У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Політичний тероризм і його різновиди

Політичний тероризм і його різновиди

Міністерство освіти та науки України

Національний університет «Острозька академія»

Факультет міжнародних відносин

Кафедра міжнародних відносин

Політичний тероризм і його різновиди

Реферат студента групи МВ-11

Авдієвського Юрія Юрійовича

Викладач:

Семенович А.С.

Острог, 2010

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………… .…3

РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК КОНКРЕТНО-ІСТОРИЧНЕ ЯВИЩЕ…………………………………………………………… 4

1.1 Первинні прояви тероризму у міжнародній призмі, його сьогодення та майбутнє…………………………………………………………………………… .4

1.2 Сутнісний та змістовний аспект міжнародного тероризму…………….8

РОЗДІЛ 2.ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РІЗНОВИДІВ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ТЕРОРИЗМУ……………………………………………… 12

2.1Типологізаціята інформаційне середовище міжнародного

тероризму…………………………………………………………………….12

2.2 Боротьба з політичним тероризмом в Україні……………………… .17

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………20

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ…………….21

ВСТУП

Сьогодні політичний тероризм є однією з найпоширеніших форм людського політичного насильства, його наслідковим глобальним вираженням. Велика кількість людей присвятила свої дослідження виявленню причин, логічних послідовностей, типів та форм вираження, методів та засобів здійснення, та наслідкових зв’язків цього феномену з подальшими змінами у суспільстві. Сьогодні можна чітко сказати, що змінився саме поняття політичного тероризму, з’явилися його нові форми та методи здійснення, використання різноманітніших примусів та об’єктивних важелів. В процесі гомогенізації світу політичні терористичні акти набули свого апогею просторовості, де вже використання новітніх досягнень науки та техніки, нанотехнологій, більша доступність зброї, особливо масового знищення, роблять політичний тероризм глобальною проблемою. Також слід зазначити, що не лише фізичний примус є на разі вирішальним, оскільки психологічні, інформаційні, консцієнтальніатаки є не менш актуальними для розгляду та брання до уваги їх потенційної масовості та об’єму впливу на інтернаціональне населення.Продумана кампанія дезінформації, що супроводжує будь-який теракт, здатна продукувати системну кризу всього цивілізованого світу, підриваючи базові ідеологічні ціннісні постулати, що визначають напрямки розвитку особи та суспільства на Заході та у західно-орієнтованих соціальних прошарках у країнах “третього світу”, а також у колишніх соціалістичних державах. Саме ідеологічний аспект політичного тероризму набуває небувалої значимості через його, в більшості випадків, хибні міркування та ідеали, що базуються на релігійних, специфічно конфесійних засадах, та заперечують існування іншого відмінного світобачення, світосприйняття та світовідчуття.

Саме тому розгляд даної теми є актуальним з точки зору повнішого розкриття матеріалу для надання більш чіткого розуміння сутності проблематики соціо-політико-культурного феномену політичного тероризму.

РОЗДІЛ 1.

МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК КОНКРЕТНО-ІСТОРИЧНЕ ЯВИЩЕ

1.1 Первинні прояви тероризму у міжнародній призмі, його сьогодення та майбутнє.

Початок нової епохи на тлі постіндустріального періоду – постмодерну, характеризується бурхливими політичними процесами, наростанням нових загроз світового масштабу; все більше науковців відстоюють позицію пошуку не універсального “описового” визначення міжнародного тероризму, на виокремлення та деталізацію окремих його складових задля побудови цілісної картини ролі та місця політичного тероризму у сучасному світі, висвітлення проблем джерел його походження та основних причин розвитку, а також поширення і домінування певних його видів на сучасному етапі суспільного розвитку. С. Єфіров, один із засновників російської школи терології, стверджує, що міжнародний тероризм, як до речі і корупція, не є складом злочину, а соціальним і політичним явищем, що виявляє себе у конкретних деліктах (захоплення заручників, угони літаків, підпали тощо), норми відповідальності за здійснення яких встановлено в національному законодавстві та чинному міжнародному праві. Відмінністю ж цих злочинів від загальнокримінальних є політична мотивація скоєння деліктів.Аналіз тенденцій міжнародного тероризму показує, що дане явище стає геополітичним викликом всій світовій спільноті і цивілізації. Ескалація дій міжнародного тероризму і транснаціоналістичних кримінальних організацій направлені на створення в регіоні релігіозно-фундаменталістичної держави, що може привести до корінної зміни геополітичної обстановки в світі і непередбачуваним, украй несприятливим політичним і криміногенним наслідкам.Тероризм виявляється там, де політика, на жаль, виявилася безсилою.

