У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

: Інформація в системі маркетингу

: Інформація в системі маркетингу

Тема: Інформація в системі маркетингу.

Вид заняття: лекція.

Навчальна мета: навчити студентів з'ясовувати значення та види інформації і в маркетинговій діяльності. Джерела отримання первинної інформації, її переваги та недоліки. Вторинна інформація, джерела одержання, її переваги та недоліки.

Виховна мета: виховати у студентів самостійне мислення.

Між предметні зв'язки: менеджмент, економіка.

Література:

1. Котлер “Основи маркетингу” с. 85.

2. Закон України “Про рекламу”.

Значення та види інформації в маркетинговій діяльності.

Щоб належним чином функціонувати в умовах маркетингу, необхідно одержувати адекватну інформацію до і після прийняття рішення, Існує багато причин, в силу яких маркетингова інформація збирається при розробці, реалізації і перегляді маркетингового плану фірми чи яких-небудь його елементів.

Хороша інформація дозволяє маркетологам отримувати конкурентні переваги, знижувати фінансовий ризик, оприділювати відношення споживачів, слідкувати за зовнішнім середовищем, координувати стратегію оцінювати свою діяльність, підвищувати довір'я до реклами, отримувати підтримку в рішеннях.

Маркетингову інформаційну систему можна оприділити, як сукупність процедур і методів, розроблених для створення, аналізу і поширення інформації для попереджуючих маркетингових рішень на регулярній постійній основі.

Схема маркетингової інформаційної системи

Є такі види інформації в маркетинговій діяльності:

1. Первинна

2. Вторинна

Інформація провинна бути орієнтована на конкретного користувача, управляючого і відповідати реальним потребам. Тому при впровадженні маркетингової інформаційної системи повинні бути з'ясовані деякі питання:

1) яке рішення приймається і як регулярно;

2) які види інформації необхідні для прийняття цих рішень;

3) яка інформація надходить регулярно, щоденно.

2. Первинна інформація, джерела одержання, її переваги та недоліки.

Первинна інформація представляє собою тільки що обману інформацію для вирішення конкретної досліджуваної проблеми.

Первинна інформація містить наступні переваги:

1) збирається у відповідності з точними цілями даної дослідницької задачі (дані являються найбільш свіжими);

2) методологія збору даних контролюється і відома компанії;

3) всі результати доступні для компанії, яка може забезпечити їх секретність для конкурентів;

4) відсутність заперечних даних;

5) надійність може бути оприділена.

Недоліки:

1) збір інформації може зайняти багато часу;

2) можуть знадобитися великі затрати;

3) деякі види інформації не можливо отримати;

4) підхід компанії може носити обмежений характер;

5) фірма може бути неспосібною збирати первинну інформацію.

Джерела:

1. анкета;

2. пошта;

3. телефон;

4. особистий контакт.

3. Вторинна інформація, джерела одержання, її переваги та недоліки.

Вторинна інформація, джерела одержання, її переваги та недоліки.

Вторинна інформація представляє собою дані, зібрані раніше для цілей, не пов'язаних із вирішенням досліджуваної проблеми.

Вторинна інформація містить наступні загальні переваги:

1. багато її видів недорогі, оскільки не потрібен збір нових даних;

2. інформація зазвичай збирається швидко;

3. часто є декілька джерел інформації;

4. джерела інформації можуть містити дані, які фірма не може сама одержати;

5. інформація. Зібрана з незалежних джерел, як правило, досить достовірна;

6. вона помагає в ситуаціях, коли потрібний попередній аналіз.

Недоліки:

1. наявна інформація може не підходити для цілей дослідження, яке проводиться, в силу своєї неповноти;

2. вторинна інформація може бути застарілою;

3. методологія, яка лежала в основі збору даних може бути невідомою;

4. можуть публікуватися не всі результати дослідження;

5. можуть існувати заперечні дані.

Джерела: внутрішні і зовнішні.

