У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Роботодавець як суб\'єкт трудового права

Роботодавець як суб\'єкт трудового права

Національна академія Служби безпеки України

Інститут захисту інформації з обмеженим доступом

Конторльна робота

на тему:

«Роботодавець як суб'єкт трудового права.»

Студент групи

І-071z

Заочної форми навчання

Виконав:

Лендєл Іван Віталійович

Київ-2011

Зміст

Вступ

1. Права та обов'язки роботодавця у трудових відносинах.

2.Види трудового договору та його складання.

3.Контрактнa форма трудового договору.

4.Переведення на іншу роботу працівників суб'єкта підприємницької діяльності.

5. Підстави для розірвання трудового договору.

Висновки

Використана література

Вступ

Трудови́й догові́р — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру, занять, місця проживання не допускається.Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть встановлюватись законодавством України.

Роботодавець - фізична або юридична особа (організація), що вступило в трудові відносини з працівником. У випадках, встановлених федеральними законами, як роботодавця може виступати інший суб'єкт, наділений правом укладати трудові договори.

Роботодавець повинен мати работодательской правосуб'єктністю, яка полягає в можливості укладати від свого імені трудові договори з працівниками і виконувати їх умови. Зміст цієї правосуб'єктності визначається статутом роботодавця - організації або ж положенням про нього, а тому, є спеціальною.

Моментом виникнення даної правосуб'єктності у роботодавців - юридичних осіб є їх реєстрація, а також затвердження штатної чисельності працівників та освіта фонду оплати праці. У бюджетних установ (організацій) правосуб'єктність виникає з моменту затвердження штатного розкладу і відкриття у банку рахунку оплати праці. За зобов'язаннями установ, що фінансуються повністю або частково власником (засновником), що випливають з трудових відносин, додаткову відповідальність несе власник (засновник) у встановленому законом порядку.

Філія юридичної особи також може бути суб'єктом трудових правовідносин, але тільки в тому випадку, якщо головна організація наділила його правом укладати трудові договори.

1.Права та обов'язки роботодавця утрудових відносинах

Права та обов'язки роботодавця утрудових відносинах здійснюються: фізичною особою, що є роботодавцем; органами управління юридичної особи (організації) або уповноваженими ними особами (адміністрацією).

Зміст трудових правовідносин становлять права і обов'язки їх учасників.

Основне право працівника - право на надання йому роботи, обумовленої трудовим договором. Працівник також має право на укладення, зміна і розірвання трудового договору у встановленому законом порядку.

Роботодавець зобов'язаний надати йому робоче місце, що відповідає умовам, передбаченим державними стандартами організації і безпеки праці і колективним договором, а також своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату відповідно до кваліфікації працівника, складністю праці, кількістю і якістю виконаної роботи.

Працівник має право на відпочинок, забезпечуваний встановленням нормальної тривалості робочого часу, скороченого робочого часу для окремих професій і категорій працівників, наданням щотижневих вихідних днів, неробочих святкових днів, оплачуваних щорічних відпусток. Він може вимагати надання повної достовірної інформації про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці. Працівник наділений правом на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення своєї кваліфікації у встановленому законом порядку.

Для захисту своїх трудових прав і законних інтересів громадяни мають право на об'єднання, включаючи право на створення професійних спілок та вступ до них. Працівники можуть брати участь в управлінні організацією у формах, передбачених законодавствомі колективними договорами. Вони мають право на ведення колективних переговорів і укладення колективних договорів та угод через своїх представників, а також на інформацію про виконання колективного договору, угод.

Громадянам гарантується захист їх трудових прав, свобод і законних інтересів всіма не забороненими законом способами, що передбачає дозвіл індивідуальних і колективних трудових спорів, включаючи право на страйк, у законному порядку, а також відшкодування шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, та компенсацію моральної шкоди.

Працівнику гарантується обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених законами.

Працівник зобов'язаний:

- Сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на нього трудовим договором;

- Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку організації і трудову дисципліну;

- Виконувати встановлені норми праці;

- Дотримуватися вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці;

- Дбайливо ставитися до майна роботодавця і інших працівників;

- Негайно повідомити роботодавцю або безпосередньому керівникові про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю і здоров'ю людей, збереження майна роботодавця.

Відповідно до трудового кодексу роботодавець має право укладати, змінювати і розривати трудові договори з працівниками, а також вимагати від працівників виконання ними трудових обов'язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця та інших працівників, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку організації. Він також наділений можливістю вести колективні переговориі укладати колективні договори.

Роботодавець може заохочувати працівників за сумлінну ефективну працю і залучати працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності у встановленому законом порядку.

Для управління трудовим процесом роботодавець має право приймати локальні нормативні акти.

Роботодавці також можуть створювати свої об'єднання роботодавців з метою представництва і захисту своїх інтересів та вступати до них.

Обов'язки роботодавця в основному кореспондують прав працівника. Роботодавець зобов'язаний:

- Дотримуватися законів і інші нормативні правові акти, локальні нормативні акти, умови колективного договору, угод і трудових договорів;

- Надавати працівникам роботу, обумовлену трудовим договором;

- Забезпечувати безпеку праці та умови, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці;

- Забезпечувати працівників обладнанням, інструментами, технічною документацією та іншими засобами, необхідними для виконання ними трудових обов'язків;

- Забезпечувати працівникам рівну оплату за працю рівної цінності і виплачувати в повному розмірі належну працівникам заробітну плату у строки, встановлені трудовим законодавством;

- Вести колективні переговори, а також укладати колективний договір;

- Надавати представникам працівників повну і достовірну інформацію, необхідну для укладення колективного договору, угоди і контролю за їх виконанням;

[1] 2 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com