У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ

SI-2000 з аналізом структурних характеристик АЛ

РЕФЕРАТ

Текстова частина дипломного проекту: с., рис., табл., джерел.

Об‘єкт проектування – Богородчанський САР.

Мета роботи – забезпечення необхідної телефонної щільності, впровадження цифрового обладнання на телефонній мережі Богородчанського району.

Метод проектування – розрахунок вхідних, вихідних та міжміських інтенсивностей навантажень, числа з‘єднувальних ліній, обладнання, економічного ефекту.

Для проектованої мережі проведено техніко-економічне обґрунтування використання обладнання ЦКС типу SI-2000 виробництва сумісного українсько-словенського підприємства “МонІс”. Розрахований економічний ефект та термін окупності показали, що прийняте рішення правильне і ЦКС типу SI-2000 доцільно використати для забезпечення необхідної телефонної щільності в Богородчанському районі, а також в інших районах.

ЦИФРОВА МЕРЕЖА, ВХІДНА, ВИХІДНА ТА МІЖМІСЬКА ІНТЕНСИВНІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ, З‘ЄДНУВАЛЬНІ ЛІНІЇ.

Умови одержання дипломного проекту: з дозволу проректора УДАЗ ім. О.С. Попова з навчальної роботи.

ЗМІСТ

С.

ВСТУП

1 АНАЛІЗ СТАНУ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ

1.1 Коротка характеристика Снятинського району

1.2 Характеристика існуючої мережі

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПРОЕКТУВАННЯ

2.1 Обґрунтування необхідності модернізації мережі

2.2 Вибір комутаційного обладнання

2.2.1 Загальна архітектура і основні технічні параметри системи

2.2.2 Груповий комутаційний модуль GSM

2.2.3 Аналогові абонентські модулі ASM та RASM

2.2.4 Цифровий мережний модуль DNM

2.2.5 Модуль адміністративного керування ADM

2.2.6 Модуль тарифікації CHM

2.2.7 Модуль центра технічної експлуатації OMC

2.3 Обґрунтування задачі проектування

3 РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕНЬ НА ПРОЕКТУЄМІЙ

МЕРЕЖІ

3.1 Розрахунок навантажень на МТМ

3.1.1 Розрахунок виникаючих і вхідних навантажень

3.1.2 Розрахунок інтенсивності внутрішнього навантаження

3.1.3 Розрахунок інтенсивності міжміських навантажень і

навантажень до вузла спецслужб

3.1.4 Розрахунок інтенсивності вихідного і вхідного навантажень

3.2 Розрахунок навантажень на СТМ

3.2.1 Розрахунок інтенсивності вихідних і вхідних навантажень

3.3 Розрахунок навантажень на пучок з'єднувальних ліній

3.3.1 Розрахунок навантаження на пучок з'єднувальних ліній

для СТМ

3.3.2 Розрахунок і розподіл міжстанційних навантажень МТМ

4 ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА З‘ЄДНУВАЛЬНИХ ЛІНІЙ

4.1 Визначення числа з'єднувальних ліній для МТМ

4.2 Визначення числа ЗЛ для СТМ

5 РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ СТАНЦІЇ

5.1 Розрахунок пропускної спроможності системи управління

5.2 Визначення необхідного числа багаточастотних приймачів

5.3 Визначення необхідної кількості модулів різних типів

6 КОМПЛЕКТАЦІЯ І РОЗРОБКА ПЛАНУ РОЗМІЩЕННЯ

ОБЛАДНАННЯ

6.1 Призначення і комплектація основного обладнання станції

SI-2000/224

6.1.1 Основні групи шаф

6.1.2 Розташування блоків в секціях станційних модулів

7 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

7.1 Розрахунок техніко-економічних показників

7.2 Визначення капітальних витрат

7.3 Визначення річних експлуатаційних витрат

7.4 Визначення доходів та терміну окупності

7.5 Аналіз отриманих результатів

8 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ВСТУП

Засоби електрозв’язку відіграють велику роль в задоволенні зростаючих потреб населення. Мережа електрозв’язку являє собою складний комплекс пристроїв, які забезпечують передачу і розприділення між споживачами різного виду інформації: телефонних переговорів, телеграм, передача даних для ЕОМ, передача програм радіомовлення та телебачення. В мережу електрозв’язку входять передавачі та приймачі інформації, комутаційні вузли і канали, з допомогою яких з’єднуються передавачі та приймачі з комутаційними вузлами і комутаційні вузли між собою.

Збільшення об’єму інформації, яка передається, і появлення її нових видів потребує підвищення технічного рівня засобів електроз’вязку шляхом впровадження нових досягнень науки і техніки, а також об’єднання всіх засобів електроз’вязку з метою підвищення її використання, організаційно і технічно об’єднуючи в єдиний комплекс.

