У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Влада, як соціально-філософський феномен

Влада, як соціально-філософський феномен

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний Аерокосмічний Університет імені М.Є. Жуковського

«Харківський Авіаційний Інститут»

Кафедра Філософії

РЕФЕРАТ

Влада, як соціально-філософський феномен.

Виконала:

аспірантка кафедри 701

Шаригіна Анна Борисівна

2011

Тема: Влада, як соціально-філософський феномен.

План.

1. Вступ.

2. Розуміння влади в соціально-філософському дискурсі.

2.1. Поняття влади – основні терміни.

2.2. Історія питання влади у філософській думці.

2.3. Класичні філософські концепції влади.

2.4. Некласичні концепції влади у філософії.

3. Заключна частина.

1. Вступ.

Коли людина народжується на світ – немічна і несвідома - попри всі свої природні намагання повернутися до звичного і зручного ембріонального положення, вона усе-таки вимушено підкорюється силі оточуючого її середовища. На чистій свідомості дитини, як на tabula rasa, поступово з’являється картина світу, написана батьками і оточуючими людьми – хоче цього дитина або ні – вона підкоряється цьому впливу, до якогось віку навіть не підозрюючи, що має змогу принаймні посперечатися.

Батьки піклуються про дитину, водночас тягнучи її у напрямку еволюції людства, остання здобуває свій перший досвід підвладності, яка, модифікуючись, поширюється і ніколи не покидає нас протягом життя.

Вона є усюди, навколо неї обертається суспільство. Вона пронизує усі його структури, підтримуючи внутрішню організованість та ієрархічність суспільних стосунків.

Влада є доволі складним соціальним феноменом - можливо тому вона стала цікавою і досі є постійним об’єктом дослідження філософії. Тема влади, на наш погляд, належить до тих, які завжди будуть притягувати увагу представників/ниць соціальних та гуманітарних наукових кіл.

В соціальній філософії існує багато теорій щодо принципів побудови суспільства в термінах влади, утворення й відтворення субординаційних відносин та ієрархічних структур. Новітні філософські дослідження влади говорять про те, що в умовах постмодерну невірно розглядати її як дещо, що має чітку біполярну структуру, конкретних носіїв та суто репресивний характер.

Крім цього, ми кілька разів натрапляли на інформацію про формування філософії влади, як окремої області знань на розі філософії, кратології, права та політології. Філософія влади інтерпретує владу, як унікальне суспільне явище, необхідний і розумний регулятор суспільних взаємин та людської поведінки[i]. І, дійсно, філософія – багатогранна і відкриває великі можливості для вивчення будь-якого соціального явища.

Розвивається людство, «розумнішає» кожна людина, накопичуються знання – це змінює усі суспільні явища: робить їх більш складними, більш «витонченими», непомітними для непідготовленого ока. Отже, вивчення проявів влади потребує нових методів, кросс-наукових досліджень, більш гнучких інструментів, більш уважних дослідників.

Стать людини – одна з найважливіших характеристик індивіда, яка значною мірою визначає його/її соціальну, культурну і когнітивну орієнтацію у світі. «Гендер» - молода філософська категорія, яка за свою, трохи більшу за сорок років, історію, уже встигла суттєво вплинути на розгляд деяких питань, зокрема, питання влади та підвладності.

Актуальність теми дослідження обумовлена тими трансформаційними процесами, які тепер відбуваються у європейському світі. Процес глобалізації та пов’язані із ним явища стали видимими уже наприкінці XIX - початку ХХ ст. Аналіз соціально-філософської, політологічної та соціологічної літератури свідчить, що ці питання не втратили своєї значущості й у XXI столітті. Більш того, у результаті природного розвитку трансформаційних процесів відбулася актуалізація низки проблем, серед яких особливе місце зайняло питання влади.

