У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акредитація у Системі УкрСЕПРО

Сторінка 6

Керівник акредитованої випробувальної лабораторії затверджує протоколи випробувань та несе відповідальність за необ’єктивність та недостовірність результатів випробувань. Під час проведення випробувань з метою сертифікації лабораторією, що акредитована тільки на технічну компетентність, протоколи випробувань підписуються також представником органу з сертифікації, який доручив лабораторії ці випробування, та затверджуються його керівником. Затверджувальні підписи повинні бути засвідчені печатками.

Порядок акредитації випробувальних лабораторій

Акредитація передбачає такі етапи:

— заявка на акредитацію;

— експертиза поданих документів;

— укладання договору з Держстандартом України (органом з акредитації) на проведення робіт з акредитації;

— перевірка випробувальної лабораторії;

— прийняття рішення щодо акредитації за результатами перевірки лабораторії;

— оформлення, реєстрація та видача атестата акредитації;

— укладання угоди з Держстандартом України (органом з акредитації).

Кожний наступний етап виконується в разі позитивних результатів попереднього. Заявка на акредитацію подається до Держстандарту України (органу з акредитації) за формою (Додаток 25).

До заявки додаються такі документи:

— проект “Положення про акредитовану випробувальну лабораторію”;

— “Настанова з якості випробувальної лабораторії”;

— “Паспорт випробувальної лабораторії”;

— заповнена опитувальна анкета;

— проект галузі акредитації випробувальної лабораторії.

Держстандарт України (орган з акредитації) реєструє заявку та організовує проведення експертизи документів.

За позитивних результатів експертизи укладається договір з Держстандартом України (органом з акредитації) на проведення подальших робіт з акредитації.

Після проведення експертизи поданих документів та прийняття рішення щодо проведення робіт з акредитації відповідним функціональним управлінням Держстандарту України формується комісія з перевірки лабораторії (далі – комісія). До складу комісії включаються представники виробників, спілок споживачів, науково-дослідних організацій та територіальних органів Держстандарту України із залученням аудиторів Системи.

Комісія призначається за наказом Держстандарту України (органу з акредитації). Копії наказу направляються функціональним управлінням Держстандарту України до організацій, представники яких згадуються в наказі.

Перевірка випробувальної лабораторії здійснюється за програмою, що затверджується Держстандартом України (органом з акредитації).

У процесі перевірки можуть бути проведені випробування з визначенням одного або декількох показників продукції, що випробовується. За результатами перевірки комісія складає акт.

Рішення щодо акредитації лабораторії приймається після розгляду Держстандартом України (органом з акредитації) всієї одержаної інформації щодо стану лабораторії та результатів її перевірки.

В разі позитивного рішення про акредитацію Держстандарт України (орган з акредитації):

— затверджує “Положення про випробувальну лабораторію”;

— підписує угоду з випробувальною лабораторією;

— заносить акредитовану лабораторію до Реєстру Системи;

— видає атестат акредитації (Додатки 26, 27);

— оформляє галузь акредитації;

— визначає умови інспекційного контролю;

— укладає договір на здійснення інспекційного контролю.

Атестат видається не більше як на три роки. За шість місяців до закінчення терміну дії атестата акредитації лабораторія, яка має намір продовжити дію акредитації, подає заявку.

Порядок повторної акредитації встановлюється залежно від результатів інспекційного контролю і вона може проводитись за повною або скороченою процедурою.

Склад комісії і терміни перевірки регламентуються наказом Держстандарту України (органу з акредитації).

Розширення галузі акредитації

Акредитована лабораторія, що претендує на розширення своєї галузі акреди­та­ції, подає заявку. До заявки додаються:

— відомості про додаткову галузь акредитації;

— доповнення до “Паспорта .”

Акредитація може проводитись за повною або за скороченою процедурою, яка регламентується програмою перевірки з метою розширення галузі акредитації, затвер­дже­ної Головою Держстандарту України (керівником органу з акредитації) або його заступником. Ступінь скорочення встановлюється в кожному конкретному випадку.

. Інспекційний контроль за діяльністю акредитованих лабораторій

Інспекційний контроль за діяльністю акредитованих випробувальних лабораторій здійснює Держстандарт України (орган з акредитації) або за його дорученням – територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України.

Він здійснюється шляхом:

— періодичних перевірок діяльності лабораторій;

— присутності в акредитованій лабораторії представників, що призначені Держстандартом України;

— надання лабораторією регулярної інформації щодо якості здійснюваних випробувань, щодо порівняльних випробувань (якщо вони проводяться), щодо результатів періодичних внутрішніх перевірок сис­теми забезпечення якості випробувань, щодо претензій клієнтів лабораторії та ін.;

— збирання та аналізу інформації від організацій, що здійснюють громадський та державний контроль за якістю продукції;

— будь-яких інших дій контрольного характеру, що можуть забезпечити упевненість у тому, що лабораторія протягом часу дії атестата акредитації постійно забезпечує відповідність до вимог, що пред’являлись до неї під час акредитації.

Умови інспекційного контролю для кожної конкретної лабораторії визначаються під час прийняття рішення щодо акредитації лабораторії, а його проведення оформляється окремим договором.

Зупинка або скасування акредитації лабораторії

Акредитація лабораторії може бути достроково зупинена або скасована в разі:

— невідповідності лабораторії вимогам, що пред’являються до акредитованої випробувальної лабораторії;

— самостійного рішення акредитованої випробувальної лабораторії щодо дострокового закінчення дії акредитації.

Лабораторія може протягом 15 днів опротестувати рішення з будь-яких питань акредитації в комісії з апеляцій Держстандарту України (органу з акредитації).

Вимоги до аудиторів та порядок їх акредитації

. Загальні положення

Аудиторами можуть бути спеціалісти різних сфер діяльності, які відповідають вимогам ДСТУ 3418-96 і атестовані комісією, призначеною Національним органом з сертифікації.

Аудитори в системі сертифікації УкрСЕПРО здійснюють діяльність в таких напрямках:

— сертифікація продукції або послуг;

— сертифікація систем якості;

— атестація виробництва;

— акредитація випробувальних лабораторій;

Аудитор атестується на право роботи в одному або в декількох напрямках діяльності.

Критерії оцінки аудиторів

Аудитор повинен бути незалежним (адміністративно і фінансово) від виробників і споживачів продукції, а також організацій, які є об’єктом його діяльності.

Умови роботи аудитора повинні виключати можливість комерційного, адміністративного або будь-якого іншого впливу на нього, що може призвести до необ’єктивної оцінки.

Аудитор повинен мати:

— спеціальну освіту в тих галузях знань, які відповідають напрямкам його діяльності з сертифікації (акредитації), і на право проведення робіт в яких він буде атестований, вільно володіти усно та письмово державною мовою;

— практичний досвід роботи у сфері діяльності, на право проведення робіт в якій він буде атестований, не менше двох років.

Аудитор повинен володіти обов’язковими знаннями з таких питань:

— державні і міжнародні стандарти, інші нормативні документи, на відповідність яким проводиться сертифікація і акредитація;

— економічні і правові основи сертифікації і акредитації;

— організація, порядок і зміст робіт з сертифікації і акредитації;

— практика сертифікації і акредитації в країні і за кордоном.

Аудитор повинен володіти такими особистими якостями:

1 2 3 4 5 [6] 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com