У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Tibetan medicine (Paке II)

Tibetan medicine (Paке II)

The chief postulate of Tibetan medicine: "Everything that surrounds us may be used as medicine".

Apparently, we should take this almost literally. The Tibetans made medicines from raw plant, animal and mineral materials.

According to the World Health Organization, one out of every five persons who use modern medicines suffers from negative side effects. Ancient medicine had no medicines that were toxic or had pronounced wide-effects. That is one of its main advantages.

Our preliminary, but far from complete. estimates show (hat the Tibetan doctors used some 3,000 natural curative substances Chjudshi describes 114 minerals alone. They include many precious metals and stones: gold, silver, emerald, pearls, etc. It was thought, for example, that gold extended life, iron helped treat blood and eye diseases, and copper – diseases of the lungs.

Insects and molluscs were widely used. The doctors learned to use nearly alt ports of killed animals — from the brain and tendons to, lot's say, "a pinch of ash from the burned heart of a hare", And by the way, such ash can contain oxidized microelements necessary for the patient, but ail that, of course, needs to be scrupulously tested scientifically.

It is known that Tibetan medicine has volunteered to play the role of a first-former of a medical school.

It helped the modern medicine in treating different diseases. And among the components of complex compounds we are focusing on medical herbs. Various herbs were described in our new medical books. These books also indicate which herbs in our country can be substituted for Tibetan herbs that do not grow in our country. At present some 50 Tibetan medicines are being studied.

But a huge abyss still separates the many thousands of experiments conducted on animals from the use of Tibetan medicine in treating humans The ancient Tibetan doctors considered great importance to the individually of, each organism. In this connection, we shall have to elaborate a lot of "corrective factors", which will take time, of course But we are obliged to do this by the main commandment of Tibetan medicine, which coincides with the primary rule of traditional medicine: "Do not harm".

Тибетська медицина.

Головний вислів тибетської медицини – “Все, що оточує нас може бути вжите в медицині”.

Очевидно, ми повинні сприймати це майже літературно. Тибетці створили медицину з необроблених рослин, тварин та мінеральних речовин.

Відповідно до Світової Організації Здоров’я, один з п’яти осіб, хто вживав сучасні ліки страждав від їх негативних впливів. Давня медицина не мала ліків, які мали токсичний або негативний широкий ефект. Ось одна з головних переваг.

Наше попереднє, але цілком завершене оцінювання показало, що тибетські лікарі використовували близько три тисячі природних цілющих речовин. Схуджі виписав 114 самих мінералів. Вони включали багато коштовних металів і каменів: золото, срібло, смарагд, перли та ін. вони вважали, наприклад, що золото продовжує життя, залізо допомагає лікування хвороби крові та очей, а мідь – лікує хвороби легень.

Широко використовувалися комахи і молюски. Лікарі навчилися використовувати майже кожну частину вбитих (мертвих) тварин – від мозку і сухожилля до “так сказати” “Щипання попелу із згорілого серця зайця”. І крім того цей попіл міг вміщувати окислювальні мікроелементи необхідні для пацієнта, але все це звичайно, вимагало наукових тестів.

Всі знають, що тибетська медицина мала добровольців, які відігравали роль в створенні першої медичної школи.

Тибетська медицина допомагала сучасній медицині в лікування різних хворіб. І разом з компонентами комплексних сполучень ми фокусували (показували) на медичних травах. Різні трави були описані в наших нових медичних книгах. Ці книги також показують, які трави в нашій країні можуть заміняти тибетські трави, що не ростуть в нашій країні. На даний час близько п’ятдесят тибетських ліків були вивчені.

Але і досі виділяється безліч експериментів, які були проведені на тваринах, щоб вжити тибетську медицину в лікуванні людства. Давні тибетські лікарі мали велику відповідальність та індивідуальний підхід до кожного організму. В цьому зв’язку ми повинні детально розробляти багато “правильних факторів”, які заберуть багато часу. Але ми змушені робити це з головних законів тибетської медицини, які асоціюються із первинним правилом традиційної медицини

“Не зашкодити”.

Питання.

1. What is the chief postulate of Tibetan medicine?

2. From which were make the Tibetan medicine?

3. How many minerals Chjudshi describes?

4. Which metals and stones include minerals?

5. What did the gold extend?

6. What was treat blood and eye diseases?

7. What were widely used in the Tibetan medicine?

8. In which were describe the various herb?

9. But we are obliged to do this by the main commandment of Tibetan medicine, aren’t we?

Назва реферату: Tibetan medicine (Paке II)
Розділ: Медицина
Опубліковано: 2008-05-12 13:03:39
Прочитано: 224 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com