У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бюджетна класифікація

Сторінка 5

Ø інші заходи, що фінансуються з державного бюджету України відповідно до законів України.

У державному бюджеті України передбачається резервний фонд Кабінету Міністрів сумою не більше, ніж два відсотки від обсягів видатків державного бюджету України для фінансування невідкладних витрат у народному господарстві, соціально-культурних та інших заходів, що не могли бути передбачені під час затвердження державного бюджету України.

У державному бюджеті України понад передбачені видатки утворюється оборотна касова готівка сумою не більше двох відсотків від загального обсягу видатків бюджету. Оборотна касова готівка може бути використана протягом року на по­криття тимчасових касових розривів і повинна бути поновлена у тому ж році до обсягів, встановлених під час затвердження державного бюджету України.

З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються видатки на:

Ø фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної полі­тики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що підпорядковані органам державної влади та управління Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально-культурних заходів згідно з покладеними на ці органи влади функціями;

Ø утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади і самоврядування;

Ø фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохо­ронних заходів;

Ø інші заходи, що фінансуються відповідно до законодавства України з республіканського бюджету Автономної Рес­публіки Крим та місцевих бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, місцевих, міських, (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування) і районних бюджетах утворюються резервні фонди уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних, міських (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування) районних рад народних депутатів сумою не більше одного відсотка від обсягу видатків кожного з відповідних бюджетів для фінан­сування невідкладних заходів, які не могли бути передбачені під час затвердження зазначених бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, селищних, сільських бюджетах утворюється оборотна касова готівка. Оборотна касова готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути поновлена у тому ж році до обсягів, встановлених під час затвердження відповідного бюджету.

Розмежування видів видатків між бюджетами, що входять до складу бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, здійснюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст Києва і Севастополя) радами.

Видатки у повному і всесторонньому обсязі характеризуються функціональною структурою, до якої долучаються:

Ø міжнародна діяльність;

Ø фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресові;

Ø правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави;

Ø державне управління;

Ø промисловість та енергетика;

Ø будівництво;

Ø сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство;

Ø транспорт, дорожнє господарство, зв’язок телекомунікації й інформатика;

Ø інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю.

У невиробничій сфері видатки державного бюджету, згідно з бюджетною класифікацією, поділяються за галузями і видами суспільної діяльності.

Це видатки на:

Ø освіту;

Ø охорону здоров'я;

Ø соціальний захист і соціальне забезпечення;

Ø житлово-комунальне господарство;

Ø культуру і мистецтво;

Ø засоби масової інформації;

Ø фізичну культуру і спорт;

Ø державне управління;

Ø судову владу.

Функціональний поділ видатків дозволяє виявити пропорції в розподілі бюджетних коштів, і змінюючи їх, добиватись необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Так, необхідність посилення соціальної спрямованості усього суспільного розвитку потребує на сьогодні більше коштів спрямовувати у соціальну сферу, забезпечуючи тим самим прискорені темпи її росту.

Щодо установ і організацій бюджетної сфери можна вирізнити такі витрати:

Ø оплата праці працівників бюджетних установ;

Ø придбання предметів постачання та матеріалів;

Ø видатки на відрядження;

Ø оплата послуг з утримання бюджетних установ;

Ø оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

Ø інші.

До недавнього часу найбільше видатків з бюджету спрямовувалося до народного господарства. За умов переходу на ринкові умови господарювання система витрачання бюджетних коштів на народне господарство повинна зазнати суттєвих змін. Бюджетні асигнування покликані забезпечити вирішення найважливіших і масштабніших державних завдань: фінансування пріоритетних заходів, пов'язаних з прискоренням розвитку основних галузей економіки, створення фінансових можливостей для удосконалення виробничої та соціальної інфраструктури. Правда, ще деякий час цільові бюджетні дотації збережуться. Однак обсяг бюджетних видатків та їхня структура зазнають суттєвих змін.

Зменшення обсягу бюджетного фінансування витрат у народному господарстві пояснюється тим, що до мінімуму зводиться участь держави у виробничих інвестиціях за рахунок скорочення централізованих капітальних вкладень; послідовно виконується програма приватизації державної власності та скорочується сфера державної економіки.

Тенденція до зменшення бюджетних видатків на народне господарство не може закінчитися повною відмовою від бюджетного фінансування цих витрат. А за умов ринку теж залишаться такі видатки, які потребують обов'язкового залучення державних коштів, оскільки, по-перше, триває функціонування державного сектора економіки, який потребує розробки державних інвестиційних програм, згідно з якими і здійснюється бюджетне фінансування капітальних витрат. По-друге, для стабілізації економіки та розвитку підприємництва потрібна фінансова допомога держави у вигляді бюджетних субсидій, субвенцій.

Значні бюджетні кошти щороку спрямовуються на фінансування соціально-культурних заходів. Вони дозволяють державі розвивати систему освіти, культури, задовольняти мінімальні потреби населення в медичному обслуговуванні, здійснювати соціальний захист громадян, підвищувати рівень їхнього соціального забезпечення.

5. Класифікація кредитування бюджету

Класифікація кредитування деталізує надання кредитів з бюджету та їх повернення. І раніше такі операції відображалися за економічною класифікацією видатків бюджету як «кредитування за вирахуванням погашення». Однак у 2003 р. до бюджетної класифікації було внесено відповідні зміни (та підготовлено ряд змін до Бюджетного кодексу України). Це пов'язано з тим, що за своєю економічною сутністю надання кредитів не відноситься до категорії видатків бюджету, оскільки кредитування не є безповоротним платежем для отримувачів коштів, як видатки бюджету. Надання кредиту відбувається на умовах строковості, платності та поверненості, тому економічний зміст таких операцій не відповідає суті поняття видатків з бюджету. Більше того, ці кошти при поверненні до державного бюджету через встановлені відповідною угодою терміни можуть бути і далі спрямовані на кредитування цієї самої програми або на інші бюджетні програми.

Тому, з метою більш прозорого відображення цих операцій та чіткого їх визначення, у Законі України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» надання з бюджету та повернення до бюджету кредитів відображаються в окремому додатку № 4 до Закону, а не за економічною класифікацією видатків бюджету «Кредитування з вирахуванням погашення», як у минулі роки.

1 2 3 4 [5] 6 7 8

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com