Увага до феномена влади пов’язана з тим, що влада має спроможність поєднувати людину із суспільними та державними інститутами в єдине політичне «тіло», а також несе в собі певні можливості і (іноді, одночасно) обмеження, як, наприклад, корегування девіантних (або «девіантних») проявів, регулювання міжетнічні і міжконфесійні відносин, створювати передумови для вирішення істотних протиріч як у суспільстві, так і в сфері відносин: суспільство і природа, особистість і суспільство.

Актуальність проблеми влади зростає, коли дослідник звертається до конкретного суспільства, у якому на тлі загальних трансформаційних процесів, що характерні для всієї новоєвропейської цивілізації, відбуваються радикальні зміни суспільних і державних інститутів. У таких обставинах опинилась і постколоніальна Україна, як відносно молода (у сучасності) самостійна держава, що виросла «знову» з великої тоталітарної системи. Такий «особливий» її статус обумовлює, зокрема, і соціальні процеси. Тому актуальність теми «влади» стає особливо нагальною як в теоретичному, так і в практичному аспекті. Сучасних українських філософів повинна цікавити не тільки, і не стільки політична влада, але феномен влади як такої – способи вистроювання стереотипів, «вбудовування» людей у системи «знань», механізми розповсюдження «природньої»інформації про світ тощо.

Крім проблеми державної влади, сучасні науковці повинні опікуватись проблемою самотності сучасної людини, яка стоїть на межі, що відокремлює її сучасний світ від усталеного світу традицій. Особливо болісною роблять цю окремість бідність, невизнання та невпевненість у майбутньому. Саме ці почуття, які до того ж посилюють страждання особистості у світі, супроводжують цей світ, що демодернізується. За таких обставин, незважаючи на самотність та покинутість людини, котрі часто ототожнюють з її свободою, можливість людини бути по-справжньому вільною досить обмежена. Цією ситуацією проймаються всі, хто «не ідентифікує себе цілком ні зі світом успіху, ні зі світом традицій», чий простір свободи є досить обмеженим.

Отже, зважаючи на актуальність теми, та, пам’ятаючи про тему, заявлену на дисертаційне дослідження, ми плануємо у рамках цієї роботи:

­ проаналізувати філософську літературу, яка стосується понять влади;

­ визначити основні терміни теорій влади, властиві більшості концепцій;

­ вивчити основні класичні та некласичні теорії влади;

­ зрозуміти наступний напрямок руху дослідження влади у зв’язку із концепціями гендеру.

2. Розуміння влади.

Поняття «влада» народилося іще у Давній Греції. Його появу пов’язують із виникненням необхідності регулювати взаємостосунки між громадянами та досягнення згоди між ними. Звідти з’являється влада, як насильницька діяльність, спрямована на захист тих або інших суб’єктів і така, яка має регулюючу дію на людей.

У сучасній політичній філософії аналіз категорій влади ведеться у п’яти напрямах:

­ влада, як характеристика індивіда, де ключовим моментом є мотивація влади, а сутність влади закладена у природі людини. Така влада не снує окремо без людини, яка є єдиним її носієм. Мотив влади розуміють як схильність до досягнення певних цілей.

­ Влада, як міжперсональна конструкція. Тут влада розглядається як атрибут соціальних стосунків і визначається як міжособистісна ситуація. Важливим моментом є сприйняття об’єктом влади її суб’єкту.

­ Влада, як ресурс спирається на поняття «вартість». Дослідники вирізняють силу та ціну влади – якщо індивіду певний вплив вартує менше, ніж іншому, і здійснюється при цьому з меншим опором, ніж у другого, то перший володіє владою більшою у порівнянні із другим.

­ Влада, як причинна конструкція.

­ Влада, як філософська категорія розглядається найбільш диференційовано: обговорюється моральність або аморальність влади, її цінність і цінність володіння нею, співвідношення між владою та відповідальністю тощо. Таке вивчення влади є найбільш загальним – воно не торкається конкретних проявів і дозволяє розглядати її на високому рівні абстракції.

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com