Повертаючись до витоків, слід зазначити, що слово “тероризм” єпохідним від латинського “terror”, що в перекладі означає “страх”, “жах”. Перший в історії випадок свідомого та систематичного використання терористичної практики було зафіксовано на Близькому Сході, Іудеї, у І ст. н.е., коли групи сікаріїв фізично знищували представників єврейської знаті, які співробітничали з римською адміністрацією. Тоді ж з¢явилася секта мусульман-ісмаїлітів під проводом Хасана-ібн-аль-Сабаха, який перетворив тероризм на головний засіб боротьби із політичною опозицією.І вже на початку ХІХ ст. тероризм набув також своєї політичної форми в період Великої французької революції. Його застосовували радикальні революціонери як засіб репресій проти політичних опонентів. За даними часопису “U.S. NewsandWorldReport”, які були оприлюднені у листопаді 1977 року, за період з 1961 по 1976 роки ЦРУ США було причетне до майже 900 великих таємних операцій проти окремих “небажаних” для США іноземних державних, громадських діячів та урядів. В 1894 році італійський анархіст вбив французького президента СадіКарно. В 1897 році анархісти смертельно поранили імператрицю Єлизавету Австрійську. В 1900 р. жертвою терориста став король Італії Умберто І. А в 1901 р. був вбитий президент США УільямМаккінлі. В Росії в 1902-1907 роках есерівськими та іншими терористами було здійснено бл. 5,5 тисяч терористичних актів.

На сьогоднішній день склалася ситуація, коли терористичні організації довели, що для ефективних дій і досягнення перемоги, яка втілюється в отриманні впливу на владу опонента, не обов’язково мати потужні збройні сили або наймодернішузброю. Відтак збільшення витрат держав виключно на власний військово-оборонний комплекс у більшості випадків набуває неефективного характеру, оскільки вони не можуть гарантувати безпеки власних громадян на власній території. В залежності від політичних цілей терористів, театром терористичної активності стає весь світ, механізмом терористичних дій – насильство відносно цивільних мешканців, одним із головних об’єктів – суспільство та громадська думка, а одним із найефективніших засобів донесення вимог, погроз та підтримки інтересу – засоби масової інформації, хоч, незалежно від засобів та цілей, найголовнішим об’єктом та причиною є влада. А тому розвиток та покращення інформаційних методів та засобів боротьби з консцієнтальними війнами є не менш актуальним, аніж ескалація виключно військового протистояння з ними.

Поняття тероризм має безліч дефініцій, понад сотню. Та все ж варто навести найбільш універсальне та найпоширеніше визначення:

тероризм − це систематичне використання крайнього насильства та погрози насильством для досягнення публічних і політичних цілей; що є тлумаченням американських дослідників В. Маллісона і С. Маллісона. Що можна сказати напевно, так це те, що властивості та якості визначення поняття міжнародного тероризму диференціюються за часовими та просторовими ознаками.

Чинниками активної інтернаціоналізації міжнародного тероризму сьогодні є:

ü Насамперед, процеси інтернаціоналізації капіталу, структурна перебудова економічних систем, країн що розвиваються, зміна їх місця в системі капіталістичного господарювання як наслідок процесу деколонізації, що і призвело до вивільнення нагромадженого потенціалу соціальної енергії у країнах світової периферії з подальшим утворенням національно-визвольних рухів, у тому числі терористичного спрямування.

[1] 2 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com