У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Електричні генератори постійного струму

Електричні генератори постійного струму

БУДОВА І ПРИНЦИП ДІЇ ГЕНЕРАТОРА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Генератори постійного струму застосовують як збудники синхронних генераторів, у зарядних пристроях, на автомобілях і т. ін.

Основними частинами генератора (рис. 1) є станина 1, осердя по­люсів 8, обмотка полюсів (обмотка збудження) 7, якір 5 (осердя з об­моткою), колектор 2, підшипникові щити З і 9 (передній і задній), траверса 4 з щіткотримачами та щітками. На валу якоря закріплено вентилятор б. Станина 1— це литий або зварений циліндр, виготов­лений з чавуну або сталі з високою магнітною провідністю. Вона е магнітопроводом, а також основою для кріплення головних і додатко­вих полюсів, підшипникових щитів, вивідних затискачів на клемному щитку.

Підшипникові щити 3 і 9 прикріплюють болтами до торців станини. На підшипниках, вставлених в отвори щитів, обертається вал якоря. Якір 5 складається з осердя, обмотки і колектора. Осердя якоря — ротора це стальний циліндр, складений з окремих штампованих листів електротехнічної сталі, ізольованих один від одного для зменшення вихрових струмів. На поверхні осердя є пази, в які вкладають об­мотку якоря.

Колектор (рис. 2) складається з окремих пластин 4 клиновидної форми, виготовлених з міді. Вони ізольовані одна від одної слюдою. До кожної колекторної пластини прикріплюють відводи від обмотки якоря. Осердя якоря з обмоткою і колектором закріплюють на валу ротора, ізолюючи їх від вала.

Щіткотримач із щіткою показано на рис. 3. Щітка 3 — це вугля­но-графітова, графітова, мідно-графітова прямокутна призма. Кожна щітка має свої технічні характеристики: твердість, допустиму густи­ну струму і т. ін. їх добирають, виходячи з потужності генератора, швидкості обертання якоря і т. ін. Щітка притискається до колектора пружиною 2. Щіткотримач 4 через хомутик з'єднується з пальцем щіткової траверси, яка кріпиться на одному з підшипникових щитків. Щіткотримач із щітками призначено для знімання струму з колектора генератора і подавання його до споживача.

Принцип дії генератора постійного струму ґрунтується на законах електромагнітної індукції та електромагнітних сил.

У провіднику, що рухається в магнітному полі генератора, постій­ний струм виникнути не може. Постійна е. р. с. і струм можуть створю­ватися тільки випрямленням змінної е. р. с., що виникає в обмотці генератора змінного струму. До пластин колектора (рис. 4) приєд­нують кінці витка abed. Щітки на колекторі встановлені нерухомо так, щоб вони при обертанні витка з півкільцями переходили з одного півкільця на друге, коли індукована е. р. с. у витку дорівнює нулю. Як видно з рис. 4, а, щітка А завжди в контакті з тим півкільцем, провід від якого проходить під північним полюсом, а щітка В —

Рис. 1. генератор постійного струму в розібраному вигляді

б

а

Рис. 4. Схема роботи машин постійного струму:

а – схема генератора; б – випрямлений пульсуючий струм

Рис. 5. Секція обмотки якоря:

1 – активні провідники, що лежать у пазах; 2 – задня лобова частина; 3 – передня лобова частина; 4 – колекторні пластинки;

з тим, провід від якого проходить під південним полюсом. Тому в зов­нішньому колі струм проходить в одному напрямі — від щітки А до В. Графік випрямленого струму показано на рис. 4, б. Як видно з рисунка, випрямлений струм є пульсуючим, тобто значення е. р. с. і струму збільшуються від нуля до максимуму і знову спадають до ну­ля. Для зменшення пульсації е. р. с. і струму на роторі збільшують кількості витків (які зсунуті між собою під певним кутом) і відповід­но колекторних пластин, до яких приєднують кінці витків.

Розглянемо найпростіші якірні обмотки машин постійного струму.

У машинах постійного струму найчастіше застосовують петльові й хвильові обмотки. Секція (рис. 5) — це частина обмотки якоря, що складається з одного або кількох витків і міститься між двома колек­торними пластинами. Активні сторони секції розміщують одну від одної на відстані полюсного кроку т. Секції старанно ізолюють і про­сочують ізоляційним лаком. Перед укладанням обмотки пази якоря також ізолюють. Укладання обмотки в пази якоря показано на рис. 6. Укладену обмотку закріплюють у пазах дерев'яними клина­ми. Кінці секцій припаюють до виступів колекторних пластин, які на­зивають півниками. На лобові частини обмотки для закріплення останніх накладають бандажі.

Рис. 7. Петльова обмотка

Рис. 6. Укладання обмотки в пази

Обмотка має відповідати таким вимогам: бути замкненою і роз­поділеною щітками на парне число ділянок однакової довжини: е. р. с., які індукуються в усіх провідниках однієї ділянки, повинні дода­ватися: е. р. с. сусідніх ділянок мають бути однакові й напрямлені одна проти одної так, щоб сумарна е. р. с. дорівнювала нулю і не утворювалися зрівняльні струми.

Для наочності розглянемо дві секції петльової (паралельної) об­мотки (рис. 7). Активні провідники 1 і 2 перебувають під північним полюсом, а 3 і 4 — під південним. Тому індуковані е. р. с. у провід­никах 1 і 2, 3 і 4 напрямлені протилежно. Щоб е. р. с. усіх чотирьох провідників можна було скласти, треба з'єднати кінець першої секції з початком другої, кінець другої — з початком наступної і т. ін., рухаючись петлеподібно. Звідси і назва — петльова обмотка. Кінці секцій приєднують до сусідніх колекторних пластин. Для виготовлен­ня обмотки треба знати такі дані: у1 — перший частковий крок, відстань між початком і кінцем секції, тобто ширину секції; у2 — другий частковий крок, відстань між кінцем однієї секції і початком наступної; у — результуючий крок, відстань між початками двох сек­цій, що йдуть одна за одною (усі кроки якірної обмотки вимірюються числом пазів барабана); ук — крок обмотки по колектору, відстань між початком і кінцем секції по колектору, що вимірюється числом пропущених ізоляційних прошарків.

Розрахункові формули для простої петльової (паралельної) обмот­ки такі:

у = у1 – у2; (1)

ук = 1. (2)

Оскільки число активних сторін обмотки завжди в два рази біль­ше від числа колекторних пластин, то для рівномірного пересування

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com