У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сучасний першокурсник: особливості його адаптації у вузі

Сучасний першокурсник: особливості його адаптації у вузі

Зміст

І. Вступ

ІІ. Сучасний першокурсник: особливості його адаптації у вузі

2.1.Вікові психологічні особливості

першокурсника-------------------------------------------------------------ст.6

2.2. Психологічні аспекти адаптації

першокурсників до умов навчання------------------------------------ ст. 9

2.3.Процес соціалізації до

студентського колективу-------------------------------------------------ст.18

ІІІ. Дослідження психологічних особливостей

першокурсників у процесі адаптації до перебування у студентському колективі

3.1 Опис методик дослідження--------------------------------------------ст.26

3.2 Аналіз та інтерпретація результатів дослідження----------------ст.28

Висновки

Використана література

Додатки

І. Вступ

Засвоєння нових для студента особливостей навчання у вищій школі є необхідною умовою його успішної діяльності. Процес адаптації відбувається на кількох рівнях як пристосування до нової системи навчання, до зміни режиму праці і відпочинку, до входження у студентський колектив. Усе це супроводиться істотною перебудовою життя і психічних, фізіологічних станів студента-новачка. Різка ломка багаторічного звичного стереотипу праці іноді призводить до нервових зривів і стресових реакцій. Тому, хоча факт вступу до вищої школи, як правило, зміцнює віру у власні сили і здібності, але період адаптації, пов'язаний із цим явищем, може обумовити і порівняно низьку успішність, і труднощі у спілкуванні. В одних студентів вироблення нового стереотипу відбувається стрибкоподібно, в інших – рівномірно. У даному випадку ці особливості пов'язані з типом вищої нервової діяльності, але соціальні фактори відіграють тут вирішальне значення. Успішність складання сесії, втрата бажання навчатися, хворобливі стани залежать від вікової фази розвитку, жорстко пов'язаної із плином індивідуального часу. Віковий діапазон від 17 до 23 років - надскладний період пізньої юності, у якому наявні три вікові точки, в яких психічні складові індивіда перебувають у дуже нестійкому стані, коли не лише навчатися, а й жити іноді не хочеться. Відповідно, тимчасова неуспішність пов'язана із особливим переживанням часу, на який припадає перехідний вік, нормативна життєва криза.

Серед окремих факторів, що найболючіше впливають на включення молоді у навчальний процес виділяють те, що багато старшокласників та студентів перших курсів мають слабкі уявлення про структуру і шляхи розумового виховання. Значна частина студентів не відчуває потреби у систематичному вдосконаленні своїх розумових якостей. Серед багатьох причин цього чи не найважливіший недостатній педагогічний вплив на процес формування особистості учня у школі (розвиток переважно відтворюючої активності).

Процес адаптації може відбуватися по-різному, причому велике значення тут має уже наявний життєвий досвід. Скажімо, особи, що мають трудовий стаж, легше адаптуються до умов студентського життя та побуту, а вчорашні школярі – до академічної праці. Певну роль на проходження процесу адаптації справляє той факт, що першокурсник, як правило, у повній мірі ще не є зрілою особистістю. Суперечливість же ціннісних орієнтацій часто призводить до непослідовності поведінки. Загалом, адаптацію студентів до життя вищої школи слід розглядати, як комплексну проблему, розрізняючи у ній окремі рівні і ланки, кожна з яких має свої специфічні механізми, багато в чому обумовлені рівнем розвитку студентської групи, як колективу.

Неповторність соціальної ситуації розвитку студента визначає поєднання ряду факторів. Це, по-перше, особливості вікової групи, до якої належить переважна більшість студентства, і яку психологи визначають як період пізньої юності, по-друге – специфіка соціального статусу і соціальних ролей, які студент набуває у житті вищого навчального закладу, і, нарешті, власне особливості навчального процесу.

