У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

1860_ аналіз інвестиційних проектів

Контрольна робота

Завдання додаються

Номер студента в журналі 14

на 7.12.2006

5 стр Опис виробничої ситуації

На підприємстві, що має диверсифікований характер діяльності, розглядається доцільність здійснення масштабного проекту реконструкції одного з напрямків його діяльності. Сутність проекту полягає в переорієнтації діяльності підприємства на виробництво нового виду продукції, що за маркетинговим прогнозом буде мати значний ринковий попит. Прогнозовані необхідні інвестиційні витрати та очікувані операційні результати проекту за роками діяльності наведені в таблиці. Норма доходу на капітал – 22%.

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

9-й рік

10-й рік

-20

-15

-10

10

20

20

20

20

10

15

Визначити:

1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту.

2. Розрахувати показник абсолютного і відносного ефекту проекту та період окупності капіталу без врахування фактору часу.

3. Визначити дисконтова ні грошові потоки проекту.

4. Визначити показники: чистої теперішньої вартості проекту (NPV), індексу рентабельності капіталу проекту (PI) та показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP).

5. Розробити графік дисконтова них грошових потоків проекту (фінансовий профіль проекту) за роками та наростаючим підсумком.

6. Зробити висновки про рівень ефективності проекту відносно 10 років його реалізації та того, що дало виконання даної роботи студенту.

Розв’язання.

На рис. 1 зображено графік номінальних грошових потоків проекту.

Рис. 1. Графік номінальних грошових потоків проекту, млн. грн.

Показник абсолютного ефекту проекту:

млн. грн.

де Д – номінальні доходи по проекту, млн. грн.;

В – номінальні витрати по проекту, млн. грн.

Показник відносного ефекту проекту

Період окупності капіталу без врахування фактору часу

років

де Тпр – кількість років, що пройшла до позитивного грошового потоку по проекту;

В – загальні витрати по проекту, млн. грн.;

Прср – середньорічний доход за період отримання позитивного грошового потоку, млн. грн.

Дисконтовані грошові потоки проекту

Для його розрахунку застосуємо метод дисконтування. Функція дисконтування дає можливість визначити дійсну вартість суми, якщо відомі її величина в майбутньому за даний період накопичення і процентна ставка. Поточна вартість майбутніх сум розраховується за формулою:

PV – поточна вартість;

S – відома сума в майбутньому;

і – процентна ставка;

n – число періодів нарахування відсотків.

Результати розрахунків наведені в таблиці 1

Рік реалізації проекту

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

9-й рік

10-й рік

Приведений грошовий потік, млн. грн.

-16,4

-10,1

-5,5

4,5

7,4

6,1

5,0

4,1

1,7

2,1

Накопичений приведений грошовий потік, млн. грн.

-16,4

-26,5

-32

-27,5

-20,1

-14

-9

-4,9

-3,2

-1,1

Чиста теперішня вартість проекту

NPV=ПД-ПВ=(4,5+7,4+6,1+5,0+4,1+1,7+2,1)-(16,4+10,1+5,5)=30,9-32=-1,1 млн. грн.

де ПД – приведені доходи по проекту, млн. грн.;

ПВ – приведені витрати по проекту, млн. грн.

Індекс рентабельності капіталу проекту

Показує величину приросту активів від реалізації проекту на одиницю інвестицій (тобто величину чистого приведеного доходу, одержувану на одиницю витрат по проекту).

РІ = NPV /ПВ * 100% =-1,1/32=3,4%

Однак, так як проект виявився збитковим, то даний показник втрачає економічний сенс.

Показник дисконтованого періоду окупності проекту

Цей показник неможливо розрахувати, так як окупність протягом терміну реалізації проекту не відбулася – проект збитковий.

Графіки дисконтованих грошових потоків проекту за роками на наростаючим підсумком наведені на рис. 2, 3.

Рис. 2. Фінансовий профіль проекту по рокам (дисконтованого грошового потоку), млн. грн.

Рис. 3. Фінансовий профіль проекту наростаючи підсумком по рокам (дисконтованого грошового потоку), млн. грн.

Висновки.

Розрахунки по номінальному грошовому потоку показали, що в результаті реалізації даного проекту передбачується отримати прибуток 70 млн. грн. при рівні рентабельності 156%, передбачуваний термін окупності – 5,7 років. Отже, проект є прибутковим і рекомендується до впровадження.

Однак, розрахунки приведеного грошового потоку змінили картину. Врахування часу змінює поточну вартість майбутніх доходів та витрат. Застосування методу дисконтування виявило, що даний проект є збитковим (-1,1 млн. грн.), тому індекс рентабельності капіталу проекту має від’ємне значення (-3,4%), а термін окупності не відбувся. Тому, узагальнений висновок по даному проекту негативний, тобто проект не рекомендований до впровадження.

Дана робота дозволила нам порівняти два методи розрахунку – з врахуванням часу та без нього. Ми зробили висновки, що так як гроші знецінюються з часом, то всі інвестиційні рішення обов’язково необхідно приймати із врахуванням цього явища, тобто застосовувати функцію дисконтування.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com