У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття, зміст і види трудового договору

Сторінка 6

Рішення

Згідно ст.24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти) як житлові будинки і прибудинкові території.

Власник кафе порушує цю норму Закону і попередження управління споживчого ринку не є порушенням його прав.

Завдання 91

Пенсіонерка Боброва уклала з Іванчуком договір купівлі-продажу житлового будинку з умовою довічного утримання продавця. За цим договором Боброва передала Іванчуку у власність житловий будинок, що їй належав, а Іванчук зобов'язався надавати Бобровій до кінця її життя матеріальну допомогу в натурі – ізольовану кімнату для проживання, їжу, догляд і необхідну допомогу. Однак через рік Іванчук тяжко захворів і довгий час знаходився на лікуванні в лікарні. Після повернення з лікарні він отримав інвалідність ІІ групи. У зв'язку з тим, що Іванчук практично майже припинив надавати Бобровій матеріальну допомогу, вона звернулася до суду з позовом про розірвання договору і про повернення їй житлового будинку.

На яких підставах може бути розірваний договір купівлі-продажу житлового будинку з умовою довічного утримання продавця? Чи підлягає задоволенню позов Бобрової?

Рішення

Згідно ЦКУ гл. 57 ст.755 п.1 Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за рішенням суду на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини.

Згідно ст. 756.ЦКУ про правові наслідки розірвання договору довічного утримання(догляду) :

1.У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов'язків за договором, відчужувач набуває право власності на майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення. У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання та (або) догляд відчужувача, не підлягають поверненню. 2. У разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов'язки за договором.

Позов Бобрової підлягає задоволенню повністю або частково залежно від обставин справи.

Завдання 101

Телєгін здав квиток у касу аеропорту, оскільки літак, на якому він повинен був летіти з Новосибірська в Москву затримався на шість годин і він уже не встигав зробити пересадження на рейс Москва – Анталія в Шереметьєво-1, у якому було заброньовано для нього місце. При цьому він зажадав відшкодувати не тільки вартість квитка, але заплатити й штраф, передбачений у транспортному уставі, а також вартість туристичної путівки в Анталію, купленої в турагентстві “Пегас”, і відшкодувати моральні збитки. Аерофлот відмовився платити, мотивуючи це тим, що затримка вильоту відбулася через страйк заправників палива, а не з вини адміністрації аеропорту.

Чи підлягає задоволенню вимога пасажира Телєгіна? Чи зміниться рішення завдання, якби затримка відбулася через відсутність палива або технічної несправності літака?

Рішення

Рішення Згідно ст.10.п.6 Закону України про захист прав споживачів виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.

Під непереборною силою розуміють зовнішні та надзвичайні події, яких не було під час підписання цього договору, що виникли незалежно від волі Сторін, виникненню та дії яких Сторони не могли протидіяти заходами та засобами, застосування яких слушно вимагати та очікувати від сторони, яка підпала під дію непереборної сили. Непереборною силою визнаються, але не обмежуються ними наступні події: землетруси, повені, пожежі, епідемії, аварії на транспорті, бойові події, війни, страйки, громадянські безпорядки, втручання влади, ембарго.

Також ст.1209 п.2 Цивільного кодексу України звільняє виконавця робіт (послуг) від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили .

В цьому випадку Аерофлот не несе відповідальності перед споживачем.

У випадку, якщо затримка відбулася через відсутність палива або технічної несправності літака:

Відповідно ст.1209 ЦКУ продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі внаслідок конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків товарів, робіт (послуг), а також недостовірної або недостатньої інформації про них. Згідно Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу п.14.2. якщо перевізник анулює чи не виконує рейс у розумні строки за розкладом або не надасть раніше підтверджене бронювання, не зупиниться в узгодженому місці зупинки або місці призначення пасажира, або вчинить так, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який він має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що й попередній рейс, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами, сума, що повертається пасажиру, повинна дорівнювати такому розміру:- якщо жодна частина квитка не була використана - сумі, що дорівнює розміру оплаченої суми за квиток;- якщо була використана будь-яка частина квитка - сумі, що дорівнює різниці між оплаченою сумою за квиток і сумою за використану частину квитка. Це не суперечить Закону про захист прав споживачів ст.23.п.11 відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів: порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги - у розмірі ста відсотків вартості виконаної роботи (наданої послуги).Таким чином Телєгін має право на отримання компенсації в розмірі 100% вартості квитка.

Список використаної літератури

1. Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. — К.: Олан, 2002.

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року (редакція від 24.02.2011 року)

3. Конституція України від 28 червня 1996 року (редакція від 04.02.2011 року).

4. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савченко. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

5. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Консум, 1998.

6. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2000. 7. http://zakon.rada.gov.ua/

Назва реферату: Поняття, зміст і види трудового договору
Розділ: Законодавство і право
Опубліковано: 2011-11-28 21:22:02
Прочитано: 46696 раз

1 2 3 4 5 [6]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com