У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Даосизм як релігійно-політичне вчення Стародавнього Китаю 2

Даосизм як релігійно-політичне вчення Стародавнього Китаю 2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет Кафедра Політології

Даосизм як релігійно-політичне вчення Стародавнього Китаю

Курсова робота

Студентка-виконавець:

Медведєва Ганн Володимирівна

ІІ курс ІV група Політологія

Науковий керівник:

Кандидат політологічних наук, доцент

Неліпа Дмитро Васильович

Роботу захищено з оцінкою: _

Члени комісії:

_

_

_

« » _ 2011 рік

КИЇВ – 2011

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. Соціально-політичні передумови виникнення даосизму та його розвиток……………………………………………………………………………5

РОЗДІЛ ІІ. Основні політичні ідеї даосизму………………………………… 12

§1. Політичні погляди Лао-цзи. «Дао де цзин»……………………………… 12

§2. Політичні погляди Чжуан-цзи…………………………………………… .22

РОЗДІЛ ІІІ. Даосизм в сучасному Китаї……………………………………….26

ВИСНОВОК…………………………………………………………………… .30

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………32

Вступ

Що таке даосизм? Питання це з давніх пір привертає увагу дослідників Китаю, проте дати на нього коротку й ясну відповідь виявилося дуже складно. Бо "даосизм" - поняття досить багатовимірне і багатозначне.

Якщо все ж таки давати визначення, то "даосизм" - це національна релігія Китаю, яка разом з етико-політичним вченням конфуціанства й індійським буддизмом складає так звану тріаду вчень (сань цзяо), які й лежали в основі духовної культури Китаю протягом тисячоліть. Проте, сказати про даосизмі тільки це - означає нічого не сказати. Бо слово "даосизм" викликає у людини, яка знайома з китайською культурою, найрізноманітніші асоціації. Для неї це і прагнення до єднання з природою, і повернення до первозданної простоти та природного стану. І, нарешті, це сама людина, яка наслідує даоське вчення, - споглядач-подвижник і вражаючий парадоксами юродивий, мислитель і поет, політик і вчений.

Хоча даосизм і виник у Китаї майже одночасно з вченням Конфуція в середині першого тисячоліття до н. е., проте він принципово відрізняється від конфуціанства тим, що заснований на особистісному осягненні і не має соціальної складової. Характерною рисою китайського національного мислення є здатність сповідувати обидва вчення й застосовувати їх на практиці в залежності від життєвої ситуації. В рамках особистого життя китаєць сповідує даосизм, але коли справа стосується суспільних норм поведінки, він стає конфуціанцем.

За великим рахунком, самі традиції не вимагають від своїх прихильників абсолютної лояльності, і китайці сповідують деякий сплав філософських ідей, які вони втілюють в життя у відповідності зі своїми потребами.

Доля даосизму протягом століть сповнена дивовижних контрастів. Вчення, яке так наполегливо підкреслювало байдужість до суєти життя і проповідувало спокійне прийняття смерті, у II ст. до н.е. послужило основою релігії. Паралельно з тим, революційний потенціал даосизму як селянської утопії знаходив своє вираження у селянських повстаннях.

У даній роботі досліджені головні ідеї даосизму, які розвиваючись і дещо трансформуючись істотно впливали на соціальні,політичні, духовні і моральні традиції Стародавнього Китаю.

Актуальність даної роботи. Протягом багатьох століть даосизм укорінювався у свідомості народу, тому що даоська ідеологія завжди продовжувала своє функціонування на різних рівнях і в даний час залишається активною силою в країнах,де поширена китайська культура.

Отже, метою мого дослідження є з’ясування сутності даоського політичного вчення, його основних принципів.

Дана робота написана на основі огляду літератури, присвяченої дослідженню даосизму. Зараз існує, як мені здалося, досить обмежена кількість літератури, присвяченої цій темі. При написанні я намагалася використовувати різні джерела (список літератури в кінці роботи)

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є політичні вчення даосизму.

Предметом дослідження виступає аналіз даосизму як релігійно-політичного вчення Китаю.

