(Вивчення творчості Уласа Самчука в 7-8 класах)

Програмою з української літератури, підготовленою Інститутом педагогіки АПН України, передбачено вивчення творчості Уласа Самчука в сьомому та восьмому класах: 7-ий — уривки з роману «Куди тече та річка» на уроках з позакласного читання; 8-ий — уривки з роману «Війна і революція» текстуально.

На вивчення уривків з роману У.Самчука «Куди тече та річка» (розділи «Ве­ликий похід», «Будні», «Там, де казка родиться», «Така земля») відводимо в сьомому класі 2 години:

1-ий урок. Біографічні відомості про письменника. Мета й завдання вивчен­ня твору. Робота над змістом розділів «Великий похід», «Будні».

2-ий урок. Робота над змістом розділів «Там, де казка родиться», «Така земля». Підсумовуюча бесіда за змістом усього твору.

Для оформлення кабінету вчитель може скористатися рекомендаціями, ви­словленими в інших розділах посібника.

— Сьогодні,— розпочинає учитель перший урок,— ми ознайомимося з над­звичайно цікавим твором надзвичайно цікавого письменника. Твором, який відсилає нас до наших джерел, примушує задуматися над тим, звідки й коли починається людина, чому вона виростає такою чи іншою, що сприяє чи перешкоджає цьому; для чого живе людина, якими законами вона повинна керува­тися в житті, аби не збочити, не помилитися, не загубитися в цьому непростому світі.

Письменник цей — Улас Самчук. А твір, який ми вивчатимемо, — «Куди тече та річка».

Завдання наше — спробувати зрозуміти духовний світ письменника та його героїв: що їх цікавить у житті? чого вони прагнуть? для чого живуть? що цінують? як ставляться до себе, своїх рідних і близьких, свого краю? чому вони такі, а не інші?

Разом з тим, знайомлячись з героями роману, біографією письменника, за­глядаючи в потаємні закутки їхніх душ, загляньмо і в наші душі: а що цінуємо ми? для чого живемо? може, на сторінках, твору знайдемо відповіді й на якісь свої запитання.

Використовуючи фактичний матеріал як даного посібника, так й інших дже­рел, розповідь про Уласа Самчука учитель може побудувати за таким планом:

I. Улас Самчук — «великий Учитель свого Народу»:

1. Доля України й українського народу на сторінках Самчукових творів.

2. Розказати народові правду про нього самого — легко це чи важко?

3. Чому Улас Самчук не став Нобелівським лауреатом?

II. Хто ж він - Улас Самчук?

1. Дитинство: батьки, природа, історія.

2. Про що мріялось і чого прагнулось.

3. Освіта і самоосвіта.

4. Юність: жити — це боротися.

5. Схід і Захід Уласа Самчука.

6. Кожним прожитим днем служити Україні.

III. Що потрібно, щоб стати письменником?

Розділи роману учні читають вдома, тому після знайомства з біографією пи­сьменника можна одразу перейти до роботи над аналізом їх змісту та характе­ристики образів. Головним завданням залишається заглиблення в духовний світ героїв, а не відтворення зовнішнього перебігу подій. Акцентуємо на цьому увагу учнів.

ОРІЄНТОВНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ РОЗДІЛІВ РОМАНУ:

ВЕЛИКИЙ ПОХІД

1. Якими є найперші враження, найперші спогади з дитинства Володька? Чому письменник вирішив розпочати роман з опису роботи, яку виконує батько?

Праця — основа життя людини. Працюючи, вона виконує Божу заповідь (не­хай учні знайдуть і прочитають її), забезпечує своє матеріальне існування, працю­ючи (і на цьому потрібно особливо наголосити!), людина утверджує себе як осо­бистість. Таким є батько Володька, в якому ми без труднощів упізнаємо батька самого письменника: важкою працею він досягнув заможності, довівши, що лю­дина сильніша за обставини, досягнув, утвердивши себе, своє ім'я, завоювавши непохитний авторитет і повагу не тільки в своїй родині, а й серед односельців.

