У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акредитація у Системі УкрСЕПРО

Сторінка 7

— об’єктивністю, принциповістю;

— творчою ініціативою і здатністю приймати і аргументовано відстоювати свої висновки і рішення;

— здатністю до спілкування, умінням швидко вступати в контакт з людьми і ефективно взаємодіяти з персоналом під час перевірки;

— ввічливістю, стриманістю, доброзичливістю.

В галузі сертифікації продукції аудитори повинні володіти знаннями про:

— властивості продукції, що випробується, її конструкцію, технологію виробництва, склад речовин і матеріалів;

— технічні характеристики продукції; методи їх визначення, які встановлені в стандартах і технічних умовах;

— методи випробувань і вимірювань;

— обладнання для випробувань і вимірювань, вимоги до його експлуатації і технічного обслуговування;

— обробку і аналіз результатів випробувань і вимірювань;

— статистичні методи оцінки якості і надійності продукції.

У сфері атестації виробництва аудитори повинні володіти знаннями з таких питань:

— організаційні принципи забезпечення якості продукції;

— технологія виробництва конкретного виду продукції;

— організація вхідного контролю сировини, матеріалів і комплектуючих виробів;

— організація робіт з випробування і здійснення контролю в процесі виробництва продукції;

— організація робіт з метрологічного забезпечення виробництва;

— вимоги, що ставляться до вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт.

У сфері сертифікації систем якості аудитори повинні володіти знаннями з таких питань:

— організаційна структура, документація і стандарти на системи якості;

— методи оцінки якості і надійності готової продукції, включаючи розрахункові, дослідно-статистичні, реєстраційні і експертні методи;

— контроль якості продукції, включаючи основні методи статистичного контролю;

— технологія виробництва, особливості функціонування і засоби технологічного оснащення;

— організація і підготовка технічного персоналу, які сприяють ефективному використанню робітників у системі якості.

У сфері акредитації випробувальних лабораторій аудитори повинні володіти знаннями з таких питань:

— забезпечення якості випробувань, що проводяться лабораторією;

— оцінка методик випробувань і вимірювань;

— оцінка обладнання для випробувань і вимірювань, стану його експлуатації і технічного обслуговування;

— метрологічне забезпечення випробувань і вимірювань, що проводяться в лабораторії;

— вимоги до приміщень, які використовуються для випробувань;

— вимоги до персоналу лабораторії;

— оцінка систем реєстрації даних за результатами випробувань і звітних документів.

Рівень кваліфікації аудитора має підтримуватися шляхом використання таких форм навчання:

— на курсах Українського учбово-наукового центру зі стандартизації технології та якості продукції;

— в галузевих інститутах підвищення кваліфікації;

— в центрах навчання за кордоном;

— регулярної участі в перевірках, які відповідають напрямку його діяльності.

Права, обов’язки і відповідальність аудиторів

Аудитор має право:

— знайомитися з необхідною документацією і спілкуватися з персоналом об’єкта перевірки;

— запитувати будь-яку додаткову (необхідну для перевірки) інформацію від сторонніх організацій;

— звертатися до Національного органу з сертифікації у випадку здійснення тиску на нього зацікавлених сторін, головного аудитора або органу, який організував перевірку;

Аудитор зобов’язаний:

— забезпечити максимальну об’єктивність і достовірність результатів перевірки;

— підтримувати в порядку і забезпечувати збереження документів, що стосуються перевірки;

— забезпечувати конфіденційність одержаної в результаті перевірки інформації;

— повідомляти головного аудитора про всі істотні перешкоди, що виникають при проведенні перевірок.

Аудитор несе відповідальність за:

— недобросовісне виконання своїх обов’язків;

— невикористання при необхідності своїх прав;

— використання свого службового положення в корисливих цілях.

Атестація аудиторів

Атестацію аудиторів проводить комісія з атестації, яка призначається Національним органом з сертифікації.

До складу комісії з атестації входять провідні спеціалісти системи сертифікації УкрСЕПРО, промисловості, науки, ВЗО і сфери послуг.

Комісія здійснює свою роботу згідно з установленими правилами і процедурами, які гарантують об’єктивність рішень, що приймаються.

Комісія повинна складатися не менше ніж з двох членів.

Пріоритет при вирішенні спірних питань надається рішенню голови комісії.

Атестація аудиторів проводиться в два етапи:

— перевірка і оцінка теоретичних знань;

— стажування у певному напрямку діяльності для оцінки практичних навичок і відповідності до вимог ДСТУ 3418-96

В узгоджені терміни комісія з атестації організовує перевірку і оцінку теоретичних знань кандидата згідно з програмою заявленого напрямку діяльності.

Оцінка теоретичних знань може бути проведена у вигляді:

— бесіди з кандидатом;

— письмової роботи (екзамену).

У разі позитивної оцінки комісія з атестації на підставі протоколу видає кандидату на аудитора посвідчення і організовує стажування та пе­ревірку практичних навичок у сфері сертифікації (акредитації).

Стажування передбачає участь кандидата на аудитора в роботах з:

— сертифікації продукції – у проведенні не менше трьох робіт з сертифікації і не менше двох робіт з акредитації органа з сертифікації продукції;

— сертифікації систем якості і атестації виробництва – у проведенні не менше трьох перевірок;

— акредитації випробувальних лабораторій – в проведенні не менше трьох акредитацій.

Комісія з атестації визначає підприємство, органи з сертифікації і випробувальні лабораторії (центри), на яких доцільно проводити стажування у визначених напрямках діяльності (видах продукції) і на яких планується проведення перевірки або акредитації згідно з заявками.

Стажер бере участь у всіх роботах експертної групи і йому можуть доручатися всі види робіт, які виконують атестовані аудитори при проведенні перевірок або акредитації.

Відгук-характеристику стажування за результатами кожної перевірки дає стажеру керівник стажування або головний аудитор експертної групи, в якій проходило стажування.

Комісія з атестації дає оцінку кандидату на аудитора за результатами двох етапів атестації і приймає рішення про атестацію (неатестацію) кандидата на аудитора.

Кандидат, який пройшов обидва етапи атестації з позитивним результатом, отримує сертифікат встановленого зразка, який підтверджує його атестацію як аудитора в системі сертифікації УкрСЕПРО у визначеному напрямку діяльності (Додаток 28). Строк дії сертифіката встановлюється не більше ніж три роки.

Сертифікат, виданий аудитору, реєструється в реєстрі системи сертифікації УкрСЕПРО.

Скасування сертифікатів аудиторів

Сертифікат аудитора може бути скасований у разі:

— повторення грубих порушень під час проведення перевірок (необ’єктивність, недотримання конфіденційності, порушення етичних норм і правил і т.п.);

— припинення практичної діяльності аудитором протягом двох років.

Рішення про скасування сертифіката приймає Національний орган сертифікації за рекомендацією комісії з атестації і повідомляє про це аудитора і організацію, яка направила його на атестацію.

При скасуванні сертифікат виключається з реєстру системи сертифікації УкрСЕПРО.

Організація, яка направила кандидата на аудитора на атестацію, оплачує витрати на атестацію згідно з діючими тарифами. Оплата робіт з атестації аудитора не зобов’язує комісію з атестації прийняти позитивне рішення і видавати сертифікат.

Назва реферату: Акредитація у Системі УкрСЕПРО
Розділ: Державне регулювання, митниця
Опубліковано: 2007-10-19 12:59:07
Прочитано: 24781 раз

1 2 3 4 5 6 [7]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com