У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Одеської області

Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Одеської області

Курсова робота

з курсу «Регіональної економіки»

на тему

«Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Одеської області»

Київ 2010

Зміст

Вступ. 3

1. Роль та значення господарського комплексу у розвитку економіки Одеської області 5

2. Передумови розвитку та розміщення господарського комплексу Одеської області: історичні, природні, демографічні, екологічні 7

3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу Одеської області 12

4. Територіальна структура господарства Одеської області 16

5. Участь Одеської області у внутрідержавному територіальному поділі праці та економічних зв’язках. 20

6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення господарського комплексу Одеської області 24

Висновки. 27

Список використаної літератури. 30

Інтернет-ресурси. 31

Додатки. 32

Вступ

Розміщення господарського комплексу є об’єктом дослідження регіональної економіки як науки та навчальної дисципліни. Особливості розміщення господарського комплексу Одеської області вивчає навчальний предмет регіональна економіка та розміщення продуктивних сил. Предметом вивчення є виявлення закономірностей та визначення принципів і факторів територіальної організації продуктивних сил економічних районів, їх сучасне і перспективне розміщення.

Оскільки завданнями регіональної економіки є забезпечення ефективності суспільного виробництва за рахунок раціонального розміщення виробництва, забезпечення комплексного розвитку регіонів, удосконалення поділу праці та територіальної організації виробництва, споживання, умов проживання та обслуговування населення, розробка та реалізація регіональних програм економічного та соціального розвитку, то вивчення особливостей розміщення господарського комплексу Одеської області є важливою складовою курсу регіональної економіки. Ці знання є важливою ланкою підготовки фахівця в умовах ринкової економіки, адже дають об’єктивну картину розвитку регіону та наводять сучасні та актуальні статистичні дані.

Об’єктом дослідження цієї роботи є елементи просторової організації продуктивних сил Одеської області – населення, трудові та природні ресурси, виробництво і сферу обслуговування, галузеві та міжгалузеві комплекси, соціальну інфраструктуру, територіальні системи господарювання, тобто продуктивні сили регіону. Предметом дослідження є економічні та соціальні проблеми просторової організації суспільства, територіальні економічні системи, сукупність факторів, що обумовлюють формування і розвиток продуктивних сил у межах Одеської області.

Метою роботи є дослідження ролі та значення господарського комплексу у розвитку економіки Одеської області, передумови розвитку та розміщення господарського комплексу території, сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу регіону, територіальна структура господарства території, участь Одеської області у внутрідержавному територіальному поділі праці України та економічних зв’язках, проблеми та перспективи розвитку, розміщення господарського комплексу цього регіону.

Завданням роботи є висвітлення основних тенденцій розвитку Одеської області, загальна характеристика її економічного розвитку, аналіз сучасних статистичних даних та прогнозування подальшого розвитку регіону, всебічне дослідження економічного та соціального стану цієї території, її зв’язки та вплив на сусідні області та економіку всієї України.

Методами дослідження особливостей розміщення господарського комплексу є інформаційний – збирання та обробка інформації, аналітичний – проведення аналізу одержаної інформації, її систематизація та інтерпретація з метою отримання наукових і практичних результатів, алгоритмічний – визначення чіткого порядку дослідження теми, модельний – прогнозування подальшого розвитку регіону на основі аналізу його сучасних тенденцій розвитку.

1. Роль та значення господарського комплексу у розвитку економіки Одеської області

Одеська область відіграє важливу роль в економіці України. Вона є головним морським зовнішньоторговельним виходом країни, обслуговує міжнародні транзитні вантажо- і пасажиропотоки, виконує найважливіші транспортно-розподільні функції на національному і міжнародному рівнях, є провідним регіоном України за рівнем розвитку морегосподарського комплексу і галузей, зв'язаних з використанням ресурсів моря і світового океану. Одеська область є одним з найбільш перспективних регіонів України щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності, спільного підприємництва, формування спеціальних (вільних) економічних зон, є одним з найбільш перспективних рекреаційних регіонів приморського типу для розвитку туризму.

На півночі Одеська область межує з Вінницькою та Кіровоградською, на сході — з Миколаївською областями, на заході — з Молдовою, на південному заході — частина державного кордону України з Румунією. Всього в межах області пролягають 1362 кілометри державного кордону. Площа Одеської області складає 5,5 % території України [16].

Геополітичне положення Одещини обумовлене як вигідним транспортно-географічним розміщенням, так і зростаючою активізацією її участі у великих європейських міжрегіональних організаціях — Асамблеї Європейських Регіонів і Робітничої Співдружності Придунайських Країн. Будучи частиною морського фасаду країни, Одеська область значною мірою сприяє активній участі України в роботі країн-членів Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС).

Одеська область має розвинену економіку. Вона має значний науково-технічний і проектно-конструкторський потенціал, є центром підготовки кадрів, а також здійснення науково-технічної, інформаційної, інноваційної й інвестиційної діяльності регіонального і національного масштабу, виділяється як важливий регіон інтенсивного сільського господарства з високою часткою зрошуваного землеробства й індустрією переробки сільськогосподарської продукції, є одним з центрів машинобудування, легкої і хімічної промисловості регіонального і національного масштабу. Частка інноваційно активних промислових підприємств в області у 2008 році склала 11,4% від загальної кількості промислових підприємств [20].

За станом на 1 січня 2007 року в області зареєстровано 1061 сільськогосподарське підприємство. На базі 483 колективних сільськогосподарських підприємств створено 857 агроформувань ринкового типу. Державні акти, що дають право приватної власності на землю, отримали 75,9 тис. осіб [16].

Основними промисловими галузями Одеської області є машинобудування та металообробка, паливна, хімічна та нафтохімічна промисловість, медична, легка та харчова промисловість.

Морегосподарський комплекс області включає в себе 7 морських портів, 5 судноремонтних заводів, найкрупніші державні судноплавні компанії та понад 20 приватних судноплавних компаній, майже 80 приватних крюїнгових та понад 90 експедиторських і агентських компаній.

Систему морських торговельних портів утворюють 7 виробничих одиниць розташованих по всьому морському узбережжю області й у гирлі ріки Дунай.

Особливість економіко-географічного розташування області, сприятливі природно-кліматичні умови, різноманітні природні лікувальні ресурси, наявність піщаних пляжів, розвинута мережа водних, залізничних та автомобільних магістралей обумовлюють розвиток в області сфери туризму і рекреації. Тут існують понад 5000 об’єктів культурної спадщини та 120 об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення [16].

На території області є 92 природно-заповідні зони, у тому числі державного значення – Дунайський біосферний заповідник, Дунайські і Дністровські плавні, ландшафтний парк "Тилігульський", ботанічний сад Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, 19 парків-пам'ятників садово-паркового мистецтва тощо.

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат

Подібні реферати з розділу "Розміщення продуктивних сил"

  Нове
  Цікаві новини

  Замовлення реферату
  Замовлення реферату

  Лічильники

  Rambler's Top100

  Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com