За останній період свого розвитку техніка телефонного з’вязку пройшла довгий шлях від примітивних телефонних апаратів і ручних комутаторів до сучасних електронних телефонних станцій керованими ЕОМ. Телефонна мережа України являє собою сокупність місцевих телефонних мереж (міських і сільських), які об’єднуються в маштабі області, в зоновій мережі в свою чергу об’єднуються в єдину мережу з допомогою міжміських ліній і комутаційних вузлів.

На даний час в Україні спостерігається тенденція заміни АТС ДШ та АТСК цифровими системами комутації. На телефонній мережі України використовуються цифрові системи комутації (ЦСК) відчизняного виробництва, такі як С-32, ЕС-11, Донець та інші, а також закордонного виробництва: 5ESS. EWSD. SI-2000 та інші.

ЦСК SI-2000 розроблена Словенською фірмою ISKRATEL, виробляється в кількох країнах, у тому числі в Україні спільним підприємством Моніс (м.Харків). Вона має гнучку модульну архітектуру обладнання і програмного забезпечення, територіально розподілений абоненський доступ, комутацію і керування, централізовані експлуатацію і технічне обслуговування, інтегровану систему електроживлення, є економічною, добре пристосованою до умов викоростання на мережі та до умов довкілля. Завдяки виносному обладнанню зона обслуговування SI-2000 може охоплювати всю територію сільського адміністративного району чи мікрорайону в цілому. 1 АНАЛІЗ СТАНУ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ

1.1 Коротка характеристика Богородчанського району.

Від Івано-Франківська до Богородчан всього п’ятнадцять кілометрів. Тож ледь встигнеш виїхати з густо забудованих особняками околиць обласного центру, проминути старе мов світ селище Лисець, як опиняєшся у красивому містечку, зовсім не схожому на інші райцентри Прикарпаття та й, мабуть, усієї України. Начебто отак відразу, не перетинаючи кордону, потрапляєш десь у Чехію, Німеччину чи Угорщину”.

Так писала в “Урядовий кур’єр” наша землячка Зоя Краснодемська.

Отже, Богородчани. Місто назване іменем Богородиці. Перша письмова згадка про Богородчани датується 1441 роком. У Богородчанах проживає 8 тис.чол.,в тому числі і міське-11,2 тис.чол.(сюди відносяться Солотвин), сільське-60,8 тис.чол. Богородчанський район утворено 1939 року.

На території району знаходиться пам’ятка архітектури XVII ст.-Скит Манявський.

В економіці району провідне місце займає сільське господарство. Напрям господарства – вирощування зернових і технічних культур, м’ясо-молочне тваринництво.

В районі налічується шість промислових підприємств. Створено кілька об’єктів переробної галузі, такі як Горохолинський консервний завод, молокозавод у Старих Богородчанах, кілька млинів в селянських спілках. Є в селех і невеликі пекарні. В районі є 2 палаци культури, 26 народних домів “Просвіта”, 10 клубів, 40 бібліотек, 3 лікарні, 8 сільських амбулаторії, 20 аптек, 290 лікарів, 40 загальноосвітніх шкіл, 10 середніх, 1021 вчителів, 14380 учнів. В районі функціонує 2 селищні та 30 сільських рад, налічується 16 селянських спілок.

1.2 Характеристика існуючої мережі.

Богородчанський ЦЕЗ №1 “Центр електрозв’язку №1” – структурна

одиниця Івано-Франківської Дирекції ВАТ “Укртелеком”. На міській мережі ЦЕЗ №1 працює три АТС:

- АТСК 100/2000 на 2000 № №

- ЕLTA на 496 № №

- ЕС-11 на 235 № №

На сільській мережі ЦЕЗ №1- 28 АТС:

- “Донець-3М” – 2 шт.

- “КВАНТ” – 3 шт.

- К 100/2000 – 5 шт.

- К 50/200 – 17 шт.

- ЕС-11 – 1 шт.

Зважаючи на географічне розташування району мережа складається з двох вузлових районів з центрами в с. Солотвино та смт.Богородчани. Богородчани з’єднано з ВС в с. Солотвино за допомогою апаратури ІКМ-30. До центральної станції в с.м.т.Богородчани під’єднано 7 станцій К 50/200, 3 К 100/2000, 2 “КВАНТ”, 1 “Донець-3М”. До ВС в с.Солонвино підєднано 10 станцій К 50/200, 1 К 100/2000, 1 “Донець-3М”, 1 “КВАНТ”, 1 “ЕС-11”. Дані про номерну ємність, тип, нумерацію станцій та чисельність населення на 2002 рік розміщені в таблиці 1.1.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com