У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кримінальна відповідальність за вимагання

Кримінальна відповідальність за вимагання

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

«Кримінальна відповідальність за вимагання»

Виконав:

Патрелюк Дмитро Андрійович

Дніпропетровськ

Зміст

Вступ 3

1. Загальна характеристика вимагання 4

2. Поняття вимагання за кримінальним кодексом україни та його відмінність від чинного раніше законодавства 28

3. Кримінально – правова характеристика вимагання _ 38

4. Відмежування вимагання від суміжних злочинів

Висновок _ 49

Список використаної літератури _ 51

Вступ

Актуальність. За складних економічних умов важливою є соціальна роль, зокрема у постачанні населенню міст і промислових центрів продуктових та промислових товарів, значна кількість яких реалізується через ринки та за останні два роки зросла майже утричі. Зазначені товари переважно є контрабандними, або фальсифікованими, що створює можливість діл­кам отримувати значні прибутки.

Виходячи зі значимості питань захисту ринків, органами внут­рішніх справ проводилася певна робота щодо забезпечення нормаль­них умов їх функціонування, тобто попередження й викриття злочи­нів з боку як посадових осіб адміністрацій ринків, рекетирів, так і самих підприємців.

Вимагання як масштабне явище виникає саме там, де держава не забезпечує функцій соціального контролю за будь-якими видами відхи­лень від законної діяльності підприємств, комерційних та підприємни­цьких структур або відхилень у поведінці окремих громадян.

Вимагання є багатовидовим явищем, але його суть при цьому за­лишається незмінною — отримання майнової вигоди під загрозою від­критого або замаскованого насильства з боку злочинних угруповань.

Мета. Дослідження юридичного змісту діяння, що кваліфікується як вимагання, його кваліфікуючих ознак.

Завдання. Відповідно до поставленої мети завдання роботи є:

1. загальна характеристика вимагання, як злочину проти власності;

2. дослідження передумов виникнення «вимагання»;

3. надання порівняльного аналізу поняття та його коментарів за сучасним Кримінальним кодексом та старим законодавством;

4. надання кримінально-правової характеристики вимагання;

5. кваліфікуючі ознаки ст.189 КК України;

6. відмежування вимагання від інших злочинів проти власності, зокрема від грабежу та розбійного нападу.

Курсове дослідження має логічну будову та складається зі вступу, основної частини (яка викладає всі питання), висновку та списку використаної літератури.

1. Загальна характеристика вимагання

За складних економічних умов важливою є соціальна роль, зокрема у постачанні населенню міст і промислових центрів продуктових та промислових товарів, значна кількість яких реалізується через ринки та за останні два роки зросла майже утричі. Зазначені товари переважно є контрабандними, або фальсифікованими, що створює можливість діл­кам отримувати значні прибутки. Враховуючи прибутковість даної сфе­ри діяльності, організовані злочинні угруповання завжди вважали її "зоною" власних інтересів. Як свідчить аналіз, саме з ринків первинно почалося зародження та зростання найбільш потужних організованих злочинних угруповань, які тепер здійснюють контроль не лише над ринками, а й над значною частиною сектора легального бізнесу.

Виходячи зі значимості питань захисту ринків, органами внут­рішніх справ проводилася певна робота щодо забезпечення нормаль­них умов їх функціонування, тобто попередження й викриття злочи­нів з боку як посадових осіб адміністрацій ринків, рекетирів, так і самих підприємців.

Але, як демонструють аналіз оперативної інформації та результа­ти проведених перевірок, простежується небажання адміністрацій рин­ків упорядкувати торгівлю, що дозволяє використання наявної ситуації з метою власного збагачення. Зазначеною обставиною користуються й численні злочинні угруповання, для яких подібна ситуація є однією із найпривабливіших причин для кримінального накопичення коштів. За­ходи, що здійснюються на промислових та продовольчих ринках, не завжди приносять бажані результати, оскільки не оцінено реальну обстановку, повязану з ними. На сьогодні вимагання існує не у відкритій, а в завуальованій формі. Ті самі "бойовики", які раніше здійснювали неприкрите вимагання, тепер є офіційними працівниками "охоронних" або "страхових" структур, що діють на ринках. Як можна здогадатися, страхування та охорона для всіх торгуючих є "добровільно-приму­совими" послугами. При цьому, як правило, менша частина послуг оплачується за безготівковим розрахунком, більша - готівкою.

