У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Гроші та кредит 2

Гроші та кредит 2

Київ 2005

Мета роботи: проаналізувати альтернативні варіанти фінансування придбання підприємством необхідного виробничого обладнання і вибрати найбільший ефективний варіант фінансування технічної реконструкції виробництва підприємства.

Завдання: розрахувати і порівняти рух грошових потоків підприємства при різних варіантах придбання обладнання, вибрати оптимальну форму фінансування програми придбання для підприємства. Для порівняння варіантів фінансування необхідно порахувати загальну чисту приведену вартість по кожному з них і вибрати той варіант, у якого загальна приведена вартість буде менше.

Вихідні дані.

Підприємству потрібно придбати обладнання для випуску продукції і виконання робіт вартістю 103000 дол. США. Обладнання відноситься до третьої групи обновних фондів і буде використовуватися шість років. Прогнозована ціна продажу обладнання після шести років експлуатації становитиме приблизно 6550 дол. США.

Можливими варіантами фінансування придбання обладнання є купівля обладнання за рахунок кредиту банку або придбання обладнання в лізинг на підставі контракту лізингу. Підприємство може купити обладнання за рахунок довгострокового кредиту, оскільки банк згоден надати підприємству кредит у розмірі 103000 дол. США за умов 22% річних, Виплата відсотків і основного боргу по кредиту здійснюється щорічно наприкінці кожного року протягом шести років. Вартість технічного обслуговування устаткування у власність складає 6000 дол. США у рік.

У випадку придбання обладнання у лізинг виробник обладнання пропонує технічне обслуговування обладнання в розмірі 5000 дол. США на рік. Лізингові платежі повинні виплачуватися лізингоодержувачем щорічно протягом шести років. Ставка лізингової маржі становить 17% річних. Після закінчення контракту лізингу можливий викуп об'єкта лізингу згідно з залишковою вартістю.

Врахуємо дві обставини:

  • якщо обладнання купується, підприємство додатково буде мати збитки по його технічному обслуговування, а якщо по лізингу, буде залежати від конкретних умов контракту лізингу;
  • оскільки право власності на об'єкт лізингу не переходить до лізингоодержувача, то він не має права на залишкову вартість і йому потрібно буде викуповувати обладнання згідно з залишковою вартістю.

Розрахунки:

1. Визначимо рух грошових потоків витрат підприємства при купівлі обладнання за рахунок кредиту банку.

При укладанні кредитного договору банком розраховуються і встановлюються по роках за допомогою спеціального розрахунку платежі по кредиту для позичальника з урахуванням виплат основного боргу і відсотків по ньому.

Середній розмір платежів по кредиту по роках кредитного договору розраховується за формулою:

Pkt=Б dk ,

1-(1+ dk)-t

де Pktплатіж по кредиту в t-у році; Б – сума основного боргу відповідно до кредитного договору; dk – річна відсоткова ставка за користування кредитом; t – строк користування кредитом.

Pkt=103000 * 0, 22 / (1-(1+0, 22)-6) ≈ 32523,74

Розмір цього платежу по кредиту встановлюється банком в договорі однаково на кожний рік кредитного договору за виключенням останнього року. В кінці останнього року залишок неоплаченої частини основного платежу додається до суми середнього платежу по кредиту. Сума середнього платежу по кредиту за останній рік визначається за формулою:

Pkt=Рнt-1+Pkpt,

де Рнt-1 – несплачена частина основного боргу (кредиту) за минулий (t-1)-ий рік; Pkpt – відсоток за користування кредитом, встановлений банком на поточний t-й розрахунковий рік.

Відсотки за користування кредитом розраховуються на основі величини несплаченої частини основного боргу по кредиту за минулий (t-1)-ий розрахунковий період:

Pkpt= Рнt-1.dk,

100

де Pkpt – розрахунковий річний відсоток за користування кредитом у поточному t-у році; Рнt-1 – розрахункова сума залишку несплаченого основного боргу по кредиту за попередній (t-1)-й рік; dk – річна відсоткова ставка за користування кредитом; встановлена банком у кредитному договорі, яка дорівнює 22%.

Pkр1=103000* 0,22 =22660

Pkр2=93136,26*0,22=20489,98

Pkр3=81102,51*0,22=17842,55

Pkр4=66421,32*0,22=14612,69

Pkр5= 48510,28*0,22=10672,26

Pkр6 = 26658,80*0,22=5864,94

Розрахункова сума основного платежу боргу по кредиту являє собою платіж по кредиту, встановлений банком по роках кредитного договору, за мінусом відсотків за кредит, і визначається як

Pбt=Рkt - Pkpt ,

де Pбt – основна сума боргу по кредиту, що підлягає сплаті позичальником банку в поточному розрахунковому t-у році; Рkt – платіж по кредиту, встановлений банком на поточний t-й розрахунковий рік.

Pб1=32523,74–22660= 9863,74

Pб2=32523,74-20489,98=12033,76

Pб3=32523,74-17842,55=14681,18

Pб4=32523,74- 14612,69=17911,05

Pб5= 32523,74-10672,26=21851,48

Pб6= 32523,74-5864,94=26658,8

Несплачена частина основного боргу являє собою залишок по основному боргу за попередній (t-1)-й рік за мінусом основного платежу по кредиту за поточний t-й розрахунковий період і розраховується за формулою:

Pнt=Рнt-1 – Pбt ,

де Pнt, Pнt-1 – відповідно неоплачена частина основного боргу по кредиту за поточний і попередній розрахунковий періоди.

Pн1= 103000 –9863,74=93136,26

Pн2 =93136,26 -12033,76=81102,51

Pн3 =81102,51-14681,18=66421,32

Pн4 =66421,32-17911,05=48510,28

Pн5 =48510,28-21851,48=26658,80

Pн6 =26658,80-26658,80=0

Pk 6 = 5864,94+26658,8=32523,74

Розрахунок платежів позичальника по обслуговуванню боргу записали до таблиці 1.

Таблиця 1

Платежі по обслуговуванню боргу

Показники

Життєвий цикл проекту

0-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

Платежі по кредиту Pkt

32523,74

32523,74

32523,74

32523,74

32523,74

32523,74

Відсоток за користування кредитом Pkpt

22660

20489,98

17842,55

14612,69

10672,26

5864,94

Основний платіж по боргу Pбt

9863,74

12033,76

14681,18

17911,05

21851,48

26658,8

Неоплачена частина основного боргу Pнt

103000

93136,26

81102,51

66421,32

48510,28

26658,80

0

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com