У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Валютні операції

Валютні операції

13.1. Основні умови, принципи та загальна характеристика валютних операцій Основні умови та принципи проведення валютних операцій юридичними і фізичними особами в Україні регламентує Декрет Кабінету Міністрів "Про валютне регулювання та валютний контроль" від 19.02.1993 р. Відповідно до нього суб'єкти валютних операцій розподіляються на дві категорії: резидентів і нерезидентів. Класифікація суб'єктів валютних операцій. Резиденти: - фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі і ті, що тимчасово перебувають за кордоном; - юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України; - дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств та організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності. Нерезиденти: - фізичні особи, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі й ті, що тимчасово перебувають на території України; - юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави; - розташовані на території України зарубіжні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва. Операції з іноземною валютою опосередковують уповноважені комерційні банки. Ці операції є об'єктами валютного регулювання. До валютних цінностей відносять: іноземну валюту, цінні папери в іноземній валюті, дорогоцінні метали (золото, срібло, платина), природне дорогоцінне каміння. Комерційні банки, котрі отримали ліцензію НБУ, можуть здійснювати такі операції з валютними цінностями: - ведення валютних рахунків клієнтів; - неторговельні операції. - встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками: - прямі кореспондентські відносини.; - через кореспондентські розрахунки уповноваженого банку; - операції за міжнародними торговельними розрахунками; - операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку; - операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку; - операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках; - валютні операції на міжнародних грошових ринках; - операції з монетарними металами на внутрішньому ринку; - операції з монетарними металами на міжнародному ринку. Види операцій із валютними цінностями Поточні валютні операції: - розрахунки за товари, роботи і послуги, за експорт й імпорт; - перекази, погашення короткострокових кредитів тощо. Операції, пов'язані з рухом капіталу: - прямі інвестиції, тобто вклади в статутний капітал підприємств; - портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів; - довгострокове кредитування тощо.

13.2. Валютне ліцензування комерційних банків Ліцензування валютних операцій здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і контролю" та "Порядку надання ліцензій" НБУ на право здійснення комерційними банками операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою № 243 правління НБУ від 27.09.1995р. Відповідно до цього Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій: - генеральна - надається комерційним банкам; - індивідуальна - резидентам України на відкриття рахунків в іноземних банках та для одержання кредитів в іноземній валюті від зарубіжних кредиторів. Ліцензію НБУ на право здійснення операцій із валютними цінностями можуть отримувати банки, які є юридичними особами, існують і здійснюють свої операції на території України не менше одного року; мають розмір статутного фонду та власних коштів у межах норм, які встановлює НБУ. Ці банки повинні забезпечити відповідність своїх установ технічним вимогам (наявність комп'ютерної техніки, обладнання спеціального операційного залу, додержання належної охорони та ін.), які необхідні для: - здійснення валютних операцій; - обслуговування валютних рахунків клієнтів; - встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками; - проведення кредитних операцій на міжнародних грошових ринках. Крім цього, банки повинні мати у своєму штаті фахівців, які відповідають певним кваліфікаційним вимогам (вища освіта, досвід практичної роботи, знання іноземної мови). При дотриманні банками усіх вимог у регіональне управління НБУ для отримання ліцензії подаються такі документи: - заява; - копія нотаріально завіреного статуту; - перелік операцій із валютними цінностями; - опис структури та підрозділів із переліком технічних засобів; - довідка про керівників банку, які здійснюють нагляд за валютними операціями, та безпосередніх виконавців і копії їх дипломів; - баланс та річний звіт установи банку; - письмове підтвердження трьох іноземних банків про згоду та встановлення кореспондентських відносин. Регіональне управління НБУ перевіряє комплектність документів та відповідність їх вимогам НБУ і в разі наявності дає рекомендацію на відповідний банк. Цю рекомендацію та повний пакет документів передають департаменту валютного регулювання НБУ в Управління валютного контролю та ліцензування. Документи передають на розгляд відповідної комісії, котра дає позитивну оцінку та визначає перелік операцій із валютними цінностями, які банк може здійснювати після одержання ліцензії. Ліцензія оформляється українською та англійською мовами та після затвердження її на засіданні Правління НБУ передається в канцелярію НБУ для реєстрації і передачі банку-заявнику (уповноваженому банкові). Індивідуальні ліцензії НБУ надає: - резидентам України на відкриття рахунків в іноземних банках, які чинні протягом одного року з дня підписання, але можуть бути продовжені шляхом перереєстрації; - резидентам України на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів; - банкам-резидентам для одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів - свідоцтва про реєстрацію.

13.3. Порядок відкриття і ведення валютних рахунків Відповідно до інструкції № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженої постановою НБУ від 04.02.1998 р. № 36, банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на: 1. Поточні - відкриваються підприємствам для проведення розрахунків у межах законодавства в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій. Поточними, торгівельними операціями в іноземній валюті є такі: - між юридичними особами-резидентами на території України, при наявності індивідуальної ліцензії НБУ; - між юридичними особами-нерезидентами та резидентами через резидентів-посередників відповідно до договорів; - інші розрахунки; - операції на міжбанківському валютному ринку України; - оплата товарів (робіт, послуг) із використанням чеків та пластикових карток. Поточними неторговельними операціями є такі: - виплата готівкової іноземної валюти за платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями; - здійснення обмінних операцій; - виплата валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам; - купівля платіжних документів у валюті фізичними особами; - виплата авторських гонорарів; - перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів та інших зустрічей; - оплата праці нерезидентів, які згідно з угодами працюють в Україні; - інші виплати та перекази. Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки відкривають за згодою головного підприємства і зараховують кошти у валюті за реалізовані цінності, а також перераховані головним підприємством (на оплату витрат на відрядження, забезпечення потреб транспортних засобів під час перебування за межами України, на оплату праці працівників-нерезидентів, на придбання для власних потреб обладнання, меблів, тощо за контрактами з нерезидентами) чи придбані на міжбанківському валютному ринку України. Виручка (виторг) або залишок після зарахування коштів на поточний рахунок відокремленого підприємства перераховується на поточний рахунок особи-резидента у повному обсязі. 2. Розподільчі - призначені для попереднього зарахування коштів в іноземній валюті, що надійшли на адресу юридичної особи-резидента, згідно з законодавством використання такого виду рахунка. Використання розподільчого банківського рахунка РОЗПОДІЛЬЧИЙ РАХУНОК Кошти підлягають продажу у повному обсязі на МВРУ - Поточний рахунок. Кошти не підлягають продажу у повному обсязі на МВРУ - За дорученням резидента-власника згідно з дорученням резидента. Режим відкриття розподільчого та поточного рахунка для юридичних осіб-резидентів і фізичних осіб-резидентів без створення юридичної особи однакові. 3. Кредитні - відкриваються уповноваженим банком у встановленому порядку на договірній основі юридичним особам-резидентам - підприємцям та юридичним особам-нерезидентам банківським установам для обліку кредитів, які надані шляхом оплати розрахункових документів або шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди, незалежно від наявності поточного рахунка позичальника в даній установі банку. 4. Депозитні - відкриваються уповноваженим банком фізичним і юридичним особам (резидентам і нерезидентам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та банком на визначений у договорі строк.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com