Своєрідність процесів онтогенезу полягає у тому, що саме у студентському віці організм людини проходить сензитивний період у розвитку цілого ряду важливих функцій, що обумовлює порівняну легкість опанування новими навичками, уміннями, зокрема професійними, входження у професійну діяльність. Водночас це важливий етап формування спрямованості особистості, її мотиваційної сфери. Із входженням у самостійне життя пов'язані особливе сприймання часу, особливості розвитку потреб молодої людини.

Нову гаму стосунків викликає у студентів входження у новий колектив групи, курсу, систему та графік життя вищої школи в цілому. Процес адаптації відбувається по-різному залежно від особливостей попереднього розвитку студента, його досвіду та індивідуальних характеристик організму (темпераменту, сприймання та ін.). Дехто не витримує адаптації, а для когось вона майже і не помітна.

Водночас із адаптацією студенти входять у специфічне соціальне середовище вищої школи. Знову ж таки, на розвиток соціально-психологічних особливостей її слухачів впливають як безпосередньо особливості колективів, членами яких вони стають, так і розвиток особистості молодої людини в цих умовах, зокрема її професійне спрямування, розвиток пізнавальної сфери та сфери, пов'язаної з інтимно-особистісним спілкуванням. Важливим фактором розвитку виступають стосунки всередині груп. Основними тенденціями розвитку студентських груп дослідники вказують процеси інтеграції (які переважають на молодших курсах) та диференціації (переважають на старших курсах, що пов'язано як із особистим життям студентів, так і з проблемою їхньої майбутньої життєвої перспективи).

Як бачимо, у дзеркалі вищої школи та середовищі її слухачів закономірно відображаються процеси суспільного розвитку та проблеми, які вирішує суспільство, особливо у наш важкий перехідний період зламу системи цінностей та світоглядних орієнтирів. Знання усіх даних процесів та аспектів розвитку, зокрема соціальної ситуації розвитку студента – цінний здобуток психологічної науки, без урахування якого неможливе оптимальне функціонування навчально-виховного процесу вищої школи та виконання нею своєї ролі у системі культури нашого суспільства. Одним із основних завдань педагогіки та психології вищої школи є вивчення особливостей студентської молоді. Якщо в арсеналі педагогічної науки є багата монографічна література зі шкільного віку, то узагальнюючих робіт з іншого стану юнацького віку немає. Тому, актуальним є вивчення студентства у педагогічному та психологічному відношеннях.

Метою моєї курсової роботи було вивчення психологічних особливостей адаптації першокурсників до процесу соціалізації у студентській групі.

Об’єкт дослідження: Психологічні особливості першокурсників

Предмет дослідження: Визначення рівня адаптивності студента та рівень психологічного клімату у групі.

Основні завдання:

1. Правильно підібрати літературу для написання курсової роботи

2. Висунути гіпотези і дослідити їх правильність

3. Обрати методики для написання практичної частини

4. Зробити аналіз та інтерпретацію досліджень по проведених методиках

5. Зробити загальні висновки по курсовій роботі

Висунуті гіпотези:

1. Якщо у студентів процес адаптації проходить добре, то для більшості студентів буде притаманний колективістський тип сприйняття групи;

2. Припустимо, що процес адаптації у групах уже закінчився і усі студенти є задоволеними від передування у своєму студентському колективі;

3. Якими б не склалися внутрішні стосунки між студентами,практично кожен член свого колективу буде проявляти почуття гордості за свою групу коли її хвалять керівники.

ІІ. Сучасний першокурсник: особливості його адаптації у вузі

2.1 Вікові психологічні особливості першокурсника

Активна взаємодія з різними соціальними утвореннями, а також сама специфіка навчання у вузі сприяють формуванню у студентів активної життєвої позиції, зміцненню їхніх зв'язків з іншими соціальними групами суспільства. На студентський вік припадає процес активного формування соціальної зрілості. Видимими рисами цього процесу є завершення освіти, трудова активність, суспільна робота , відповідальність перед законом, можливість створити сім'ю та виховувати дітей. Соціальна зрілість передбачає здатність кожної молодої людини оволодіти необхідною для суспільства сукупністю соціальних ролей.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com