Контрольні питання:

1. Суть та значення інформації в системі маркетингу.

2. Поняття первинної інформації.

3. Переваги на недоліки первинної інформації.

4. Джерела її одержання.

5. Поняття вторинної інформації.

6. Переваги та недоліки вторинної інформації.

7. Джерела ї одержання.

Тема: Предмет, завдання, зміст дисципліни.

Сутність маркетингу.

Вид заняття і лекція.

Навчальна мета: навчити студентів визначення суті та значення предмету маркетингу, а також різні підходи до його розуміння. Вивчення основних понять маркетингу, маркетингова тріада, сутність, типи та види вимірювання попиту, товари та послуги, вартість, задоволення, маркетингова комунікація, маркетинговий розподіл, ринок.

Суб'єкти маркетингу: продуценти товарів і послуг; організації, що обслуговують; оптова та роздрібна торгівля; організації та підприємства-споживачі, кінцеві споживачі; маркетингові фірми й спеціалісти, контактні аудиторії; засоби масової інформації.

Виховна мета: виховати у студентів самостійне мислення.

Між предметні зв'язки: мікроекономіка, економіка, менеджмент.

Література:

1. Крутиков “маркетинг в діяльності підприємств” – ст. 5.

2. Котлер “Основи маркетингу” – ст. 7.

План.

1. Сутність маркетингу та підходи до розуміння предмету маркетингу.

2. Основні поняття маркетингу.

3. Суб'єкти маркетингу.

1. Маркетинг походить від англійського слова market – торгівля, продаж, комерційна діяльність.

Існує понад 2000 визначень маркетингу.

Маркетинг – це вміння знайти потребу та задовольнити її.

Маркетинг – це система різних видів діяльності підприємства пов'язаних між собою: планування, ціноутворення продаж, доставка товару та надання послуг, яких потребують реальні чи потенціальні споживачі.

Маркетинг – це вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб через обмін.

Об'єднує ці всі визначення концептуальне розуміння маркетингу.

Функціональний підхід. Він зумовлює визначення маркетингу з погляду виконуваних фірми маркетингових функцій.

Згідно з таким підходом маркетинг – це:

- функція творчого використання ресурсів фірми для досягнення відповідності між її можливостями і попитом;

- задоволення побажань і потреб людей;

- забезпечення відповідного рівня життя в суспільстві.

Товарний підхід до розумінні маркетингу полягає в тому, щоб розглядати товар з погляду його ринкових проблем та етапів життєвого циклу товару.

Системно-поведінковий підхід репрезентує маркетинг з погляду проблем пов'язаних зі змінами у маркетинговій системі.

Національний підхід. Тут маркетинг – це діяльність пов'язана з найбільш точним визначенням майбутніх потреб покупців, просуванням товарів, їх “нав'язуванням” споживачу.

Управлінський підхід. Тлумачить маркетинг з погляду процесу керування фірмою, яка функціонує в конкретних споживчих умовах.

Узагальнюючим підхід до маркетингу з погляду економічної теорії. Її предметом є відносини між людьми, що виникають у процесах виробництва, обміну, розпорядку і споживання.

Маркетинг як академічна дисципліна вивчає ряд наступних понять:

1. Маркетингова тріада (потреби, цінності, запити);

2. Сутність, типи та види вимірювання попиту;

3. Товари та послуги;

4. Вартість;

5. Задоволення;

6. Маркетингова комунікація;

7. Маркетинговий розподіл;

8. Ринок.

Потреби – це специфічний стан людини, який виникає внаслідок того що:

- людина це біологічна істота;

- люди є часточками суспільства;

- вони взаємодіють з навколишнім середовищем.

За створеною в 40-х рр американським економістом А. Маслоу теорією всі потреби людей можна поділити на дві категорії і п'ять рівнів та розмістити в чіткій послідовності.

Цінності – це важливі і значущі з погляду людин предмети, дії, спосіб життя.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com