У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Дослідження стандартних фінансових показників ефективності підприємницького проекту

Дослідження стандартних фінансових показників ефективності підприємницького проекту

Практичне завдання

Розрахунково-аналітична робота на тему «Дослідження стандартних фінансових показників ефективності підприємницького проекту»

Норма доходу на капітал – 12%.

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

9-й рік

10-й рік

20

30

20

20

30

40

30

20

20

30

Визначити:

1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту;

2. Розрахувати показник абсолютного і відносного ефекту проекту та період окупності капіталу без врахування фактору часу;

3. Визначити дисконтовані грошові потоки проекту;

4. Розробити графік дисконтованих грошових потоків проекту (фінансового графіку проекту);

5. Визначити показник чистої теперішньої вартості проекту (NPV),

6. Визначити показник індексу рентабельності капіталу проекту (PI);

7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP);

8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА);

9. Розробити фінансовий профіль проекту наростаючими підсумками;

10. Дослідити залежність показників NPV та PI від норми доходу на капітал, побудувати відповідні графіки;

11. На підставі графіків визначити показник внутрішньої норми доходності проекту (IRR);

12. Зробити висновки про рівень ефективності проекту відносно 10 років його реалізації та того, що дало виконання даної роботи студенту;

Розв’язання.

На рис. 1 зображено графік номінальних грошових потоків проекту.

Рис. 1. Графік номінальних грошових потоків проекту, млн. грн.

Показник абсолютного ефекту проекту:

де Д – номінальні доходи по проекту, млн. грн.;

В – номінальні витрати по проекту, млн. грн.

Показник відносного ефекту проекту

Період окупності капіталу без врахування фактору часу

років

де Тпр – кількість років, що пройшла до позитивного грошового потоку по проекту;

В – загальні витрати по проекту, млн. грн.;

Прср – середньорічний доход за період отримання позитивного грошового потоку, млн. грн.

Дисконтовані грошові потоки проекту

Для його розрахунку застосуємо метод дисконтування. Функція дисконтування дає можливість визначити дійсну вартість суми, якщо відомі її величина в майбутньому за даний період накопичення і процентна ставка. Поточна вартість майбутніх сум розраховується за формулою:

PV – поточна вартість;

S – відома сума в майбутньому;

і – процентна ставка;

n – число періодів нарахування відсотків.

Результати розрахунків наведені в таблиці 1

Рік реалізації проекту

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

9-й рік

10-й рік

Приведений грошовий потік, млн. грн.

-17,8

-24

-21,3

12,8

17,1

20,4

22,5

20

14,4

6,4

Накопичений приведений грошовий потік, млн. грн.

-17,8

-41,8

-63,1

-50,3

-33,2

-12,8

9,7

29,7

44,1

50,5

Графіки дисконтованих грошових потоків проекту за роками на наростаючим підсумком наведені на рис. 2, 3.

Рис. 2. Фінансовий профіль проекту по рокам (дисконтованого грошового потоку), млн. грн.

Рис. 3. Фінансовий профіль проекту наростаючи підсумком по рокам (дисконтованого грошового потоку), млн. грн.

Чиста теперішня вартість проекту

NPV=ПД-ПВ=(12,8+17,1+20,4+22,5+20+14,4+6,4)-(17,8+24+21,3)=113,6 – 63,1 = 50,5 млн. грн.

де ПД – приведені доходи по проекту, млн. грн.;

ПВ – приведені витрати по проекту, млн. грн.

Індекс рентабельності капіталу проекту

Показує величину приросту активів від реалізації проекту на одиницю інвестицій (тобто величину чистого приведеного доходу, одержувану на одиницю витрат по проекту).

РІ = NPV /ПВ * 100% =50,5/63,1×100=80%

Дані розрахунки показують, що проект прибутковий

Показник дисконтованого періоду окупності проекту

Цей показник неможливо розрахувати, так як окупність протягом терміну реалізації проекту не відбулася – проект збитковий.

Висновки.

Розрахунки по номінальному грошовому потоку показали, що в результаті реалізації даного проекту передбачується отримати прибуток 70 млн. грн. при рівні рентабельності 156%, передбачуваний термін окупності – 5,7 років. Отже, проект є прибутковим і рекомендується до впровадження.

Однак, розрахунки приведеного грошового потоку змінили картину. Врахування часу змінює поточну вартість майбутніх доходів та витрат. Застосування методу дисконтування виявило, що даний проект є збитковим (-1,1 млн. грн.), тому індекс рентабельності капіталу проекту має від’ємне значення (-3,4%), а термін окупності не відбувся. Тому, узагальнений висновок по даному проекту негативний, тобто проект не рекомендований до впровадження.

Дана робота дозволила нам порівняти два методи розрахунку – з врахуванням часу та без нього. Ми зробили висновки, що так як гроші знецінюються з часом, то всі інвестиційні рішення обов’язково необхідно приймати із врахуванням цього явища, тобто застосовувати функцію дисконтування.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com