У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Автоматизація технологічного процесу виробництва спирту

Автоматизація технологічного процесу виробництва спирту

Зміст

1. Загальна частина . 5

1.1 Вступ . 5

1.2 Характеристика технологічного процесу до автоматизації . 8

1.3 Характеристика і аналіз існуючих схем управління технологічним процесом . 9

1.4 Актуальність і економічне обґрунтування теми проекту . 15

1.5 Огляд і аналіз відомих проектних рішень та обґрунтування запропонованого проектного рішення . 15

2. Розрахунково-технологічна частина 16

2.1 Характеристика автоматизованого технологічного процесу . 16

2.2 Розробка технологічної схеми виробництва спирту 18

2.3 Підбір стандартного обладнання 19

2.4 Підбір і розрахунок автоматизуючих пристроїв 22

2.5 Опис схеми керування, контролю, автоматичного регулювання і програмного управління технологічними параметрами 24

3. Конструктивна частина 25

3.1 Виготовити макет давача, або індивідуальне завдання …… .…… 25

4. Енергетична частина . 26

4.1 Розрахунок витрат енергоносіїв на засоби автоматизації . 26

5. Охорона праці . 27

5.1 Аналіз виробничого травматизму 27

5.2 Заходи техніки безпеки . 28

5.3 Протипожежний захист 29

6. Економічна частина

6.1 Розрахунок економічної ефективності автоматизації технологічного процесу 31

Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

1. Структурна схема технологічного процесу до автоматизації

2. Структурна схема автоматизованого технологічного процесу

3. робочі креслення елементів конструкції технологічного устаткування і шаф управління технологічними параметрами

1. Загальна частина

1.1 Вступ

Етиловий спирт широко використовують у різних областях промисловості і насамперед у хімічній. З нього одержують синтетичний каучук, оцтову кислоту, барвники, есенції, фотоплівку, порох, пластмаси. Спирт є гарним розчинником і антисептиком. Тому він знаходить застосування в медицині, парфумерії. У великих кількостях етиловий спирт йде для одержання спирто-горілчаних виробів.

Спиртами називаються органічні речовини, молекули яких містять одну або кілька функціональних гідроксильних груп, з'єднаних з вуглеводним радикалом.

Вони можуть розглядатися тому як похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів водню замінені на гідроксильні групи.

У залежності від числа гідроксильних груп спирти підрозділяються на одно -, дво -, триатомні і т.д. Двохатомні спирти часто називають гликолями за назвою найпростішого представника цієї групи – етиленгликоля (або просто гликоля).

Спирти, що містять більшу кількість гідроксильних груп, звичайно поєднують загальною назвою багатоатомні спирти.

Одноатомні

Двоатомні

Триатомні

СН3 – ОН

Метанол

Етан

СН2 – СН2

I I

ОН ОН

Етандіол – 1, 2 (етиленгліколь)

СН2 – СН – СН2

І І І

ОН ОН ОН

Пропантріоль – 1, 2, 3 (гліцерин)

По положенню гідроксильної групи спирти поділяються на:

1) первинні - з гідроксильною групою в кінцевої ланки ланцюга вуглецевих атомів, у якого, крім того, маються два водневих атоми (R-CH2-OH);

2) вторинні, у яких гідроксил приєднаний до вуглецевого атома, з'єднаному, крім ОН-групи, з одним водневим атомом [R-СН(ОН)-R1];

3) третинні, у яких гідроксил з'єднаний з вуглецем, що не містить

водневих атомів [(R)С-ОН] (R-радикал: СН3, С2Н5 і т. д.) У залежності від характеру вуглеводного радикала спирти поділяються на аліфатичні:

1) аліциклічні;

2) ароматичні.

На відміну від галогенпохідних, в ароматичних спиртів гідроксильна група не зв'язана безпосередньо з атомом вуглецю ароматичного кільця [3].

Спирти

Аліфатичні

ОН

Аліциклічні

СН2ОН

Ароматичні

СН3СН2ОН

Етанол  

Циклогексаном

Бензиловий спирт

По замісній номенклатурі назви спиртів складають з назви родоначального вуглеводню з додатком суфікса -ол. Якщо в молекулі кілька гідроксильних груп, то використовують умножаючу приставку: ди- (етандіол -1,2), три - (пропантриол-1,2,3) і т.д.

Нумерацію головного ланцюга починають з того кінця, ближче до якого знаходиться гідроксильна група. По радикально-функціональній номенклатурі назву роблять від назви вуглеводного радикала, зв'язаного з гідроксильною групою, з додатком слова спирт.

Структурна ізомерія спиртів визначається ізомерією вуглецевого кістяка й ізомерією положення гідроксильної групи.

Розглянемо ізомерію на прикладі бутилових спиртів.

У залежності від будівлі вуглецевого кістяка, ізомерами будуть два спирти - похідні бутану й ізобутану:

СН3

4 3 2 1 3 2 1

СН3 – СН2 – СН2 –СН2 – ОН СН3 – СН – СН2 – ОН

Бутанол - 1 2 метилпропанол -1 або ізобутиловий спирт

У залежності від положення гідроксильної групи при тім і іншому вуглецевому кістяку можливі ще два ізомерних спирти.

 

СН3

1 2 3 4 1

СН3 – СН – СН2 –СН3 Н3С – С – СН3

ОН

ОН

Бутанол -22 метилпропанол 2

Число структурних ізомерів у голомологічному рядові спиртів швидко зростає. Наприклад, на основі бутану існує 4 ізомери, пентану - 8, а декана - уже 567 [5].

[1] 2 3 4 5 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com