Під час дослідження були використані наступні методи: історичний, структурний, системний та структурно-функціональний.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Розділ І. . Соціально-політичні передумови виникнення даосизму та його розвиток

Формування основних напрямків китайської філософії відбувалося в переломний момент стародавньої історії Китаю. Країна розкололася на ряд конфліктуючих царств, що вели довгі, виснажливі й в основному не продуктивні війни. Ця епоха отримала назву Чжаньго - Воюючих держав або Воюючих царств (453-221 до н. е.). В результаті кровопролитних війн виділилося сім найсильніших царств: Чу, Ци, Чжао, Хань, Вей, Ян і Цинь.

Взагалі, в темі про походження даосизму можна виділити два різних підходи: деякі дослідники розглядають історію тільки-но сформованого даосизму і починають виклад його історії з періоду Пізньої Хань (I - II ст.), так як подібний підхід для них має принципове значення, оскільки даосизмом вони вважають тільки організовану даоську релігію, інші вважають за краще аналізувати й "передісторію" даосизму, тобто їх цікавить період існування даосизму до його оформлення в різні школи та напрямки, ними також ставиться питання про генезис даосизму з до-даоських або прото-даоських вірувань стародавніх китайців, перш за все з шаманізму. Безумовно, період Пізньої Хань дуже важливий для історії даосизму, так як саме в цей час остаточно формується даоська традиція (процес цей повністю завершується в ІІІ-IV ст.) і виникають перші школи ортодоксального даосизму. Проте, вважається, що обмежувати історію даосизму рамками історії тільки сформованого даосизму неправомірно, оскільки за межами дослідження (і як би поза "даоською традицією") виявляються не тільки всі процеси, що призвели до остаточного оформлення даоської традицій, але також і філософія Лао-цзи і Чжуан-цзи.

Духовні цінності та культурні традиції Сходу характеризуються багато тисячолітньою історією їхнього розвитку. Звернення до них показує, що трактувати історію й культуру Сходу лише в термінах його відсталості невірно.

Перед об’єднанням Китаю, в ІІІ ст до н.е., існувало декілька філософських доктрин, включаючи:

· Даосизм,

· Конфуціанство,

· Філософію інь-ян,

· Моїзм,

· Легізм,

· Школа імен Мін-цзя.

Не дивлячись на те,що ці течії ще не сформувалися як самостійні філософські школи, їх взаємний вплив був досить істотним. Втім, конфуціанство і даосизм цілком могли претендувати на роль зрілих філософських традицій.

На той момент вони отримали такий заряд дивовижної енергії, що змогли охопити всі сфери соціального,політичного та духовного життя на кілька тисячоліть вперед.

Поява заліза порушила гармонію соціальних відносин, дозволивши людям, які не були знатними, за рахунок обробки нових земель багатіти, в результаті чого зростали так звані "сильні дома". Здавалося, що "золотий вік" китайської державності залишився позаду, в країну приходить смута і хаос, і немає вже великих мудреців давнини Яо, Шуня, Хуан-ді, здатних повернути Китай в лоно вселенської гармонії. Країна нагадувала психічно хвору людину, яка розривається в безплідних спробах знайти душевний спокій. Так відбувалося становлення основних шкіл філософсько-політичної думки Китаю.

Передумови до виникнення даосизму корінилися ще в релігійних уявленнях давнини. Можливо, що його витоки пов'язані з шаманськими віруваннями царства Чу (басейн р. Янцзи) й вченнями магів (фанши) північно-східних царств Ци і Янь періоду Чжаньго ("Воюючих царств", V-III ст. до н. е ). У IV-III ст. до н. е в результаті філософської рефлексії виникає вчення, прибічники якого віднесені в історіографічному творі II-I ст. до н. е до "школи Дао і Де". Це вчення представлено у таких пам'ятках, як приписуваний напівлегендарному мудрецю Лао-Цзи трактат "Дао де цзин" і трактат "Чжуан-цзи", в якому викладаються погляди видатного філософа IV - III ст. до н. е Чжуан Чжоу. Проте, автори даних текстів ще не відносили себе до певної філософської школи. Поява "вчення про Дао і Де" ще не означала виникнення цілісної ідеологічної системи. З інших великих мислителів давнини до основоположників філософії даосизму відносять Ле Юйкоу і схильного до еклектизму Лю Аня [2, c. 283-290 ]

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com