У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття, зміст і види трудового договору

Сторінка 4

8. підстави, передбачені контрактом.

Для деяких категорій працівників статтями 37, 41 КЗпП встановлені додаткові підстави їхнього звільнення з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу.

Висновки

Право громадян України на працю гарантується Конституцією України та кодексом Законів про працю України .

Також право громадян на працю реалізується шляхом укладення трудового договору між працівником та директором підприємства, установи або з фізичною особою. Трудовий договір є основним інститутом в системі трудового права .

У застосуванні трудового договору найбільше проявляється основна функція трудового права - охорона трудових прав найманих працівників від надмірної експлуатації з боку власників установ та підприємств та належне виконання обов'язків найманими працівниками .

Всі наймані працівники мають однаковий статус і будь-який власник зобов’язаний додержуватись всіх правил і гарантів щодо них, передбачених законодавством про працю.

І. Рішення задач.

Завдання 1

Христенко звернувся до директора підприємства з проханням про прийняття на роботу інженером. Директор запропонував взяти у відділі кадрів листок по обліку кадрів, заповнити його і разом з іншими документами і заявою принести до нього. Поки Христенко виконував цю вказівку директора, останній зателефонував на попереднє місце роботи Христенко і з'ясував, що Христенко є членом Комуністичної партії України, активно веде партійну роботу, двічі при підготовці колективного договору організовував страйки, входив до складу страйкового комітету. Отримавши такі відомості про Христенка, директор відмовив йому у прийнятті на роботу.

Чи законні такі дії директора? Які передбачені законодавством гарантії при прийнятті на роботу працівників?

Рішення

Ситуація, що аналізується, врегульована нормами Кодексу законів про працю України а саме ст.2-1. Рівність трудових прав громадян України, в якій йдеться про те, що Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. А також ст.43.Конституції України, яка говорить про те, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Дії Христенко узгоджені зг ст. 44. Конституції України: Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. І не можуть бути причиною відмови у прийнятті на роботу.Ст. 22. Кодексу законів про працю України забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається. Таким чином відмова директора є незаконною.

Завдання 11

Слюсар-інструментальник Гринько у зв’язку з виробничою необхідністю був переведений на один місяць слюсарем-ремонтником. З таким переведенням Гринько не погодився, а тому прийшов на своє постійне місце роботи, але до роботи не був допущений. Керівник вважав, що Гринько повинен працювати слюсарем-ремонтником. Гринько пішов додому, а наступного дня за згодою профкому, його було звільнено з роботи за прогул. Він звернувся до районного суду з позовом про поновлення його на роботі, бо вважав, що перевести на іншу роботу можна тільки за згодою робітника.

Що таке прогул? Чи має право керівник не допускати Гринька до роботи? Як повинен вирішити цю справу суд? РішенняЗгідно ст 32. Кодексу законів про працю України переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника. Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я. У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 Кодексу.Прогулом визнається відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин безупинно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин. Оскільки Гринько не мав поважної причини покинути роботу, його дії визнаються прогулом. Згідно ст.40 п.4 Кодексу законів про працю України звільнення працівника за прогул є законним і керівник має право не допускати Гринько до роботи. Суд винесе рішення на користь роботодавця.

Завдання 21

Акціонер закритого акціонерного товариства “Омега” продав належні йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що установчим договором про заснування товариства, була передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються.

Яке рішення має винести суд? Обґрунтуйте свою відповідь. У чому полягає різниця у правовому статусі (правах та обов’язках) акціонерів відкритого АТ і закритого АТ? Рішення Згідно Закону України Про акціонерні товариства ст.7 п.4 Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства та саме товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства. Якщо інше не передбачено статутом товариства, повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Якщо акціонери приватного акціонерного товариства та/або товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені товариству та його акціонерам. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства та/або саме товариство, якщо статутом товариства передбачено переважне право на придбання акцій товариством, має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій. В даному випадку акціонер приватного акціонерного товариства “Омега” не повідомив засновникам товариства про свої наміри. Суд винесе рішення про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій і ухвалить рішення користь позивача.Різниця між публічним АТ і приватним АТ в тому, що згідно ст.7 п.1 Закону України Про акціонерні товариства акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

1 2 3 [4] 5 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com