2. Розкажіть про свої перші враження від зустрічі з Володьком. Назвіть риси характеру хлопчика, які підкреслює письменник.

Учні назвуть розум, сором'язливість, допитливість малого, а учителю слід подбати, аби не пройшла непоміченою ще й така надзвичайно важлива для формування характеру (особливо українського національного характеру!) риса, як цілеспрямованість — одна з основ формування сильної волі.

— Якими рядками можна це підтвердити?

— «Перед ними виразна мета, і досягти її вони будь-що-будь мусять .»

3. Що давало маленькому Хведотові сили терпіти всі негаразди та труднощі мандрівки?

Перша причина, що лежить на поверхні, — природна допитливість хлопчика. Друга, яку також неважко помітити,— малий дорожить довірою брата і боїться її втратити. Але є й інші, глибші причини, до розуміння яких повинен підвести учнів учитель. Маємо на увазі, по-перше, такі моральні чесноти, як дотримання слова, відповідальність, порядність, самоповага. Вони закладаються ще в ди­тинстві і є основою буття людини, критерієм її оцінки. Це розуміє, знає вже малий Володько. Цього ж він вчить свого меншого брата. По-друге, наголоси­мо, що саме цих рис —самоповаги, почуття власної гідності — так не вистачає українському національному характерові, і поведінка хлопчиків може бути гар­ним прикладом для наслідування.

Разом з тим наголосимо, що божитися (всує поминати ім'я Господа) вважало­ся гріхом, і за це Хведот міг бути покараним. Отже, з самого малечку українська дитина виростала з розумінням добра і зла, гріха і покарання за гріх, виростала у світі, основи буття якого визначав Бог, Його заповіді, народна мораль.

4. Як ставиться до Володька сам письменник? Свою думку підтвердіть поси­ланням на текст.

5. Назва першого розділу — «Великий похід». Чи справді похід хлопчиків був великим? Який зміст вклав автор у цю назву?

БУДНІ

1. Чим подобалася Володькові роль підпасича?

2. Як ви розумієте вислів «пустомел», яким він називає діда Кошіля? Чому такі люди не подобалися Володькові? А які люди найбільше подобаються вам?

3. Чому Володько любив бувати в млині?

4. Перечитайте уважно, як Володько слухає оповідання завізників. Опишіть цю картину своїми словами.

5. Розкажіть про внутрішній стан хлопця, коли він побачив, якої шкоди наро­били забуті ним корови.

6. Чи був Володьчин батько розгніваним? Чому ви так вважаєте? Як це передано письменником у його портреті?

7. Чого найбільше злякався малий підпасич, заховавшись від розгніваного батька?

8. Яку заповідь дає Матвій своїй родині? Чому потрібно бути дуже бережли­вим і ощадливим?

ТАМ, ДЕ КАЗКА РОДИТЬСЯ

1. Що дізнається Володько в млині про минуле свого краю?

2. Перекажіть почуту в млині легенду про заснування Дерманя. А що ви знаєте про своє місто (село), походження його назви?

3. Що змінилось у Володьчиних краях за минулі роки? Чому?

4. Які негативні риси українського національного характеру називають завізники? Чим, на їхню думку, вони зумовлені?

5. Як впливало на душу хлопця почуте? Які думки і бажання будило?

ТАКА ЗЕМЛЯ

1. Що відчували односельці Матвія, виїжджаючи весною на своє поле? Яки­ми словами можна передати їхній настрій?

2. Матвієві, для якого його чотирнадцять десятин — це «м'язи, нерви, кров», під час оранки «нічого не болить». Так стверджує сам Матвій. Чи автор? Кому належать ці слова? І чи можливо це?

3. Чому з приходом весни в школі настає порожнеча? І чому її не залишає Володько?

4. Прочитайте уривок від слів «На городі безліч праці .» до слів «Бадьорого недільного ранку .». Про що розповідається в ньому? Кому належать ці слова? А чи міг би їх сказати Матвій? Настя? Володько? Вивчіть цей уривок напам'ять.

5. Чому, коли Володько слухає батька, в його уяві постають діди-велетні? Чому він такий гордий «своїм татом»?

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com