У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Функціонування державних фінансів

Функціонування державних фінансів

Черкаська філія

Державна академія статистики, обліку та аудиту

Контрольна робота

З курсу «Фінанси»

Варіант 15

Роботу виконав:

Студент групи ЗОА – 3.1/06

Лапай Оксана

Володимирівна

Роботу перевірив:

Викладач

Черкаси 2008

Зміст ст

1. Функціонування державних фінансів:………………………………3

1.1. Державні доходи…………………………………………… 5

1.2. Державні видатки………………………………………… ….6

2. Фінансова політика. ЇЇ суть та складові…………………………… 8

3. Фінансове право:…………………………………………………… 10

3.1. Система фінансового права………………………………… 11

3.2. Фінансове право в системі права України………………… 14

Список використаної літератури

1. Функціонування державних фінансів

Фінанси виникли і тривалий час розвивалися як система мобілізації коштів, матеріальних і фінансових ресурсів для потреб правлячої еліти різних форм державних утворень і оборони певної території. Для зазначених цілей вводились різні форми податків, зборів і платежів. Використання їх не підлягало жодному контролю з боку населення, тому протягом майже шести століть під поняттям "фінанси" у свідомості людей відкладалися різноманітні форми зиску і несправедливого зменшення доходів населення.

Термін "фінанси" походить від латинського finantia, що означає обов'язкову сплату грошей. Вперше в теперішньому розумінні його почали застосовувати ще наприкінці XIII ст. в Італії. Він означав мобілізацію грошових засобів державою для виконання своїх функцій.

Державні фінанси — складова сфера фінансової системи, яка забезпечує фінансування загальнодержавних програм.

За економічним змістом державні фінанси — сукупність розподільчо-перерозподільчих відносин, що виникають у процесі формування та використання фінансових ресурсів держави, призначених для забезпечення виконання державою покладених на неї функцій і завдань. Суб'єктами вказаних фінансових відносин виступають держава, з одного боку, та юридичні особи й домогосподарства — з іншого. При цьому останні можуть виступати як платниками податків та інших обов'язкових платежів і зборів до бюджетів різних рівнів, так і розпорядниками бюджетних коштів, отриманих згідно з бюджетними призначеннями.

Державні фінанси характеризуються за двома напрямами:

1) ланками — які визначають форми фінансових відносні

2) рівнями — які розмежовують їх за органами влади й управління.

Система державних фінансів

Рівні  

Ланки

Загальнодержавні фінанси

Державний бюджет

Цільові державні фонди

Державний кредит

Фінанси підприємств державного

сектора

Місцеві фінанси

Місцеві бюджети

Цільові фонди місцевого самоврядування

Комунальний (муніципальний) кредит

Фінанси

комунальних

(муніципальних)

підприємств

1. Бюджетна система. її структура визначається Конституцією України та Бюджетним кодексом і залежить від форм державного устрою.

2. Цільові фонди держави призначені для фінансування певних потреб і видатків держави, які мають особливе значення для економічного і соціального розвитку суспільства. Специфіка цільових фондів полягає у їх цільовому призначенні та чітко визначених джерелах формування.

3. Державний кредит характеризує відносини, при яких держава виступає позичальником, а кредиторами — юридичні й фізичні особи цієї та інших країн, уряди інших країн, міжнародні організації та фінансові інститути.

4. Фінанси державного сектора економіки відображають відносини, що характеризують грошові потоки на підприємстві й відображають процеси формування, розподілу і перерозподілу його доходів.

Об'єктивні передумови функціонування державних фінансів визначаються необхідністю фінансування загальнонаціональних потреб:

1. Структурна перебудова економіки.

2. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека.

3. Національна оборона та правоохоронна діяльність.

4. Фундаментальні наукові дослідження.

5. Освіта та підготовка кадрів.

6. Охорона здоров'я.

7. Соціальний захист і соціальне забезпечення населення.

8. Інші суспільні потреби.

Сутність державних фінансів виражається через функції, які вони виконують:

1. Формування централізованих фондів грошових коштів. Знаходить своє відображення у державних доходах.

2. Використання державних доходів. Має практичне втілення у державних видатках.

3. Контроль за розподілом фінансових ресурсів. Зовнішньою формою прояву цієї функції є державний фінансовий контроль.

1.1. Державні доходи

Державні доходи — першооснова фінансового господарства держави. Державні доходи — грошові відносини з приводу розподілу та перерозподілу ВВП, пов'язані з формуванням фінансових фондів держави.

За матеріальним змістом державні доходи — сума коштів, що мобілізується державою для виконання своїх функцій

Система державних доходів

1.2. Державні видатки

Державні видатки — грошові відносини, що складаються при використанні централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави з метою фінансування витрат розширеного відтворення, задоволення інших суспільних потреб.

За матеріальним змістом державні видатки — сума коштів, що використовується державою в процесі здійснення її фінансової діяльності.

Завдання державних видатків — забезпечення раціонального розміщення та ефективного використання державних коштів.

Склад і напрями використання державних видатків визначаються характером функцій держави.

Система державних видатки

Держава для виконання властивих їй функцій повинна мати у своєму розпорядженні певну величину фінансових ресурсів, що створюються в її народногосподарському комплексі. 3 цією метою вона здійснює свою фінансову діяльність, законодавчо визначаючи форми мобілізації доходів і витрат для досягнення економічного і соціального прогресу в державі.

2. Фінансова політика її зміст і завдання

Фінансова політика визначається як:

1) політика держави та інших суб'єктів господарювання у сфері фінансів;

2) складова частина економічної політики держави (суб'єктів

економіки);

3) сукупність фінансових заходів (розподільчих і перерозподільчих), які здійснюються відповідними суб'єктами через фінансову систему.

Залежно від рівня економічної системи, розрізняють:

1) фінансову політику держави (макрорівень);

2) фінансову політику підприємства (мікро-рівень).

Зміст фінансової політики держави виражається в єдності її ланок. Ланки фінансової політики:

1. Розробка науковообґрунтованих концепцій розвитку фінансів.

2. Визначення основних напрямів використання фінансів, виходячи із необхідності вирішення економічних і соціальних завдань, що стоять на цей момент перед державою.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com