Вимагання як масштабне явище виникає саме там, де держава не забезпечує функцій соціального контролю за будь-якими видами відхи­лень від законної діяльності підприємств, комерційних та підприємни­цьких структур або відхилень у поведінці окремих громадян.

Вимагання є багатовидовим явищем, але його суть при цьому за­лишається незмінною — отримання майнової вигоди під загрозою від­критого або замаскованого насильства з боку злочинних угруповань.

За сучасних умов вимагання доцільно розглядати переважно сто­совно особливо небезпечних фактів організованого вимагання на грунті бізнесу (відносно корумпованих представників державних та галузевих органів управління, контролюючих органів, а також підприємців, банкі­рів, бізнесменів). Рекетири підпорядковують собі комерційні структури, банки, "захоплюють" ринки, впритул наближаються до державних під­приємств та установ. Методи їх "роботи" є різноманітними й постійно вдосконалюються.

Відповідальність за вчинення цих злочинів організованою групою передбачено ч. 4 ст. 189, ч. З ст. 262, ч. З ст. 308, ч. З ст. 312 Кримінального кодексу України.

Згідно з кримінальним законодавством вимагання належить до насильницьких посягань на приватну, колективну і державну власність.

Вимагання державного, колективного або приватного майна -це пред'явлена з корисливих спонукань вимога передати чуже майно чи права на нього, поєднана як з погрозою насильства над особою, у віданні або під охороною якої перебуває це майно, насильства над близькими їй особами, розголошення відомостей, що ганьблять її або близьких їй осіб, пошкодження або знищення майна, так з насильством, пошкодженням чи знищенням майна.

Вимагання приватного майна - це пред'явлена із корисливих спонукань вимога передати приватне майно громадян чи права на нього, або вчинення будь-яких дій майнового характеру, поєднана як із погро­зою застосувати насильство до потерпілого або близьких йому осіб, розголосити відомості, що ганьблять його або близьких йому осіб, по­шкодити чи знищити їх майно, так і з насильством, пошкодженням чи знищенням майна.

Вимагання посягає на два види суспільних відносин: власність і особу, що охороняються законом.

Вимагання можливе лише за наявності двох взаємопов'язаних дій:

1) протиправного пред'явлення майнової вимоги;

2) погрози заподіяння певної шкоди, застосування насильства, знищення або пошкодження майна при невиконанні такої вимоги.

Вимагання слід вважати закінченим з моменту пред'явлення ви­моги, поєднаної зі зазначеними погрозами, насильством, пошкодженням чи знищенням майна незалежно від досягнення винною особою постав­леної мети.

Вимога як ознака складу злочинів (ст. 189КК України) означає викладену в рішучій формі пропозицію винного до потерпілого про пе­редачу майна, права на майно або вчинення останнім будь-яких інших дій майнового характеру. Пред'явлена суб'єктом майнова вимога утво­рює ознаку об'єктивної сторони цього злочину лише за умови, що вона є завідомо протиправною.

Вимога повернути борг, поєднана з відповідними погрозами чи насильством, якщо він виник з підстав, передбачених ст. 4 Цивільного кодексу України, не може розглядатися як вимагання. За наявності від­повідних підстав такі дії можуть кваліфікуватися як самоуправство, злочин проти життя, здоров'я, волі й гідності особи тощо, навіть якщо вони вчинені із корисливих спонукань (Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності" від 25 грудня 1992 р. № 12). Пред­метом вимагання є не лише майно, але й право на нього (надання права вимагати виконання зобов'язань; документи, які надають право на отримання майна, тощо), а також будь-які дії майнового характеру (пе­редача майнових вигод або відмова від прав на майно тощо).

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com