У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Дослідження використання інформаційних систем в маркетинговій діяльності

Дослідження використання інформаційних систем в маркетинговій діяльності

Тімошниченко Н.А.

Магістр

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

Дослідження використання інформаційних систем в маркетинговій діяльності

В процесі розробки, реалізації та коригування маркетингової стратегії підприємства використовують значні обсяги інформації, ефективне використання якої можливе тільки в умовах створення системи маркетингової інформації. Крім того, інноваційна діяльність безпосередньо пов’язана зі значними обсягами науково-технічної, економічної та маркетингової інформації.

В таких умовах особливого значення набувають проблеми підготовки кваліфікованих фахівців в області маркетингової діяльності, здатних працювати в умовах розвитку інформатизації – насичення виробництва і невиробничої сфери всезростаючими потоками інформації і керування ними. У бізнесі і маркетингу як ні в якій іншій сфері визначальними є проблеми, пов'язані зі збором, збереженням, пошуком, переробкою, перетворенням, поширенням і використанням інформації.

Маркетинг – один з секторів використання інформаційних технологій, що найбільш інтенсивно розвиваються, оскільки автоматизація інформаційних процесів у цій області в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин є стратегічним чинником конкуренції.

Лише сучасні інформаційні технології дозволяють практично миттєво підключатися до будь-яких електронних масивів, одержувати всю необхідну інформацію і використовувати її для аналізу, прогнозування, прийняття управлінських рішень у сфері бізнесу, комерції, маркетингу.

Аналіз останніх досліджень. Сучасний стан справ у сфері інформаційних технологій на підприємствах України відзначається невизначеністю й має широкий спектр проблем [1; 2; 3]. Це пов’язано з безупинним збільшенням обсягу технологічних пропозицій, що вимагають високих інвестицій і посилення залежності від зовнішніх послуг. При реалізації процесів управління і господарської діяльності функція інформаційних технологій перестала бути допоміжною, перетворившись на найважливішу складову частину продукту або виробничих потужностей [1].

На сьогоднішній день у нашій країні недостатньо теоретичних робіт у сфері інформатизації підприємницької діяльності, а практично реалізованих систем автоматизації маркетингу ще менше. Це є наслідком нашого відставання від світового рівня в розвитку техніки, інструментального і програмного забезпечення, тим більше в сфері ринкової інформаційної інфраструктури. Тому виникає необхідність у систематизації знань, що стосується даної науково-практичної області, а також у розвитку методичного аспекту процесу створення і практики використання нових інформаційних технологій у маркетинговій діяльності.

Метою статті є викладення результатів досліджень особливостей формування інформаційних систем маркетингу (ІСМ). Розглядаються питання інформаційного забезпечення ІСМ.

Інформаційна система маркетингу – це сукупність інформаційних, технічних, програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз і банків даних, методів і процедур, інженерно-технічного персоналу, що реалізують функцію збору, передачі, обробки, аналізу, прогнозування і накопичення інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень у маркетингу.

Головна мета функціонування ІСМ – підвищення якості маркетингу, забезпечення фахівців необхідною інформацією для прийняття маркетингових рішень. Результат функціонування ІСМ – доведення до кожного користувача (керівника, фахівця) інформації, що по змісту, часу представлення і методам відображення дає можливість ефективно виконувати функції і процедури керування. Це зумовлює визначені вимоги до формування баз даних, встановлення актуальності і цінності інформації, формам передачі, методам аґрегування з мінімальними витратами на технологію перетворення даних.

Удосконалювання інформаційних технологій надає користувачам будь-яке сполучення централізації і децентралізації виконання операцій, яке залежить від призначення, структури і просторового розміщення автоматизованих об'єктів, інтенсивності надходження й обсягів оброблюваної інформації, режимів обробки і програмного середовища, функцій користувачів і організації їх діяльності.

Ефективне використання маркетингової інформації можливе тільки за умови формування інформаційної системи маркетингу, необхідність формування якої пов’язана з сучасною концепцією маркетингу. На цей час приділяється багато уваги автоматизації діяльності підприємств, але систем, які врахували б потреби саме маркетингу практично не існує. Саме цьому питанню підприємствам, які намагаються автоматизувати свою діяльність треба приділити найбільшу увагу.

Список використаної літератури

1. Яковенко С.І. Реінженіринг бізнес процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №9 (39). – С. 118-130.

2. Яковенко С.І. Технополісна стратегія інноваційного розвитку промисловості столиці України // Тези доповідей учасників конференції „Промисловості міста інноваційний шлях розвитку” – К.: ТОВ „ДІА”, 2003.

3. Виноградов О.А. Застосування інформаційних технологій у забезпеченні маркетингу інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №10 (52). – С. 45-52.

Назва реферату: Дослідження використання інформаційних систем в маркетинговій діяльності
Розділ: Маркетинг
Опубліковано: 2011-11-29 17:43:24
Прочитано: 329 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com